Advent v naší školní družině

Závěr loňského roku jsme se dětem v naší školní družině snažili zpestřit programem, který jsme zaměřili na lidové tradice, spojené s obdobím adventu, vánoční zvyky a pomoc zvířatům v mrazivém zimním období.
Navštívili jsme výstavu betlémů na Zámečku v Příbrami. Nádherné exponáty betlémů se dětem velmi líbily. Obzvlášť velký zájem vzbudil model Svaté Hory, vyrobený z dřevěných špejlí. foto
Pro lesní zvěř jsme navlékli řetězy z jablek a piškotů, kterými jsme zdobili stromky v přírodě a rovněž jsme jim donesli mrkve, suché pečivo a také lojové koule a zrní pro ptáky. foto
Děti si rovněž mohly užít vánoční besídku spojenou s nadílkou – dostaly nové hry a hračky, které je plně zaměstnaly. Do toho si vychutnávaly vánoční cukroví a jiné dobroty, které si na besídku přinesly. Některým dětem se ani nechtělo domů. foto
I v novém roce se těšíme na naše děti a rádi jim umožníme plnohodnotné a zábavné trávení volného času u nás ve školní družině. Renata Roubová