Vaření v kuchyňce očima dětí 3.A

Co nás překvapilo?
V kuchyňce jsem věděl spoustu kuchyňských potřeb, ale třeba jsem nevěděl, že se dříve používal šlehač ručně.
Já jsem nevěděla, co je odšťavovač citrusů.
Většinou jsem věděl, jak se to používá, ale nevěděl jsem, jak se to jmenuje.
Překvapil mě lis na česnek, protože jsem vůbec nevěděla, že v kuchyni má být.
Zajímal mě jeden nástroj a to sítko.               další foto

jak jsme pracovali a závěrem…..

Páťáci na Vyšehradě

Ve čtvrtek 23.5. všechny 5. třídy společně vyrazily na exkurzi na pražský Vyšehrad. Prohlídku tohoto významného areálu jsme zahájili prohlídkou podzemních chodeb kasemat, které ústí do sálu Gorlice, kde jsme si prohlédli originální sochy z Karlova mostu a dozvěděli jsme se o historii vyšehradské pevnosti. Dalším bodem v programu byla návštěva Starého purkrabství, kde jsme po krátké svačince zhlédli interaktivní divadelní inscenaci Ať žije republika. Během tohoto představení si děti skoro na vlastní kůži vyzkoušely život za první světové války – dívky poznaly těžký a osamělý život v domácnostech trpících nedostatkem nebo v továrnách, chlapci zakusili život na frontě, vznik legií, pobyt v zákopech a cestu kolem světa při návratu domů. Po skončení války se opět setkali a vzájemně si povyprávěli své zážitky. Poté byli svědky vzniku Československého státu a v závěru vítali na Hlavním nádraží nového prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka za zpěvu hymny, vlajících vlajek a praporů a pokřiku Ať žije republika! Po skončení programu nám zbylo ještě trochu času na návštěvu baziliky sv. Petra a Pavla a místa posledního odpočinku našich významných osobností Slavína. Navzdory nepřízni počasí si děti prohlídku Vyšehradu užily, především ocenily zmiňovaný interaktivní program, do kterého se aktivně zapojovaly s obrovským zájmem a Vyšehrad jsme všichni opouštěli s náležitým pocitem respektu, národní hrdosti a vlastenectví. Za 5. ročník M. Čmuchařová další foto

Třídní schůzky – konzultace

radovky_trnova_info_panacekTřídní schůzky se formou individuálních konzultací konají v úterý 4.6.2019 od 16-18 hodin.
V této době jsou Vám k dispozici všichni vyučující 1. i 2.stupně. Rozpis místností, ve kterých konzultace probíhají, bude vyvěšen v prostorách školy.

Přednáška pro rodiče – Kyberprostor a jeho nástrahy

Dne 21.5. v odpoledních hodinách k nám na školu zavítal pan PhDr. Mgr. Jan Traxler, odborník na kyberproblematiku, aby vedl jednu z cyklu přednášek pro rodiče s názvem Kyberprostor a jeho nástrahy. Přítomní rodiče i pedagogové si mohli utřídit poznatky a informace z této oblasti. Přednáška probíhala ve velmi příjemné atmosféře, pan Traxler byl vždy pohotový a dokázal reagovat s vtipem a důstojností jemu vlastní na všechny dotazy přítomných. Za vedení přednášky mnohokrát děkujeme a rodičům přejeme, ať naleznou cestu, jak s dětmi zvládat nástrahy kyberprostoru.

Protože toto téma je každým dnem aktuálnější a děti samy mnohdy neví, co je v kyberprostoru čeká, rozhodla se naše škola uspořádat projektový den s názvem Bezpečně online, který bude probíhat celé úterý  4. června. Mgr. Jaroslava Krešová  (metodička prevence)

Plackování

Plackování byla výtvarná kreativní aktivita, kouzlo, při kterém se obrázky zalisovaly do placek, magnetek, klíčenek, otvíráků nebo zrcátek. A jelikož malých šikovných a zručných zájemců z řad prvního stupně bylo opravdu mnoho, akci jsme rozdělili na dva dny – 16. a 17. 5. 2019. Děti si ve třídě s paní učitelkou namalovaly svoje autorské a originální návrhy na předem připravené šablony, které pak se zkušeným lektorem zalisovaly do různých forem dle jejich osobního výběru.
Všichni jsme si tuto akci náramně užili, odnesli jsme si spoustu krásných výrobků a dárečků pro naše nejbližší a zároveň jsme udělali dobrý skutek. Zakoupením výrobků z Plackohraní jsme přispěli na podporu onkologicky nemocných dětí do nadačního fondu Šance onkoláčkům.
Za všechny děti a paní učitelky z 1. stupně – Mgr. Michaela Silavecká.

ŠD – výlet na K – Farmu Žežic

V úterý 21.5.2019 naše školní družina navštívila K-Farmu v Žežicích. Exkurze se zúčastnili nejlepší sběrači suchého pečiva a dobrot pro zvířátka. Děti ho nosily na podzim v rámci akce“Pomáháme zvířátkům“, která se v naší družině dodržuje již několik let.Na farmě nás pan Kutlák zavedl ke koním do stájí a velmi ochotně dětem povídal zajímavosti o chovu koní a o životě na farmě. Počasí nám přálo,výlet se vydařil a všechny děti byly nadmíru spokojeny.Těšíme se na příští školní sběr pečiva a samozřejmě na další výlet do Žežic. Svatava Řechková

Z krajského kola jsme si přivezli na krku stříbro a bronz

Jako vítězové obou dívčích kategorií jsme se v úterý 21.5. vydali na krajské kolo do Slaného. Počasí vypadalo slibně, čekaly nás skvělé podmínky pro závod.

