Knížka pro prvňáčka

Dne 18. 2. 2019 navštívili žáci 1. tříd již podruhé pobočku Knihovny Jany Drdy u nás ve škole. Byli podrobně seznámeni s prostorami knihovny a rozmístěním knih. Paní knihovnice si pro děti připravily velice pěkné dopoledne, plné zajímavých úkolů, hádanek a netradičního čtení. Děti si čas opravdu užily. za 1. třídy Mgr. Ivana Šobrová další fotografie

Prvňáčci v knihovně

V pondělí 3. 12. 2018 navštívili žáčci z prvních tříd poprvé pobočku Knihovny Jana Drdy u nás ve škole. Seznámili se s jejím prostředím. Tentokrát jsme se zaměřili na poznávání LEPOREL. Děti měly možnost prohlédnout si velké množství knih. Každý si nakonec vybral tu pro něho nej… a pokusil se vytvořit svou stránku této knížky. Už teď se těšíme na další setkání s knížkami. Za 1.třídy Mgr. Ivana Šobrová

 

Slavnostní pasování na začínající čtenáře

V pondělí 26. listopadu k nám zavítali vyslanci krále Oty Prvního z Království čtenářů, aby nás pasovali na začínající čtenáře. Poklekli jsme, mečem jsme byli pasováni a dostali jsme svoji první knížku – Slabikář a pamětní list. Vyslancům jsme předvedli básničky a písničky, které jsme se zatím naučili. Ti nám slíbili návštěvu krále Oty Prvního na konci školního roku, kdy už budeme opravdovými čtenáři a králi to také rádi předvedeme. Moc si toho vážíme a těšíme se.
Za prvňáčky R. Andršová 

další foto

Divadelní představení žáků 3. B pro MŠ

Ve čtvrtek 10. května žáci 3.B sehráli divadelní představení  pro děti  z MŠ. Pohádka „Popelka a sedm trpaslíků“ je od základu vlastní tvorba malých umělců proložená veselými písničkami známých autorů. Vystoupení se líbilo nejen budoucím prvňáčkům a paní učitelkám, ale i rodičům účinkujících herců, kteří představení shlédli před třídní schůzkou už 24.dubna.

Mgr. Eva Drmlová   foto

Slavnostní vyhodnocení soutěž Napiš pro mě …

Pozvánka Napiš pro mě 1Rok se s rokem sešel a v zimní zahradě naší školy se uskutečnilo opět vyhodnocení literárně – výtvarné soutěže Napiš pro mě …, a to již podeváté. Tentokrát přijali pozvání místostarosta města Příbram, které se finančně spolupodílelo na tomto projektu, Mgr. Václav Švenda a také herec, moderátor, bavič a držitel letošního Českého lva Pavel Nový. Oba vyhodnoceným žákům (Výsledky soutěže) společně s ředitelkou školy Danou Křápkovou předali ceny (poukázky na nákup knih a výtvarných potřeb, časopis – speciál se všemi vítěznými pracemi, pamětní list a tužku s logem školy), Pavel Nový pak přečetl nejzdařilejší práci celé soutěže (Lucie Zemanová 7.C – Kdyby si věci psaly deník).  Celým slavnostním odpolednem doprovázeli moderátoři Michaela Francová (9.B) a Jakub Pokorný (8.B), které skvěle doplnila hudební a pěvecká vystoupení žáků I. a II. stupně. Poděkování však patří nejen všem zúčastněným, ať už v rolích hostů, nominovaných žáků a jejich rodičů, moderátorů či účinkujících, ale zejména pak i všem těm dalším, kteří se na projektu podíleli, zvláště pak učitelům českého jazyka a výtvarné výchovy, bez kterých by tato soutěž vůbec neproběhla. Mgr. Václav Havlíček   foto

