Biologická olympiáda

6. a 7. 2. se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády pro kategorii D (6. + 7. ročník) respektive kategorii C (8. + 9. ročník). Dohromady se školního kola účastnilo 66 žáků, kdy do okresního kola postoupilo dle výsledků 6 žáků, v každé kategorii tři nejlepší. Letošní ročník nese téma s názvem Detektivem v přírodě. Název napovídá, že úkoly a otázky byly zaměřeny na znaky, stopy nebo značky, které po sobě kolem nás zanechávají živočichové nebo rostliny. Vítězům bylo rozdáno zadání vstupních úkolů. Jejich vypracování je podmínkou pro účast v okresním kole a témata jsou různá. Okresní kolo proběhne v polovině dubna.

Výsledky:

Katagorie D                                                                           Kategorie C

  1. místo Nikola Čepová (7.A)                                        1. místo Jan Lác (9.B)
  2. místo Marie Králová (7.A)                                         2. místo Sabina Jakšová (8.C)
  3. místo Denis Vyrobík (7.B)                                         3. místo Petr Hrubý (9.C)

Všem účastníkům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme a těšíme se na okresní kolo, na které se vítězové pilně připravují. Mgr. Jan Hradecký  

Příklady otázek:

Na břehu rybníka jsme našli stopy, které vidíš na obrázku. Patří:Bez názvu

a) huse velké

b) racku chechtavému

c) kachně divoké

d) lysce černé

Napiš ke každému z následujících tvrzení, zda je pravdivé (P), nebo nepravdivé (N):

Některé šelmy žerou i borůvky a jejich trus může pak mít modrou barvu. ……..

Trus býložravců (například jelena) je v létě měkčí než v zimě, bobky bývají slepené až kašovité ……..

Trus kunovitých šelem může obsahovat i pecky. ……..

Trus netopýrů často obsahuje kamínky, které netopýři polykají, aby mohli lépe rozmělnit krovky hmyzu…..

Ptáci vyměšují z těla trus a moč najednou. ……..