Čas proměn v 6. a 7. ročnících

Dne 28.3. se žáci šestých ročníků zúčastnili přednášek týkajících se dospívání a změn s ním spojeným, které si pro ně připravila Mgr. Monika Podlahová. Přednášky byly rozděleny na část pro dívky s názvem Čas proměn a část pro chlapce s názvem Na startu mužnosti. Děti se příjemnou a zcela přirozenou cestou dozvěděly důležité informace týkající se dospívání po stránce fyzické, psychické i sociální. V závěru nechyběla jak veřejná, tak zcela soukromá diskuze s paní lektorkou. Podobný program čekal i pro dívky 7. ročníků, které na závěr obdržely malý dárek v podobě balíčku s hygienickými potřebami. 

Mgr. Jaroslava Krešová