Důležité – informace ke Školní pokladně on-line

Vážení rodiče,

Ke školní pokladně on-line dodávám: bankovní účet 1012102009/2700, na který budete zasílat do školy peníze, je skutečně účet školy. Abychom mohli Školní pokladnu on-line používat, a Vy jste měli přehled o svých financích zaslaných do školy, bylo nutné zřídit nový účet, oddělený od stávajícího běžného účtu. Číslo tohoto nového účtu bylo řádně nahlášeno zřizovateli a Vaše peníze jsou tam zcela v bezpečí. V systému Školní pokladna se Vám zaslané platby zobrazí, jakmile bude dokončena registrace ostatních rodičů.

Děkuji za spolupráci, Klára Karlíková, ředitelka školy

ŠD – Zebra se za tebe nerozhlédne

Dne 6. září 2019 navštívili naši školní družinu příbramští policisté s programem „Zebra se za tebe nerozhlédne“ zaměřeným na dopravní výchovu. Akce se konala na školním hřišti. Děti byly seznámeny se základními dopravními značkami, zásadami při vstupu do vozovky, dozvěděly se, jak se mají chovat v dopravním provozu jako chodci a jako cyklisté. Zároveň si mohly prohlédnout policejní vůz, vyzkoušet si neprůstřelnou vestu, pouta, prohlédnout si přenosný defibrilátor, o kterém se dozvěděly jak funguje a získaly více podrobností o práci policistů.
Dětem se setkání s policisty líbilo a přineslo jim poučení. Na závěr dostali všichni účastníci vystřihovánku policejního vozu a samolepku s maskotem projektu.
Děkujeme policistům za to, že se dětem věnovali, trpělivě odpovídali na jejich otázky a tímto jim zprostředkovali poučení a nevšední zážitek. Jitka Kupková ŠD

Předávání certifikátů Cambridge English

Již třetím rokem mají žáci naší školy možnost připravovat se v průběhu školního roku k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English. V součinnosti s jazykovou školou Akcent International House Prague mohou žáci naší školy skládat zkoušky přímo na naší škole. I letos všech 32 žáků složilo zkoušky úrovně Starters, Movers a KET na výbornou a patří jim velká pochvala. Dne 3.9.2019 proběhlo slavnostní předávání certifikátů Cambridge na Zámečku Ernestinum v Příbrami. Všem dětem, co se rozhodnou ve studiu anglického jazyka touto cestou pokračovat, přejeme hodně úspěchů, pozitivní energie a motivace. V neposlední řadě děkujeme rodičům, jež své děti v tomto směru podporují a věříme, že i nadále budeme žáky inspirovat. Těšíme se na další spolupráci s Vámi. Ing. K. Karlíková, Mgr. L Bernatová a Mgr. J. Žáková, paní ředitelka a učitelky anglického jazyka