STARÝ PAPÍR – VÝSLEDKY SBĚROVÉ AKCE

Začátek listopadu byl pro žáky osmých a devátých ročníků ve znamení těžké dřiny. Pomáhali totiž našim školníkům naložit obrovské množství papíru, které naši žáci společně se všemi rodinnými příslušníky nashromáždili a odevzdali. Zapojili se tak do první části sběrové akce. Všichni se podíleli na parádním výsledku, kterým bylo: 20 781 kg starého papíru. Nakládka takového množství papíru, jen pro zajímavost, dělá 8 plných náklaďáků a bez pomoci žáků by nebylo možné sběr vůbec realizovat. Mezi nejúspěšnější sběrače patří třídy 2.C, 3.A a 3.B, ale musíme pochválit celou školu, protože na akci se podílely všechny třídy školy.
Finanční odměny za shromážděný papír připadly v plné výši do třídních fondů.
Velké díky patří pánům školníkům. Mgr. Jan Hradecký
2. část sběrové akce je naplánována na duben 2020. ČEMU JSME SBĚREM POMOHLI

Sběrová akce papíru téměř 35,4 tuny za rok

Ve druhém kole sběrové akce naše škola přispěla bezmála 13ti tunami starého papíru. Již dlouhodobě patříme ve sběru papíru k absolutní špičce středočeského kraje. Letos tomu pravděpodobně nebude jinak. Je samozřejmě na místě zde poděkovat všem, kteří se akce účastnili. Máme namysli žáky, učitele, rodiče prarodiče a všechny ty, kteří si dali práci, pomoci. S nakládkou, jak již bývá zvykem, pomohli žáci 8. a 9. ročníků, kteří byli při ruce panu školníkovi Vitovi. Z celkových čísel vyplývá, že jsme překonali náš minulý rok o přibližně 2,5 tuny.
Finanční odměny za shromážděný papír připadly v plné výši do třídních fondů. 
CELKOVÝ VÝSLEDEK TAK ČINÍ: 22 432 kg + 12 987 kg = 35 419 kg starého papíru
Děkujeme a příští rok budeme opět pokračovat. Mgr. Jan Hradecký

ČEMU JSME SBĚREM POMOHLI

Celoškolní sběr starého papíru – 2.část

image001Datum konání: od 8. dubna do 17. dubna 2019
na žádost rodičů bude možnost odevzdat sběr v úterý 16.4. až do 16.00 hodin
Celý sběr bude probíhat v místě výměníku školy.
V uplynulé první části sběrové akce naše škola odevzdala k recyklaci 22 432 kg starého papíru. Získané peníze byly rozděleny dle sběru papíru v jednotlivých třídách a v plné výši připadly do třídních fondů.
Děkujeme Vám za pomoc. Mgr. Jan Hradecký              Sběr papíru_2.cast

Sběrová akce papíru = trhání rekordů

První část sběru papíru je za námi a konečně můžeme zveřejnit celkový výsledek. V prvním sběrovém období žáci, rodiče, učitelé, tetičky, strýčkové, babičky, dědové a další odevzdali ke zpětnému odběru celkem:
22 432 kg starého papíru
Pokud bychom chtěli porovnávat, tak se v první fázi sběrové akce podařilo nashromáždit o 3,1 tuny více než minulý školní rok (ve stejném období). Pokud se podaří ve druhé části, která je naplánovaná na polovinu dubna, alespoň polovina co v první, rekord bude na světě.
Finanční odměny za shromážděný papír připadly v plné výši do třídních fondů. Za pomoc s nakládkou papíru musíme také poděkovat žákům 8. a 9. ročníků, kteří byli při ruce panu školníkovi Vítovi. Poděkování všem, kteří si dali se sběrem práci. Mgr. Jan Hradecký
2. část sběrové akce je naplánována od 8. do 17. dubna 2019“  čemu jsme sběrem pomohli

Třídíme baterie a drobné elektro

Dne 21. 11. proběhla v rámci projektu recyklohraní již tradiční Kampaň za třídění baterií a drobného elektra. Žáci ekologického semináře zpracovali toto téma během hodin Ekologického semináře a připravili si pro spolužáky krátké povídání o problematice třídění baterií a drobného elektra.
Ve středu pak, když bylo vše připraveno, vyrazili po skupinkách do všech tříd a krátce poreferovali o problému. Během setkání se žáci naší školy dozvěděli, které druhy odpadu je možné ve škole třídit, jak s nimi pak škola nakládá a především, proč jsou některé typy odpadu nebezpečné a neměly by končit v běžném odpadkovém koši. Žáci si připomněli pojem recyklace, mohli se dozvědět, jak si vede Česká republika v rámci evropského měřítka třídění a zpětného odběru.
Chtěl bych poděkovat žákům Ekologického semináře, že se úkolu zhostili zodpovědně a snažili se situaci nepodcenit. Z jejich slov vyplývá, že při prvních setkáních byli během povídání nervózní, ale během dne se s nervozitou vypořádali a nakonec se při kampani dobře bavili. Učitelům nutno poděkovat za shovívavost a nápomoc. Mgr. Jan Hradecký
další foto

