Badatelský kroužek

V letošním roce jsme otevřeli Badatelský kroužek. Navštěvují ho malí velcí žáci a právě toto rozmanité spektrum ho činí velmi zajímavým. Chodíme do přírody a bádáme v rostlinné a živočišné  říši. Založili jsme školní mraveniště a líheň pro listonohy. Pozorujeme tak každý den ve škole život těch nejmenších tvorů. Navázali jsme také spolupráci  s Hornickým muzeem, kam docházíme na zajímavé workshopy a setkání s archeology. Za malé i velké badatele Mgr. Lenka Cvrková