Bezprostřední komunikace s rodilou mluvčí

Na naší škole se snažíme dlouhodobě podporovat výuku a bezprostřední komunikaci v anglickém jazyce. Již třetím rokem úzce spolupracujeme s „native speaker“  / rodilou mluvčí pocházející z Filipín, s Fritzie Černou. Ve čtvrtek 17. 10. navštívila opět naší školu. V rámci výuky a hodin anglického jazyka bezprostředně komunikovala s vybranými třídami na II. i I. stupni. Naše žáky se tak snažíme motivovat ke komunikaci v anglickém jazyce na nejrůznější témata z každodenního života např. „All about you, Me and my family, People in our street, Modern technology,…“ Pro všechny zúčastněné žáky z 9.AC, 8.AB, 5.C a 4.D to tak byla možnost zapojit se do bezprostřední komunikace a slyšet tak rodilou mluvčí „face to face“.
Fritzie svojí dobrou náladou a optimismem pomohla žákům překonat prvotní ostych a nervozitu. V průběhu pěti hodin se jednotliví žáci prostřednictvím otázek, dozvěděli řadu zajímavých informací a podělili se s ní o své názory.
Z reakcí a zpětného hodnocení žáků slyšíme velmi pozitivní ohlasy a doufáme, že je to dobrý impuls, jak své komunikační znalosti v rámci anglického jazyka rozvíjet. Setkání s rodilou mluvčí obohatilo život našich žáků ve školních lavicích a myslíme si, že je velkým přínosem pro jejich jazykový rozvoj i život samotný. Mgr. Jana Žáková, vyučující anglického jazyka