Všichni závodili na jednom stadionu, průběžné výsledky se vyvěšovaly na nástěnku, takže jsme hned věděli, co se povedlo více, a co méně. Některé dívky si vylepšily výkony oproti okresnímu kolu, některým se dařilo méně, ale všechny makaly co mohly. Bylo z toho nakonec celkové 2. místo u starších a 3. místo u mladších dívek. Teď už jen budeme čekat, jestli nám celkový počet bodů bude stačit na postup do republikového finále. HOLKY DĚKUJEME A DRŽÍME PALCE, ABY TO VYŠLO!!! Mgr.Kateřina Hradecká Nejlepší výkony

Osobnosti napříč stoletími

aneb mohla si Božena Němcová popovídat s Janem Žižkou z Trocnova
Jak získat přehled v našich dějinách, jak se co nejlépe seznámit s historickými osobnostmi ČR. V 5.A se rozhodli jít cestou prožitku a do třídy pozvali osobnosti ČR napříč stoletími. Na celou akci se žáci dlouho připravovali. Museli si osobnost tajně vybrat, zjistit informace o jejím životě a v neposlední řadě zajistit kostým. Úkol to byl nelehký, ale žáci se snažili, bádali v knihách, navštěvovali knihovnu, brouzdali na internetu, až se jim nakonec podařilo, aby si každý vybral svoji osobnost a zajistil všechny potřebné informace. Velký den nastal 14.5., kdy se 5.A proměnila v místo tajemné a vedle sebe usedli osobnosti všech století naší historie, např. nás navštívil Praotec Čech, Jan Lucemburský, Karel IV., Karel a Josef Čapkovi, Eliška Junková, Dana Zátopková nebo Václav Havel. Nejprve se žáci v 1. sobě představovali a odpovídali na zvídavé otázky svých spolužáků, tak aby každý poznal a odtajnil všechny osobnosti, které nás navštívili. Velmi zajímavá aktivita bylo sestavení časové osy z našich osobností. Žáci tak mohli velmi obrazně vyhodnotit, které osobnosti se mohly během svého života potkat. Celý den se vydařil a nejenom žáci získali nové informace. Všem žákům moc děkuji za aktivní přístup a dokonalou přípravu na tento netradiční den. Mgr. Sylva Eliášová další foto

Krajské kolo ve štafetovém poháru

Dne 16.5. jsme se vydali na krajské kole ve štafetovém poháru. Naše štafety byly lehce oslabeny, protože dvě z našich nejlepších běžkyň se nemohly zúčastnit. Nic jsem nevzdávali a odjížděli jsem podat, co nejlepší výkon. Počasí nám opravdu nepřálo. Celý závod doprovázela veliká zima. Nejprve se do boje o co nejlepší čas pustila štafeta na 8×100 m naši mladších žáků 3. ročníku. Na předávkách už byli zkušenější, ale konkurence všech vítězů okresních kol byla veliká. Vše se vydařilo a do boje nastoupila štafeta na 8×100 m 5. ročníku. Také tato štafeta podala velmi pěkný výkon bez větších chyb a po sečtení časů všech štafet jsme se průběžně dostali na překvapující 4. místo, které se nám podařilo obhájit také po smíšené štafetě na 8x200m, kde se nám nepodařilo porazit pouze favorizované školy z Neratovic a Rakovníka. V celkovém součtu jsem nakonec obsadili krásné 4.-5. místo společně s Dobříší. Jsme na naše reprezentanty velmi pyšní, moc jim všem děkujeme za perfektní reprezentaci na krajském kole ve štafetovém poháru. Mgr. Sylva Eliášová  další foto

English can be fun…

Dne 14. května 2019 proběhl v rámci 1. a 2. vyučovací hodiny mini-projekt „English can be fun“. Žáci skupiny 9.AB si připravili pro své mladší spolužáky ze třídy 3.D a 4.C jazykové hry v rámci osmi stanovišť: Na úvodním stanovišti, kde žáci dostali hrací karty a komunikovali s vybraným žákem 9.AB – odpovídali na  základní otázky o sobě v AJ, soutěže „The spoon race and a little ball.“ a „The sack race“, a Magican show / A story of princess…. (v kostýmech), Animals ot the farm (popis farmy – postavičky a farma v našem konkrétním „obraze“), Animilas at the zoo ( formou pexesa a pojmenování),Crosswords (2 malé luštěnky s tajenkou), Make the sentences (skládání vět se slov), Can you ride a scooter? (jízda na koloběžkách). Žáci si tak mohli procvičit, upevnit  slovní zásobu v pohybu, v popisu, ale i skládáním vět. Pod vedením vybraných žáků devátých tříd si to všichni pěkně užili. Mgr. Jana Žáková   foto