„Mé zvířecí já“ ve 4.D

   image001Během měsíce listopadu jsme v hodinách slohu a výtvarné výchovy pracovali na projektu, který jsme nazvali ve spolupráci s dětským oddělením Knihovny Jana Drdy sídlícím v naší škole Mé zvířecí já.
Téma vztahu člověka a zvířat nás zaujalo, a tak jsme se s chutí vrhli do práce.
   V první fázi se děti zamýšlely, zda se podobají nějakému tvoru zvířecí říše a v čem. Hledaly společné znaky člověka a zvířat. Také přemýšlely, na jaké zvíře by se chtěly přeměnit, kdyby měly tu možnost, a proč. Své zamyšlení sepsaly v rámci hodin slohu a k textu pak vytvářely ilustraci. Výtvarnou techniku si mohli žáci vybrat, a proto také vzniklo množství krásných a rozličných výtvorů. Svůj výkres děti nakonec ozdobily krasopisně přepsaným slohovým textem a bylo hotovo.
   V měsíci březnu jsme obdrželi hodnocení této akce. Celkem 4 děti z naší třídy obdržely diplomy a drobné ceny za své práce. Naše třída se pyšní i prvním místem v širším kole středočeského kraje, o které se zasloužila naše spolužačka Lia Peštová. Kamarádi, kteří obsadili první dvě místa se zúčastní tuzemského výletu. Je hlavní cenou této soutěže.
   Tento projekt jsme si velmi užili. Dozvěděli jsme se nové věci o zvířátkách i o sobě. Děkujeme moc za spolupráci paním knihovnicím i paní učitelce Silavecké v hodinách výtvarné výchovy a těšíme se na další podobné soutěže. Rádi se znovu zúčastníme. Žáci 4.D  a tř. uč. Martina Čmuchařová

Napiš pro mě … vyhodnocení druhé kategorie

V úterý 20. března se sešel opět tým učitelů českého jazyka, který koordinuje již 9. ročník literárně výtvarné soutěže Napiš pro mě …, aby vyhodnotil i druhé soutěžní téma Kdyby si věci psaly deník. Z celkového počtu více jak 400 žáků školy, kteří se soutěže zúčastnili, bylo do závěrečného kola vybráno celkem 52 prací rozdělených do tří věkových kategorií. Z každé kategorie pak do finále postoupili tři žáci, kteří jsou pozváni na slavnostní odpoledne (25. dubna 2018), a zde se dozví konečné pořadí na prvním až třetím místě (výsledky: Deník věci). Všem zúčastněným děkujeme a nominovaným do finále blahopřejeme. tým učitelů českého jazyka

Spolupráce s Knihovnou Jana Drdy Příbram – 4.B

image001Díky intenzivní spolupráci naší školy s Knihovnou Jana Drdy Příbram jsme se jako třída zúčastnili projektu „Mé zvířecí já“. V rámci českého jazyka jsme psali na dané téma různé příběhy. Naše třída tak byla plná domácích i cizokrajných zvířat.
První kolo soutěže proběhlo přímo v knihovně. Další pak na krajské úrovni. Jako porotci byli knihovníci z celého kraje. Tam byla úspěšná Gabriela Černohorská, která se umístila na krásném 2. místě. Jako cenu získala poukaz na zájezd do Farma Parku v Soběhrdech, kam se vydá se svou spolužačkou Andreou Schöbelovou, která byla druhá v místní soutěži. Osobně všem vítězům přišly poblahopřát a předat dary naše milé paní knihovnice. My se ke gratulaci připojujeme a již se těšíme na zážitky našich spolužaček z výletu.
Tak zase při další soutěži s Knihovnou Jana Drdy!  Mgr. Lenka Cvrková a žáci  4.B diplomy

Divadelní představení pro MŠ

image001image003My žáci 4.B jsme nacvičili a zahráli divadelní ztvárnění „Nezbedné pohádky“ od Josefa Lady. Prvními diváky byli při vánočním posezení naši rodiče a pro úspěch jsme divadlo zahráli i dětem z MŠ. Jsou to naši budoucí prvňáčci a půlhodinové představení se jim moc líbilo. Děkujeme za návštěvu paní ředitelce a paní zástupkyni, které si na nás udělali čas ve svém pracovním programu. Žáci 4.B