Učení nemusí být vždy nuda

O tom se přesvědčili i žáci 3. B ze ZŠ Školní v Příbrami.
Během školního roku tvořil každý z nich svou knihu s vlastními příběhy a básněmi na vyjmenovaná slova. Ta jsou totiž hlavní součástí hodin českého jazyka ve třetí třídě.
Děti pracovaly ve škole především samostatně, ale i ve skupinách. Část popustila uzdu fantazii i po skončení vyučování. Doma si pilné děti  přepisovaly některé  příběhy na počítači,  věnovaly se   ilustrování  a  estetickým  dotvářením  svých knih. V  závěrečných  úpravách ve škole  se zaměřily na   stránkování, tiráž, věnování  či obsah.
Od 6. do 12. června  zorganizovali malí spisovatelé ve spolupráci s paní učitelkou a  školní knihovnou výstavu svých knih, přičemž po celou dobu výstavy zároveň probíhalo hlasování o nejhezčí knížku. Do hlasování se zapojili žáci prvního stupně, učitelé školy, žáci jiných škol i návštěvníci  knihovny. Hlasovalo téměř 300 návštěvníků .
Třešničkou na dortu bylo divadelní představení konající se 13. 6. ve školním divadélku. Rodiče, sourozenci, příbuzní i kamarádi  mohli zhlédnout zdramatizovanou tvorbu svých dětí.  Malí herci si zahráli ve vybraných  příbězích,  odrecitovali  vlastní básně  a   závěrečné  písně si  sami doprovodili na hudební nástroje. 
Diváci se dobře bavili a podporovali své děti hlasitým potleskem.  Došlo i  na smích a slzy dojetí . Na  závěr,  jako  dárek, pak rodiče dostali od svých dětí vlastnoručně vyrobenou a zabalenou knihu.  Doufáme, že je potěšila, a že budou na své děti tak pyšní jako paní učitelka. M.Kubalová   a žáci 3.B   foto-divadlo     foto- výstava vlastních knih v knihovně