Setkání s ptactvem

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poslední červnový týden jsme měli štěstí a uspořádali jsme setkání s výjimečným odborníkem RNDr. Ondřejem Sedláčkem Ph.D. V rámci naší ročníkové práce, kterou realizujeme pravidelně s našimi sedmáky, se jednalo právě o závěrečnou část projektu Ptáci a lidé. Osobně jsem velice rád, že si na nás Ondřej udělal čas, a že jsme společně mohli do přírody vyrazit. čtěte více + další foto

Stroj na jedničky

Žáci dostali od svých třídních učitelů informaci týkající se II. ročníku vzdělávací soutěže pro 1. až 9. ročník. Stroj na jedničky je vzdělávací systém, který prostřednictvím celorepublikové soutěže žáků základních škol pomáhá se samostudiem a domácím procvičováním probrané látky. Žák dostává v průběhu školního roku každé dva Bez názvutýdny (16 soutěžních kol od září do června) sérii krátkých úloh, které nalezne na svém účtu po přihlášení na stránce www.strojnajednicky.cz. Řešit úlohy v soutěži může na počítači, tabletu nebo mobilu v rámci zábavného domácího procvičování vědomostí. Úlohy jsou z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. Pro soutěžící máme připraveny skvělé ceny: Playstation 4, mobilní telefon Samsung a jízdní kolo. Vyzkoušejte si společně s dětmi demoverzi na výše uvedených stránkách. Pokud vás soutěž osloví, stačí se přihlásit do 7.9. u vyučujícího matematiky či třídního učitele, přinést 250 Kč a můžete začít soutěžit. 

První školní den

DSCN5798Letošní prázdniny si děti prodloužily až do 3. září a teprve v pondělí 4.9. jsme ve škole přivítali 794 žáků, což je za posledních deset let absolutně nejvyšší počet dětí ve škole. Součástí této téměř osmistovky byli samozřejmě opět i prvňáčci, kterých se ve čtyřech prvních třídách sešlo 96. Paní ředitelka všechny (děti i rodiče) náležitě přivítala, prvňáčkům rozdala barevný papírový klíč, symbol těch nejmenších, který budou nosit na svých aktovkách, a popřála všem, aby se jim u nás ve škole líbilo. PRVŇÁČCI, TAK HODNĚ ŠTĚSTÍ !!! Mgr. Václav Havlíček   foto

Informace pro rodiče

  • Od 1.9.2017 je upraven školní řád dle novely školského zákona.  Stanovuje se přísnější postup při uplatňování výchovných opatření: Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem. Dopustí-li se žák výše uvedeného jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. Aktualizovaný školní řád je na webových stránkách školy v dokumentech.
  • Ve školním roce 2017 – 2018 budou žáci 1. – 9. ročníku dostávat zdarma mléčné výrobky 4krát do měsíce. Jedná se o neochucené mléko v krabičkách, sýry, tvaroh apod. Všichni žáci školy budou také dostávat zdarma ovoce nebo zeleninu též 4 krát do měsíce.
  • V pátek 29.9.2017 budou mít všichni žáci ředitelské volno, které navazuje na předchozí státní svátek 28.9.2017. V tento den bude škola uzavřena z důvodu realizace postřiků proti mravencům.
  • Výměna oken během prázdnin neproběhla z toho důvodu, že se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil. V polovině srpna bylo vyhlášeno další výběrové řízení. Pokud bude vybrána firma pro realizaci projektu, budou práce probíhat za provozu. Prioritou je výměna oken v tělocvičnách a následně třídy 1. stupně.

Plavání 2. a 3. ročníky

7.9. – 3.A,B 10,15-11,00 hod. – 10 lekcí a 3.C,D 11,00-11,45 hod. – 10 lekcí

8.9. – 2.A,C 10,15-11,00 hod. – 20 lekcí a 2.B,D 11,00-11,45 hod. – 20 lekcí

Platby:

  1. ročník buď jednorázově 1 200,- Kč do 13.10. nebo rozloženě 600,- do 13.10. + 600,- do 8.12.2017
  2. ročník 600,- Kč do 13.10.2017

Platby poukazujte na účet školy č. 1600024684/0600 pod variabilním symbolem, který najdete v žákovské knížce a specifickým symbolem, který najdete na lístečku o platbě od třídní učitelky.