Krajské kolo v přespolním běhu

Ve čtvrtek 10. 10. jsme se vydali společně s ostatními školami z Příbrami na krajské kolo v přespolním běhu do Kutné Hory. Pro nás to bylo známé prostředí, na tomto stadionu už většina dívek soutěžila. Letos se oproti loňskému roku prodloužila trať a byla opravdu přespolní, dívky se potýkaly s tratí, která měřila přes 2 kilometry a vedla převážně po trávě. Bohužel se nám letos nepovedlo vybojovat žádnou medaili, přesto dívkám patří poděkování za předvedené výkony. Naší nejlepší běžkyní byla A. Kubová, která doběhla na 6. místě.
Ostatní dívky doběhly v pořadí A. Matějíčková, E. Pekařová, E. Silavecká, E. Dragounová a C. Chrastinová. Mgr. Kateřina Hradecká

Adaptační kurz 6. ročníku na Lipně

Žáci 6. tříd vyrazili 30.9. na adaptační kurz do hotelu Aktiv u Lipenské přehrady. Ačkoliv nám celý týden počasí příliš nepřálo, nenechali jsme se odradit a trávili jsme hodně času venku v překrásné přírodě. Na děti čekaly různé stmelovací hry, orientační běh, večerní programy, celodenní výlet do Stezky korunami stromů a v neposlední řadě také zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na zlepšení vztahů ve třídě od sdružení Odyssea. Celý týden si žáci náležitě užili a přijížděli domů znaveni a plni zážitků. Za kolektiv třídních vyučujících Mgr. Jaroslava Krešová     foto

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:
Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:    1. termín: úterý 14. dubna 2020     2. termín: středa 15. dubna 2020
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:   1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020         2. termín: pátek 17. dubna 2020
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: středa 13. května 2020 2. termín: čtvrtek 14. května 2020

Konzervatoře a střední školy s talentovou zkouškou
Přihlášku si žák vyzvedne do 25. 10. 2019. Zaslána na střední školu  musí být do 2. 12. 2019.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020  

Jsem chodec – projektový den 1. ročníků

V rámci dopravní výchovy měli naši prvňáčci 1.10.2019 svůj první projektový den na téma Jsem chodec. Nejprve ve třídách vyplňovali pracovní list spolu s dalšími aktivitami v rámci bezpečnosti silničního provozu. Po velké přestávce se přesunuli na školní hřiště,kde plnili úkoly na různých stanovištích-jezdili slalom na koloběžkách, poznávali dopravní značky, přecházeli přes přechod pro chodce,kdy v roli semaforu byl jejich spolužák,ve skupinách skládali puzzle z dopravních značek.
Každý prvňáček měl svůj „Průkaz chodce“, do kterého dostal po splnění úkolu razítko.
Projektový den se všem líbil-žáci aktivně plnili úkoly v rámci dopravní výchovy, poznali paní učitelky ze sousedních 1.tříd a viděli i své kamarády, které znali z mateřské školy. Třídní učitelky 1.tříd   foto

Cambridge English

Naše škole již 4. rokem připravuje zájemce z řad našich žáků, v součinnosti s našimi vyučujícími anglického jazyka, na mezinárodní jazykové zkoušky.
– Cambridge Young Learners English (YLE) – Starters
– Cambridge Young Learners English (YLE) – Movers
– Cambridge English (KET

Pohádky z pařezové chaloupky – 2. ročníky

Dne 30. 9. 2019 navštívili žáci 2. tříd divadelní představení Pohádky z pařezové chaloupky. Představení bylo inspirováno televizním večerníčkem. Prolnulo se zde mnoho jednotlivých příběhů. Herci vše oživili písničkami. Děti se zapojily do komunikace s herci. Byly moc hodné a celou pohádku si opravu užily. Což dokazují i naše fotografie. Za 2. třídy Mgr. Ivana Šobrová

ŠD – Návštěva Svatohorského poutního muzea

Dne 27.9.2019 navštívily děti z 2., 3. a 4. oddělení školní družiny Svatohorské poutní muzeum. Cesta na Svatou Horu malým poutníkům trvala něco málo přes půl hodiny.
Na Svaté Hoře už na nás čekala paní Jechortová a zavedla nás do muzea.Na začátku dětem něco pověděla o historii Svaté Hory a zároveň jim rozdala pracovní listy. Podle těchto listů děti hledaly různá znamení rozmístěná v prostoru muzea a plnily úkoly.
Jsou zde exponáty jak ze sbírek Svaté Hory, tak i to, co se nalezlo při rekonstrukci. K vidění byly například domácí oltáře, různé relikviáře, talíře, kachličky a jiné předměty. Největším lákadlem byla samozřejmě soška Panny Marie Svatohorské, která je umístěna ve vitríně na začátku muzea, a také některé z jejích šatiček, kterých má v šatníku více než sto. Jedny z nich šila i dcera Marie Terezie – jsou tedy skoro 200 let staré.
Na závěr jsme se s dětmi vypravili ke 400 let starému Svatováclavskému dubu. Ten je potomkem dubu, který je úzce spjat se vznikem Svaté Hory. Výlet se dětem velice líbil. Jitka Kupková, ŠD  foto

Přespolní běh

Tak máme nový školní rok, a školní sportovní liga začala (jako každoročně) přespolním během. Vydali jsme se s 32 dětmi na Nový rybník, kde si děti poměřily síly v běhu dlouhém podle kategorií – 1 km, 1,5 km nebo 2 km. Celkem se sešlo 13 škol, takže účast byla opravdu veliká. V kategoriích na 1. stupni startovalo vždy 40 dětí, na 2. stupni dokonce 65 dětí v kategorii. Všichni předvedli své nejlepší výkony, za zmínku stojí především 2 medailová umístění – Jirka Tůma (3. A) a Standa Burda (9. B). Další výborné běhy předvedli: A. Kubová (4. místo), Z. Krejčíková (4. místo). Mgr. Kateřina Hradecká Ostatní umístění v první dvacítce