Divadelní představení pro MŠ

image001image003My žáci 4.B jsme nacvičili a zahráli divadelní ztvárnění „Nezbedné pohádky“ od Josefa Lady. Prvními diváky byli při vánočním posezení naši rodiče a pro úspěch jsme divadlo zahráli i dětem z MŠ. Jsou to naši budoucí prvňáčci a půlhodinové představení se jim moc líbilo. Děkujeme za návštěvu paní ředitelce a paní zástupkyni, které si na nás udělali čas ve svém pracovním programu. Žáci 4.B

Ať žijí duchové

DSCN7783DSCN7048V pondělí 29.1. a ve středu 31.1. odehráli žáci 9.A a 9.C společně s žáky 4.A a 4.D muzikálové představení Ať žijí duchové, které tak navázalo na tradici divadelních představení 9. ročníku, která trvá již od roku 2014, letos však byla navíc obohacena o spolupráci I. a II. stupně. Děti se pod vedením učitelů V. Havlíčka, S. Eliášové, M. Čmuchařové a za hudebního doprovodu V. Heráka nechaly inspirovat filmovým zpracováním českého dětského muzikálu, takže v prostorách zimní zahrady, kde pro daný účel vzniklo malé divadlo s ručně malovanými kulisy, opět zazněly slavné písně autorské dvojice Svěrák – Uhlíř. Výsledkem pak byla téměř hodinová přehlídka úžasných hereckých, pěveckých a tanečních výkonů všech protagonistů, za které se jim dostalo od ostatních žáků a učitelů školy a v odpoledních hodinách i od rodičů a dalších rodinných příslušníku, kteří zaplnili zimní zahradu do posledního místečka, zaslouženého dlouhotrvajícího potlesku. Více o tomto vystoupení v regionálním týdeníku Periskop 6/2018, který vyjde 8.2.2018 (Periskop). Za celý tým žáků a učitelů, který muzikál nazkoušel, Václav Havlíček.    foto 9.A    foto 9.C

Divadelní představení žáků 9.A+4.A a 9.C+4.D

Duchové 9V pondělí 29.1. (9.A+4.A) a ve středu 31.1. (9.C+4.D) se již popáté uskuteční divadelní představení 9. ročníku (tentokrát ve spolupráci se 4. třídami), kdy po uvedeních her Maryša, Hrátky s čertem a Kytice v minulých letech si tentokrát deváťáci nastudovali divadelní muzikál Ať žijí duchové. Dopoledne vystoupí pro žáky školy (od 4. tříd) a odpoledne se představí pro rodiče a veřejnost.

Napiš pro mě … první výsledky

Napiš pro měV pondělí 8. ledna se sešel tým učitelů českého jazyka, který koordinuje již 9. ročník literárně výtvarné soutěže Napiš pro mě …, aby vyhodnotil první soutěžní téma Jak dobro zvítězilo nad zlem. Z celkového počtu více jak 450 žáků školy, kteří se soutěže zúčastnili, bylo do závěrečného kola vybráno celkem 45 prací rozdělených do tří věkových kategorií. Z každé kategorie pak do finále postoupili tři žáci, kteří jsou pozváni na slavnostního odpoledne (duben 2018) a zde se dozví konečné pořadí na prvním až třetím místě (výsledky: Jak dobro zvítězilo nad zlem). Ve spojitosti s právě vyhodnoceným tématem byla dnes vyhlášena výtvarná soutěž, jejíž výsledky budou známy ve druhé polovině března 2018. Všem zúčastněným děkujeme a nominovaným do finále blahopřejeme. tým učitelů českého jazyka

Návštěva knihovny 5. ročník

V úterý 21. 11. 2017 jsme s žáky 5. tříd již podruhé v letošním roce navštívili pobočku KNIHOVNY JANA DRDY. Tentokrát si pro nás paní knihovnice připravily zajímavý program zaměřený na vyhledávání knih, orientaci v knihovně a schopnost najít informace v rejstříku knihy. Děti se aktivně zapojily a v závěru i formou her ukázaly, co nového se dozvěděly. Brzy se k Vám zase těšíme. za 5. třídy Mgr. Ivana Šobrová

IMG_3548 IMG_3549 IMG_3551 IMG_3554 IMG_3557

Jak se rodí kniha…

uvodJak se rodí kniha…to se dozvěděli žáci 3. ročníků v úterý 14. 11. v knihovně . Též získali informace, kdo byl Jan Drda a proč se podle něj knihovna v Příbrami jmenuje. Lákavou formou výkladu vtáhly třeťáky paní knihovnice do práce. Děti si osvojily pojmy spisovatel, autor, redaktor, ilustrátor, nakladatelství, knihovna, knihkupectví…
Návštěva knihovny potěšila i poučila! Vyučující 3. tříd.  foto

Čtení pro prvňáčky

V pondělí 6. 11. 2017 navštívili žáci 6.D prvňáčky v 1.D. V rámci spolupráce 1. a 2. stupně děti přečetly malým dětem a paní učitelce Krůtové pohádku O šípkové Růžence od bratří Grimmů. Každý šesťák pak dostal na starost jednoho malého prvňáčka a vyzkoušel si, jaké to je být na chvilku učitelem. Společně děti vyplnily pracovní list a nakreslily obrázek pohádkové postavy. Všem se spolupráce moc líbila a už nyní se těší na další setkání. Mgr. Andrea Tomanová  foto

5. ročníky v knihovně

Dne 24. 10. žáci 5.tříd navštívili pobočku knihovny Jana Drdy u nás ve škole.
Paní knihovnice pro nás připravily knihy zaměřené na DÍVČÍ A CHLAPECKOU LITERATURU. Žáci se seznámili s mnoha českými i zahraničními autory. Poté si každý zvolil jednu knihu, do které se začetl.
V následující hodině nám o četbě povypráví. Těšíme se na další návštěvu. Za 5. třídy Mgr. Ivana Šobrová
IMG_3246 IMG_3249 IMG_3252 IMG_3254 IMG_3257

IX. ročník literárně výtvarné soutěže Napiš pro mě …

DSCF0374Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 vyhlašuje pro žáky 4. až 9. ročníku již IX. ročník populární literárně výtvarné soutěže Napiš pro mě … Veškeré podrobnosti najdete na přiloženém plakátu, případné dotazy zodpoví učitelé českého jazyka. Slavnostní vyhlášení soutěže je pak naplánováno na 25. dubna 2018 (na fotografii herec Vojta Záveský, host loňského slavnostního vyhlášení soutěže). Plakát Napiš pro mě

Čtení se šesťáky

0000Po březnovém čtení se šesťáky, kdy naši prvňáčci spíše poslouchali a plnili úkoly s velkými čtenáři, se v červnu předvedli zase oni. Děti si připravily pásmo písniček a básniček a ukázaly, co se během první třídy naučily. Společně si velcí i malí zaveršovali a zazpívali a nakonec si druhostupňáci i poslechli, jak se jejich malí kamarádi naučili číst. 1. třídy  foto