ŠD – Ptačí budky

Celoroční projekt je zaměřen na enviromentální výchovu. Každý rok na podzim družiny paní vychovatelky Čihákové a Kaiserové vyčistí ptačí budky, které jsou rozmístěny v areálu školy a připraví je na zimní úkryt drobného ptactva. Budky jsou připravené k jarnímu hnízdění. Na jaře mají děti možnost pozorovat stavbu hnízda v budkách, snášení vajíček a vylíhnutí mláďat. Tento projekt probíhá již 8 let. Za 7. a 8. oddělení ŠD H. Čiháková  foto

 

Výsledky sběrové akce 2017/2018

Pro letošní rok byla zvolena 2 sběrová období. Naši žáci a nesmíme zapomenout také na rodiče, se opět činili. Z výsledků vyplývá, že sběrem papíru nejsme unaveni a jsme rádi, že spousta sběračů papíru se na akci připravuje a papír schraňuje delší dobu před samotným konáním sběru.
Poděkování za vysoká čísla patří všem, kteří se na sběru podíleli. Finanční odměny za shromážděný papír připadly opět v plné výši do třídních fondů. Za pomoc s nakládkou papíru musíme také poděkovat žákům 8. a 9. ročníků, kteří byli při ruce panu školníkovi Vítovi.
Ve druhém sběrovém období se podařilo dát dohromady 13600 kg papíru. Pokud k tomu přičteme 19346 kg papíru z prvního období, tak jsme v letošním roce odevzdali 32 946 kg papíru. Oproti minulému školnímu roku jsme navýšili celkový objem o přibližně 2 tuny papíru. Mgr. Jan Hradecký
výsledky v číslech

ZŠ Školní se proměnila v ráj hmyzu

Převzato www.pribram.cz: Výborný přírodovědný projekt připravil pro základní školu ve Školní ulici pan učitel Hradecký. Zapojil postupně žáky všech věkových kategorií a podařilo se mu strhnout je svým nadšením. Když jsme do školy dorazili, právě probíhala velká přestávka. Nevěřili byste, ale děti se ve svém volném čase věnovaly především projektu. Však bylo zvoleno také velmi zajímavé téma – náš nejkrásnější druh hmyzu – motýli. Celý projekt má ukázat především na skutečnost, že motýli z naší přírody pomalu mizí a seznámit děti s fakty, které toho jsou příčinou, jakou roli na jejich úbytek hrají změny, jež proběhly v zemědělství během posledních 70 let (scelování pozemků, kolektivizace, meliorace). Velkým problémem ovlivňujícím výskyt motýlů je také velkoplošné sekání luk, které probíhá najednou v téměř stejném čase. „Chceme žáky naživo seznámit s tím, jakými životními stádii motýli a hmyz procházejí. Motýlí domečky byly rozmístěny po škole tak, aby je žáci školy mohli pozorovat a viděli celý vývoj. Samozřejmě poté dojde k vypuštění dospělých motýlů do volné přírody. Chtěli bychom, aby žáci některé druhy motýlů poznávali a věděli, jaký je vlastně význam této skupiny živočichů v přírodě,“ říká pan učitel Hradecký. Mezitím se kolem stolků v zimní zahradě, kde se nacházejí síťové domečky s motýlími kuklami, srocovaly nadšené děti, neboť se právě na svět klubaly první babočky kopřivové. První stupeň se projektu zúčastnil výtvarnou soutěží, díky níž školu obsadily houfy motýlů vytvořených různými technikami. Akce se dotkla i pracovního vyučování, kde se vyráběli hmyzí domečky. Žáci devátých tříd, kteří pomáhali motýlím světem provádět ty mladší, se i stylově oblékli. V takový den se děti naučí nejvíce, aniž by si to vůbec stačily uvědomit. foto

Celoškolní sběr starého papíru – 2. sběrové období

image_previewDatum konání : od 23. dubna do 27. dubna 2018

Celý sběr bude probíhat v místě výměníku školy.image001

V uplynulém školním roce Naše škola odevzdala k recyklaci 31 250 kg starého papíru. Získané peníze byly rozděleny dle sběru papíru v jednotlivých třídách a v plné výši připadly do třídních fondů.

Děkujeme Vám za pomoc. Prosíme o zvážení papíru a nahlášení žákům ve třídě, kteří sběr zaznamenají.