Třeťáci hráli vybíjenou

V lednu se uskutečnila nejen našimi třeťáky dlouho očekávaná soutěž ve vybíjené. Konala se v Březnici a účastnily se jí školy z Příbrami a okolí. Soutěž probíhala dva dny a začala soubojem chlapeckých týmů. V úterý 8. ledna se v tělocvičnách březnické základní školy sešlo celkem 11 družstev. Přestože konkurence byla veliká, kluci hráli výborně a nakonec se radovali z výborného druhého místo.
Hned ve čtvrtek 10. ledna se opět v Březnici sešla dívčí družstva. Mezi osmi družstvy přihlášenými do soutěže získaly žákyně naší školy také druhé místo. Všichni zúčastnění dostali při vyhlášení medaili a diplom a měli ze svého úspěchu velikou radost. Stejně jako jejich paní učitelky.
Všem dětem moc blahopřejeme k výbornému výsledku. Mgr.Markéta Kubalová

Sběrová akce papíru = trhání rekordů

První část sběru papíru je za námi a konečně můžeme zveřejnit celkový výsledek. V prvním sběrovém období žáci, rodiče, učitelé, tetičky, strýčkové, babičky, dědové a další odevzdali ke zpětnému odběru celkem:
22 432 kg starého papíru
Pokud bychom chtěli porovnávat, tak se v první fázi sběrové akce podařilo nashromáždit o 3,1 tuny více než minulý školní rok (ve stejném období). Pokud se podaří ve druhé části, která je naplánovaná na polovinu dubna, alespoň polovina co v první, rekord bude na světě.
Finanční odměny za shromážděný papír připadly v plné výši do třídních fondů. Za pomoc s nakládkou papíru musíme také poděkovat žákům 8. a 9. ročníků, kteří byli při ruce panu školníkovi Vítovi. Poděkování všem, kteří si dali se sběrem práci. Mgr. Jan Hradecký
2. část sběrové akce je naplánována od 8. do 17. dubna 2019“  čemu jsme sběrem pomohli

Školní bufet opět otevřen

Od pondělí  7.1. 2019 bude v provozu opět školní bufet, který bude fungovat za následujících podmínek:
– provoz cca od 6,30 – 14,30 hod.
– ráno do 7,50 hod. může nakupovat kdokoliv, včetně malých žáků 1. – 3. roč.
– o velké přestávce vyhrazeno pouze pro žáky od 4. roč. do 9. roč.
po vyučování – kdokoliv
Při jakémkoliv vytváření konfliktních situací (předbíhání, strkání apod.) budou žáci z nakupování vyloučeni.