Seminář pro učitele – inkluze

Šablony

V pátek 2.2. proběhl v prostorách školní galerie seminář pro učitele v rámci inkluze, který za Národní institut pro další vzdělávání lektoroval RnDr. Pavel Nezval. Učitelé si tak v rámci evropského projektu Šablony pro ZŠ opět zopakovali stěžejní témata týkajících se inkluzivního vzdělávání, zejména pak legislativní rámec. Další „evropský“ seminář pro učitele je naplánován na květen letošního roku, který bude tématicky zaměřen na hodnocení a komunikaci ve škole.

Ať žijí duchové

V pondělí 29.1. a ve středu 31.1. odehráli žáci 9.A a 9.C společně s žáky 4.A a 4.D muzikálové představení Ať žijí duchové, které tak navázalo na tradici divadelních představení 9. ročníku, která trvá již od roku 2014, letos však byla navíc obohacena o spolupráci I. a II. stupně. Děti se pod vedením učitelů V. Havlíčka, S. Eliášové, M. Čmuchařové a za hudebního doprovodu V. Heráka nechaly inspirovat filmovým zpracováním českého dětského muzikálu, takže v prostorách zimní zahrady, kde pro daný účel vzniklo malé divadlo s ručně malovanými kulisy, opět zazněly slavné písně autorské dvojice Svěrák – Uhlíř. Výsledkem pak byla téměř hodinová přehlídka úžasných hereckých, pěveckých a tanečních výkonů všech protagonistů, za které se jim dostalo od ostatních žáků a učitelů školy a v odpoledních hodinách i od rodičů a dalších rodinných příslušníku, kteří zaplnili zimní zahradu do posledního místečka, zaslouženého dlouhotrvajícího potlesku. Více o tomto vystoupení v regionálním týdeníku Periskop 6/2018, který vyjde 8.2.2018 (Periskop). Za celý tým žáků a učitelů, který muzikál nazkoušel, Václav Havlíček. prohlížejte foto

Divadelní představení žáků 9.A+4.A a 9.C+4.D

Duchové 9V pondělí 29.1. (9.A+4.A) a ve středu 31.1. (9.C+4.D) se již popáté uskuteční divadelní představení 9. ročníku (tentokrát ve spolupráci se 4. třídami), kdy po uvedeních her Maryša, Hrátky s čertem a Kytice v minulých letech si tentokrát deváťáci nastudovali divadelní muzikál Ať žijí duchové. Dopoledne vystoupí pro žáky školy (od 4. tříd) a odpoledne se představí pro rodiče a veřejnost.

Napiš pro mě … první výsledky

Napiš pro měV pondělí 8. ledna se sešel tým učitelů českého jazyka, který koordinuje již 9. ročník literárně výtvarné soutěže Napiš pro mě …, aby vyhodnotil první soutěžní téma Jak dobro zvítězilo nad zlem. Z celkového počtu více jak 450 žáků školy, kteří se soutěže zúčastnili, bylo do závěrečného kola vybráno celkem 45 prací rozdělených do tří věkových kategorií. Z každé kategorie pak do finále postoupili tři žáci, kteří jsou pozváni na slavnostního odpoledne (duben 2018) a zde se dozví konečné pořadí na prvním až třetím místě (výsledky: Jak dobro zvítězilo nad zlem). Ve spojitosti s právě vyhodnoceným tématem byla dnes vyhlášena výtvarná soutěž, jejíž výsledky budou známy ve druhé polovině března 2018. Všem zúčastněným děkujeme a nominovaným do finále blahopřejeme. tým učitelů českého jazyka

Charitativní sbírka pro Nikolku vynesla 43 000 Kč

DSCN6621Díky iniciativě žákovského parlamentu vedeného paní ředitelkou byla během vánočního jarmarku zahájena charitativní sbírka pro bývalou žákyni školy Nikolku T., která se již několik let statečně pere s těžkou nemocí, ale vinou které přišla o svůj zrak. Dnes 15.12. pak společně se svou maminkou navštívila školu, aby si převzala „vánoční dárek“ – výtěžek z charitativní sbírky, který vynesl velmi hezkou částku 43 000 Kč. Peníze dle slov maminky i samotné Nikolky budou použity na nákup pomůcek, které Nikča potřebuje k tomu, aby daleko lépe zvládala svůj handicap. DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE.

Vánoční jarmark

JarmarkRok se s rokem sešel a v prostorách zimní zahrady, hlavního a horního pavilonu i části atletického tunelu se opět uskutečnil vánoční jarmark, jehož tradice sahá hluboko do historie školy. Návštěvníci zejména z řad rodičů, prarodičů, ale i bývalých žáků školy si tak u stánků mohli zakoupit celou řadu vánočních výrobků, dekorací nebo cukroví. Kdo se chtěl chvíli v předvánoční čas zastavit, postál u vystoupení dětského sboru Jásan, poseděl ve vánoční kavárně nebo si nazdobil perníček či květináč v ježíškovské dílně. Součástí vánočního setkání byla charitativní sbírka pro bývalou žákyni naší školy, která statečně bojuje s těžkou nemocí. Tříhodinový čas určený pro vánoční jarmark utekl jako voda, každopádně všem nám dal jasný signál, že čas Vánoc je již za dveřmi. Mgr. Václav Havlíček  foto

Vánoční snídaně Žákovského parlamentu

ŽPV pondělí 11.12. se v ranních hodinách opět po roce uskutečnila tradiční vánoční snídaně Žákovského parlamentu, kterou si zástupci jednotlivých tříd (4. – 9. ročník) společně s paní ředitelkou připravili ve školní galerii. Snídaně byla opravdu bohatá, maminky, babičky i samotní žáci napekli slané i sladké pečivo, cukroví a uvařili vánoční čaj. Setkání se neslo v duchu Vánoc, proto byl čas jak na poděkování, která si děti připravily pro zaměstnance školy, tak i na dárky od paní ředitelky. V příjemné vánoční atmosféře pak Žákovský parlament připravil charitativní sbírku pro bývalou žákyni školy Nikolu Tkáčovou, která vinou těžké nemoci přišla o zrak. Sbírka se uskuteční během vánočního jarmarku a také 13.12. o velké přestávce v zimní zahradě, kdy přispějí jednotlivé třídy. Mgr. Václav Havlíček   foto

Tělocvičny opět v provozu

Dne 6.12. byly uvedeny opět do provozu tělocvičny školy, ve kterých ve spolupráci s městem Příbram probíhala od 30.10. výměna oken. Tělocvičny tak dostaly nový, modernější vzhled, který zajistí pro uživatele větší komfort (více světla a tepla, větrání). V současné době využívají tělocvičny zatím jen žáci školy, od nového roku pak počítáme i s návratem veřejnosti. Dárek od sv.Mikuláše

DSCN6463 DSCN6462 DSCN6461 DSCN6459