Divadlo Řimbaba – „O dvanácti měsíčkách“

DSCN5803Dne 13.a 20.2. navštívili naši školní družinu herci z pohádkového divadla Řimbaba z Plzně. Děti shlédly pohádku „O dvanácti měsíčkách“. Herci Ivetka, Jája a Honzík si vybrali z řad dětí dobrovolníky, kteří si zahráli role měsíčků. Děti nadšeně reagovaly na vtipné komentáře a smály se humorně zahranému příběhu děje. Navíc se všichni mohli zapojit i pohybově – cvičit, tančit a také zpívat. Představení se nám všem dětem i dospělým velmi líbilo a děti herce ocenily mohutným potleskem. Renata Roubová  foto

Krok za krokem – další úkol Recyklohraní

13V úkolu Krok za krokem naši žáci mapovali město Příbram a vyhledávali, kde všude je možné vyhledat červené kontejnery na drobný elektroodpad. Než se ale žáci vydali do terénu, museli zmapovat, kde se tyto sběrné nádoby v Příbrami nacházejí. Vše si poté poctivě zakreslili do jednoduchého plánku a vyrazili. Místa, jež si žáci vybrali, pak zdokumentovali fotografiemi. Místa žáci vyhledávali jednoduše pomocí webových stránek www.cervenekontejnery.cz

V závěrečném shrnutí úkolu jsme se poté všichni společně zamysleli nad tím, proč je dobré nepodceňovat třídění odpadu a následnou recyklaci. Společně jsme také řešili možnost využití získaných druhotných surovin z elektroodpadu ke zhotovení nových věcí a také jsme hovořili o tom, jak tříděním a recyklací je možné chránit životní prostředí před kontaminací nebezpečnými látkami. Mgr. Jan Hradecký

Biologická olympiáda 2018 – POHYB

Jako takovou malou předehru před olympijskými hrami, které právě probíhají, jsme pro žáky připravili školní kolo Biologické olympiády, které se konalo 1. 2. Téma letošního ročníku byl Pohyb. Přestože pohyb máme všichni spojený především s živočišnou říší, tak v biologické olympiádě se objevilo pár otázek, jež se týkaly pohybu v říši rostlin.
Do soutěže se přihlásilo okolo 30ti žáků do každé ze dvou kategorií. Ty jsou děleny dle ročníků na mladší 6. a 7. ročník a starší 8. a 9. ročník. Nutno podotknout, že ve škole se nijak speciálně na biologickou olympiádu nepřipravujeme. Žáci, kteří chtějí opravdu uspět, musí téma nastudovat sami z materiálů, které jsou veřejně k dispozici. Ukázka otázek starší kategorie čtěte více o řešitelích

Interaktivní výstava her a klamů

image001 image003 image005Ve čtvrtek 15. 2.  naše třída navštívila Interaktivní výstavu v příbramském Zámečku. Tato výstava byla plná her a klamů z IQ parku z Liberce. Na této výstavě jsme si mohli všechno na vlastní kůži vyzkoušet. Byli jsme nadšení. Nejvíce se nám líbil obří telefon, stěna, kde jsme se mohli „obtiskávat“ a mačkání tlačítka na čas. Do obtiskovací stěny jsme napsali 4. C a na památku se u ní všichni vyfotili. Ale ani labyrinty nebyly špatné. Byly tam jak ruční, tak i ty, na které se dalo stoupnout a ovládat je tělem. Bohužel hodina utekla jako voda a my opět jsme museli zpět do školy.  Za 4.C Mgr. Kateřina Nováková

Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročníky

Krátce, stručně a aktuálně:

  • máme hromady sněhu, takže jsem si v neděli, v pondělí a v úterý dopoledne plně užívali lyžování na svahu
  • v úterý odpoledne jsme mlsali v cukrárně a užívali jsme si sněhu při hrách
  • středa je ve znamení běžek :-)
  • čtvrtek sjezdování, běžkování a hry se sněhem a na sněhu
  • pátek bude závodní – slalom
  • máme se prostě BÁJEČNĚ :-)

20180215_101406-PANO (1)

Hry a klamy

DSCN5695V pátek 9.2.2018 dvě oddělení ŠD navštívily interaktivní výstavu IQ Parku Liberec ,,Hry a klamy“, v příbramském Zámečku. Desítky exponátů, na kterých si návštěvníci mohou zábavnou formou vyzkoušet schopnost logického uvažování, pohotovost a kreativitu myšlení. Každý hrací stůl, interaktivní panel či závěsná tabule přibližuje jiný poznatek z oblasti fyziky, biologie a dalších přírodních věd. Děti si vyzkoušely provést kuličku labyrintem, složit řadu neobvyklých hlavolamů, poznat rychlost své reakce, používat Braillovo písmo, rozhýbat vzdálené předměty prostřednictvím vzduchového děla, zjistit, jak fungují zvukové paraboly.

Všechny děti i paní vychovatelky byly z výstavy nadšené a určitě by výstavu doporučily i dalším dětem a jejich rodičům. Za vychovatelky ŠD Svatava Řechková a Jitka Kupková   foto

Divadelní představení pro MŠ

image001image003My žáci 4.B jsme nacvičili a zahráli divadelní ztvárnění „Nezbedné pohádky“ od Josefa Lady. Prvními diváky byli při vánočním posezení naši rodiče a pro úspěch jsme divadlo zahráli i dětem z MŠ. Jsou to naši budoucí prvňáčci a půlhodinové představení se jim moc líbilo. Děkujeme za návštěvu paní ředitelce a paní zástupkyni, které si na nás udělali čas ve svém pracovním programu. Žáci 4.B

Výměna oken

image00122.1. 2018 byla dokončena další část výměny oken v naší škole a to v tělocvičnách, a dvou pavilonech prvního stupně. I když se pracovalo v době výuky, všichni učitelé, vychovatelky i žáci vše zvládli na výbornou.
Věřím, že projekt bude v letních měsících pokračovat. Máme přislíbenu částku 6 milionů korun.
Od 23.1.2018 již bude výuka probíhat ve všech kmenových třídách.
Mgr. Dana Křápková

„Světlušky“ ve ŠD

DSCN5665Dne 16.1. 2017 proběhla v naší školní družině beseda o nevidomých. Děti měly možnost seznámit se se světem zrakově postižených lidí  na vlastní kůži.  V první části proběhlo netradiční seznámení s autorkou besedy paní Markétou Vítkovou.  Přivítala se s dětmi naslepo s očima zavázanýma šátkem. Vyprávěla dětem své osobní zkušenosti se soužitím s nevidomou osobou a ukázala knihy pro děti, jichž je autorkou. Děti přidaly své vlastní zážitky s nevidomými. Ve druhé části nám paní Markéta Vítková přečetla ukázku ze své knihy „Narozeninová kočka“, jejímž hlavním hrdinou je nevidomý dědeček. Žáci si mohli vyzkoušet některé činnosti „poslepu“- například kresbu podle zadání a modelování opět se zavázanýma očima. Součástí byla i ukázka některých pomůcek pro nevidomé. Beseda o nevidomých děti velmi zaujala, obzvlášť její praktická část. Renata Roubová a Svatava Řechková, vychovatelky ŠD   foto