10. výročí Napiš pro mě…

Již desátým rokem probíhá na naší škole v rámci čtenářské gramotnosti projekt „Napiš pro mě pohádku“. Za dlouhé roky soutěž na naší škole zakořenila a přes její proměny zůstala myšlenka  projektu stejná. Ta je vést naše žáky k tvůrčímu psaní a rozvoji fantazie. Dokladem jsou jejich práce navždy uložené ve školní „Knize pohádek“ nebo „Speciálech školních novin“.

Letošní ročník byl rozdělen na dvě samostatné části. V jedné z nich žáci druhého stupně psali pohádky pro ty nejmenší a v té druhé psali vyprávění na nedávné téma 100. výročí založení naší republiky. Obě témata se podařilo zpracovat na skvělé úrovni a autoři tak opět ukázali, že přes nepříznivé podmínky dnešní doby, má psané slovo ještě stále svou váhu. Současně v rámci projektu proběhla také výtvarná soutěž, která doprovázela napsané texty.
Za podpory Města Příbram formou grantu a příspěvků od rodičů žáků naší školy tak mohla vzniknout kniha „Pohádky do kapsy“ a „Speciál novin ke 100. výročí založení republiky“ .

K této  tradici školy neodmyslitelně patří rovněž doprovodný program při vyhlašování výsledků soutěže, kde žáci prezentují své dovednosti i v ostatních oblastech kultury. Svým divadelním a hudebním vystoupením všem připomněli blížící se významné 200. výročí narození nejznámější české sběratelky a spisovatelky Boženy Němcové a sbor Jásan hudebně zmapoval vývoj naší země od 1. republiky. Vzácným hostem letošního ročníku byl opět lev české kinematografie a náš domovský herec Pavel Nový, který svým charismatickým hlasem a jemným humorem obohatil vyhlašování výsledků soutěže. Také herec a písničkář Vojta Záveský, který se zúčastnil předchozích ročníků, natočil pro všechny zúčastněné vzkaz a přislíbil účast na příštím ročníku soutěže.
Děkujeme všem, kteří nadšeně podporují tento projekt a přejeme zúčastněným, aby dál rozvíjeli svůj talent a nepřestávali věřit na dobré konce. Mgr. Lenka Cvrková