Orientační běh

Závěr letošního školního roku se nám opět sportovně velmi vydařil. V úterý 26.6. proběhl tradiční turnaj „učitelé“ x „deváťáci“ a hned ve středu 27.6. se žáci 6 .- 8. tříd seznámili s orientačním během. Obě akce se velmi vydařily. Po oba dva dny bylo velmi příjemné počasí, a tak záleželo na každém z účastníků, jak si sportování užije. V úterním turnaji již tradičně zvítězilo družstvo učitelů. Ale mnohem důležitější je, že účast z řad žáků byla velmi hojná a všichni přispěli k naprosto perfektní sportovní atmosféře.
O orientačním běhu se zmíním o trochu více. Bylo to totiž pro všechny závodníky první setkání s tímto zajímavým sportem. To, že je jeho základem běh věděli asi všichni, ale jak je to s tou orientací, tušil málokdo. A po dnešku už většina sportovců ví, že to není úplně tak jednoduché. Ačkoli se akce konala v lesoparku Padák a všichni měli v ruce nejnovější mapy, měli jsme plné ruce práce udržet naše závodníky „ve středních Čechách“.
Pověstnou třešničkou na dortu byla i aktivní účast, některých našich kolegyň, které si vyzkoušeli trať proběhnout. Všem sportovcům a závodníkům děkuji za účast. Ale velké poděkování na závěr patří panu doktoru Fundovi a jeho kolegům z Českého svazu orientačních sportů, kteří pro nás vše připravili. Mgr. Josef Halaburda

IZS na Novém rybníku

Žáci naší školy se zúčastnili setkání IZS na Novém rybníku. Bohatý program přilákal diváky ukázkami z běžných záchranných akcí jednotlivých složek. Měli možnost se prakticky zúčastnit některých z nich (např. nácvik umělého dýchání, maskování zranění atd.). Program byl doprovázen i jednotlivými soutěžemi pro děti.  Žáci si tak odnesli jedinečný zážitek a už teď se těší na příští ročník. Žáci 4. a 5.ročníků

Snídaně se žákovským parlamentem

Dnes jsem se rozloučila s dětmi, které zastupovali své třídy ve školním parlamentu. Již tradičně samostatně připravili piknikovou snídani venku. Dobroty napekly maminky, některé děti to zvládly samy. Jako každým rokem i letos došlo k hodnocení práce celého týmu. Závěrem se všichni shodli, že žákovský parlament je užitečný a je třeba, aby pokračoval i s novou paní ředitelkou. Děti se vyjádřily i k účasti v předsednictvu v dalším školním roce. Po obdržení dárečků se všichni společně vyfotografovali. Všem parlamentářům moc děkuji za spolupráci, přeji pohodové zakončení školního roku a prázdniny plné zážitků. Mgr. Dana Křápková
   

 

ZA HMYZEM DO MOTÝLÁRIA

Závěrečná část projektu Hmyz a motýli se odehrála ve Voticích v Ochranně fauny ČR, kde naši žáci šestých ročníků navštívili nově vybudované motýlárium. Tentokrát naší náplní nebyly jen motýli, ale také další hmyz. Lektoři ve Voticích pro nás měli připraveny 4 stanoviště s tématicky zaměřenými aktivitami.
První stanoviště byla samotná prohlídka motýlária a expozice zvířat. Aktivita se týkala především ukázky různých biotopů a vysvětlení vztahů motýlů k daným biotopům.
Druhá aktivita se týkala vodního ekosystému a vodních bezobratlých živočichů. Zde žáci mohli nachytat vodní hmyz, který pak společně s lektory určovali a porovnávali. Hovořili o jednotlivých znacích a přizpůsobeních vodnímu životu. Zde se žákům podařilo pozorovat také larvy některých obratlovců, jmenovitě čolků.
Třetí aktivita byla zaměřena na motýly a jejich vývoj. Zde měli žáci možnost pracovat s živými housenkami martináčů nebo baboček. Hovořilo se především o vývoji hmyzu a porovnání hlavních znaků hmyzu s proměnou dokonalou a nedokonalou.
Čtvrtá aktivita zahrnovala lovení bezobratlých živočichů technikou smýkáním. Žáci zde měli možnost nachytat luční bezobratlé živočichy v přilehlém sadu. Jejich úlovky jsme pak určovali a vyprávěli jsme si o hlavních znacích daných skupin organismů.
Výjezd splnil naše očekávání a všichni jsme si z Votic odvezli cenné vědomosti. Nutno podotknout, ze pokud si někdo představuje výuku v přírodě, tak program, který jsme naplánovali a lektoři ve Voticích ho pro nás realizovali, naprosto nahrazuje několik hodin výuky v lavicích. Program nám absolutně zapadl do našeho ŠVP, protože bezobratlí jsou učivem 6. ročníku.
Poděkování patří RNDr. Ondřejovi Sedláčkovi, který byl hlavním zdrojem a studnicí vědomostí, které jsme se společně snažili předat našim žákům. Příprava a jednotlivé aktivity proběhly díky jeho snažení a odhodlání. Ochrana fauny ČR ve Voticích je skvělým místem pro vzdělání. Mgr. Jan Hradecký   foto

