Dějepisná exkurze do Terezína

Ve středu 5. června vyrazili žáci devátých tříd na dějepisnou exkurzi do Terezína. Během velmi zajímavého a poutavého výkladu jsme se dozvěděli řadu významných informací.  Například, že byl Terezín založen jako pevnost na konci 18. století císařem Josefem II. a pojmenován na počest jeho matky Marie Terezie. Již od svého vzniku byla pevnost určena jako vězení. Byly zde vězněny vojenské osoby i političtí vězni. Po obsazení Československa Hitlerem zde nacisté zřídili policejní věznici, kam posílalo své vězně především gestapo. Malá pevnost měla charakter průchozí věznice, odkud byli vězni posíláni po určité době před soud nebo do koncentračních táborů. Ačkoli je někdy těžké zapamatovat si čísla, tato následující jsme si zapamatovali. V letech 1940-1945 bylo v Malé pevnosti vězněno přes 1500 židů. Přes 500 z nich zde bylo umučeno. Většina ostatních zemřela po deportaci v koncentračních táborech. Skrz celé ghetto prošlo 150.000 židů, z nichž zde kolem  35.000 zemřelo v důsledku stresu, hladu a hrozných ubytovacích a hygienických podmínek. Třídní učitelky 9. roč.

Příbramská ZŠ Školní zažila projektový den Bezpečně online

V prvním červnovém týdnu si žáci naší školy od prvních do devátých tříd na vlastní kůži mohli zopakovat, naučit se a utřídit informace týkající se kyberprostoru a jeho nástrah.
Na několika místech po celé škole byly pro žáky připraveny různé aktivity: promítání filmového představení, 20 stanovišť s různými úkoly v zimní zahradě a v učebnách druhého stupně, v neposlední řadě pak divadelní představení na motivy reálných příběhů dětí z České republiky s následnou diskuzí. Celým dnem své mladší spolužáky provázeli žáci devátých tříd, kteří pro ně měli připravenu krátkou prezentaci s diskuzí v kmenových třídách a následnou práci na vlastním třídním projektu, který se ročník od ročníku lišil. Společným výstupem všech tříd byla tzv. Digistopa – obkreslená noha žáka s informací, kde všude po sobě daný jedinec v kyberprostoru zanechal nesmazatelnou stopu. Během projektu měly všechny děti možnost napsat své postřehy na Cyberwall, která představovala klady a zápory celého virtuálního světa. Práce všech žáků budou k vidění do konce školního roku v zimní zahradě naší školy.
Projekt měl neskutečný ohlas u dětí, učitelů, rodičů a široké veřejnosti a naši žáci se již nyní dožadují jeho pokračování v dalším školním roce. Za jeho přípravu a realizaci patří všem zúčastněným obrovský dík. 
Za organizátory Mgr. Jaroslava Krešová  foto

Tělesná výchova trochu jinak…

Dne 3. 6. 2019  využily děti za třetích tříd krásné slunné počasí a vyrazily v doprovodu paní učitelek na Novák. Zde si vyzkoušely stezku naboso, vzduchový skákací polštář,  zábavnou atrakci Cesta vody a svoji fyzickou kondičku prozkoušely na různých prolézačkách. Hodinu Tv jinak si děti náramně užily a velmi se jim líbila. Za všechny děti paní učitelky 3. tříd foto