Poslední etapa výměny oken – 22.6. a 25.6. 2018 ředitelské volno

Vážení rodiče,
v letošním roce bude realizována na naší škole poslední etapa výměny oken. Zahájena bude 19. 6. 2018.  Vzhledem k tomu, že musíme zajistit bezproblémový závěr školního roku a také přípravu na uvedený projekt, vyhlašuji na dny 22. 6. a 25. 6. 2018 ředitelské volno. V tyto dny budou k dispozici oddělení školní družiny pro zájemce z 1. stupně. Nahlaste do 18. 6.2 018 třídním učitelům, zda bude vaše dítě v tyto dny ve školní družině. Provoz bude zajištěn od  7.00 – 15.00 hodin. Děkuji vám za pochopení a podporu. Mgr. Dana Křápková – ředitelka školy

Výsledky sběrové akce 2017/2018

Pro letošní rok byla zvolena 2 sběrová období. Naši žáci a nesmíme zapomenout také na rodiče, se opět činili. Z výsledků vyplývá, že sběrem papíru nejsme unaveni a jsme rádi, že spousta sběračů papíru se na akci připravuje a papír schraňuje delší dobu před samotným konáním sběru.
Poděkování za vysoká čísla patří všem, kteří se na sběru podíleli. Finanční odměny za shromážděný papír připadly opět v plné výši do třídních fondů. Za pomoc s nakládkou papíru musíme také poděkovat žákům 8. a 9. ročníků, kteří byli při ruce panu školníkovi Vítovi.
Ve druhém sběrovém období se podařilo dát dohromady 13600 kg papíru. Pokud k tomu přičteme 19346 kg papíru z prvního období, tak jsme v letošním roce odevzdali 32 946 kg papíru. Oproti minulému školnímu roku jsme navýšili celkový objem o přibližně 2 tuny papíru. Mgr. Jan Hradecký
výsledky v číslech

S havířem do práce

Dne 1.6.2018 navštívily děti z druhého oddělení školní družiny příbramské hornické muzeum, kde pro ně byl připravený program s názvem „S havířem do práce“.
U Ševčinskému dolu, kde celá akce probíhala, na nás čekala paní Trantinová, která děti seznámila s tím, jak vypadala cesta do práce zdejšího havíře v dobách, kdy se ještě na Březových Horách těžilo stříbro. Ukázala jim, v čem byl havíř oblečen, co asi měl s sebou k jídlu, jaké pracovní nástroje používal. V cáchovně si děti vyrobily papírový kahan a vybaveni tímto kahanem se „proměnily“ v havíře záchranáře, kteří měli uvolnit cestu po závalu. Po imaginární cestě výtahem do „mínus“ třetího patra v dole, se svezly důlním vláčkem, ve kterém prověřily, že cesta je volná a havíři mohou dál v klidu pracovat J. Po tom všem jsme ještě navštívili posledního místního permoníka a vrátili se zpět. Připravený program se dětem líbil a to hlavně díky paní Trantinové, která děti dokázala zaujmout. Rádi bychom navštívili i některou z dalších akcí, které jsou pro děti chystány na příští školní rok. Jitka Kupková, vychovatelka 2.odd. ŠD  foto

Krajské kolo – plavecko–běžecký pohár

8 závodníků z naší školy se vydalo poměřit své síly v plavání a běhu do Čelákovic, kde se konalo krajské kolo plavecko–běžeckého poháru. Některým se dařilo více, některým méně. Důležité však je, že si všichni dobře zasportovali a užili si pěkný den. Přesto, že jsme nezískali žádný cenný kov, na sport určitě nezanevřeme a budeme se s ním bavit dál. Příští rok to bude určitě lepší! Mgr. Kateřina Hradecká