Třídíme baterie a drobné elektro

Dne 21. 11. proběhla v rámci projektu recyklohraní již tradiční Kampaň za třídění baterií a drobného elektra. Žáci ekologického semináře zpracovali toto téma během hodin Ekologického semináře a připravili si pro spolužáky krátké povídání o problematice třídění baterií a drobného elektra.
Ve středu pak, když bylo vše připraveno, vyrazili po skupinkách do všech tříd a krátce poreferovali o problému. Během setkání se žáci naší školy dozvěděli, které druhy odpadu je možné ve škole třídit, jak s nimi pak škola nakládá a především, proč jsou některé typy odpadu nebezpečné a neměly by končit v běžném odpadkovém koši. Žáci si připomněli pojem recyklace, mohli se dozvědět, jak si vede Česká republika v rámci evropského měřítka třídění a zpětného odběru.
Chtěl bych poděkovat žákům Ekologického semináře, že se úkolu zhostili zodpovědně a snažili se situaci nepodcenit. Z jejich slov vyplývá, že při prvních setkáních byli během povídání nervózní, ale během dne se s nervozitou vypořádali a nakonec se při kampani dobře bavili. Učitelům nutno poděkovat za shovívavost a nápomoc. Mgr. Jan Hradecký
další foto

Ptačí budky

Celoroční projekt je zaměřen na enviromentální výchovu. Každý rok na podzim družiny paní vychovatelky Čihákové a Kaiserové vyčistí ptačí budky, které jsou rozmístěny v areálu školy a připraví je na zimní úkryt drobného ptactva. Budky jsou připravené k jarnímu hnízdění. Na jaře mají děti možnost pozorovat stavbu hnízda v budkách, snášení vajíček a vylíhnutí mláďat. Tento projekt probíhá již 8 let. Za 7. a 8. oddělení ŠD H. Čiháková

 

Výsledky sběrové akce 2017/2018

Pro letošní rok byla zvolena 2 sběrová období. Naši žáci a nesmíme zapomenout také na rodiče, se opět činili. Z výsledků vyplývá, že sběrem papíru nejsme unaveni a jsme rádi, že spousta sběračů papíru se na akci připravuje a papír schraňuje delší dobu před samotným konáním sběru.
Poděkování za vysoká čísla patří všem, kteří se na sběru podíleli. Finanční odměny za shromážděný papír připadly opět v plné výši do třídních fondů. Za pomoc s nakládkou papíru musíme také poděkovat žákům 8. a 9. ročníků, kteří byli při ruce panu školníkovi Vítovi.
Ve druhém sběrovém období se podařilo dát dohromady 13600 kg papíru. Pokud k tomu přičteme 19346 kg papíru z prvního období, tak jsme v letošním roce odevzdali 32 946 kg papíru. Oproti minulému školnímu roku jsme navýšili celkový objem o přibližně 2 tuny papíru. Mgr. Jan Hradecký
výsledky v číslech

ZŠ Školní se proměnila v ráj hmyzu

Převzato www.pribram.cz: Výborný přírodovědný projekt připravil pro základní školu ve Školní ulici pan učitel Hradecký. Zapojil postupně žáky všech věkových kategorií a podařilo se mu strhnout je svým nadšením. Když jsme do školy dorazili, právě probíhala velká přestávka. Nevěřili byste, ale děti se ve svém volném čase věnovaly především projektu. Však bylo zvoleno také velmi zajímavé téma – náš nejkrásnější druh hmyzu – motýli. Celý projekt má ukázat především na skutečnost, že motýli z naší přírody pomalu mizí a seznámit děti s fakty, které toho jsou příčinou, jakou roli na jejich úbytek hrají změny, jež proběhly v zemědělství během posledních 70 let (scelování pozemků, kolektivizace, meliorace). Velkým problémem ovlivňujícím výskyt motýlů je také velkoplošné sekání luk, které probíhá najednou v téměř stejném čase. „Chceme žáky naživo seznámit s tím, jakými životními stádii motýli a hmyz procházejí. Motýlí domečky byly rozmístěny po škole tak, aby je žáci školy mohli pozorovat a viděli celý vývoj. Samozřejmě poté dojde k vypuštění dospělých motýlů do volné přírody. Chtěli bychom, aby žáci některé druhy motýlů poznávali a věděli, jaký je vlastně význam této skupiny živočichů v přírodě,“ říká pan učitel Hradecký. Mezitím se kolem stolků v zimní zahradě, kde se nacházejí síťové domečky s motýlími kuklami, srocovaly nadšené děti, neboť se právě na svět klubaly první babočky kopřivové. První stupeň se projektu zúčastnil výtvarnou soutěží, díky níž školu obsadily houfy motýlů vytvořených různými technikami. Akce se dotkla i pracovního vyučování, kde se vyráběli hmyzí domečky. Žáci devátých tříd, kteří pomáhali motýlím světem provádět ty mladší, se i stylově oblékli. V takový den se děti naučí nejvíce, aniž by si to vůbec stačily uvědomit. foto

Celoškolní sběr starého papíru – 2. sběrové období

image_previewDatum konání : od 23. dubna do 27. dubna 2018

Celý sběr bude probíhat v místě výměníku školy.image001

V uplynulém školním roce Naše škola odevzdala k recyklaci 31 250 kg starého papíru. Získané peníze byly rozděleny dle sběru papíru v jednotlivých třídách a v plné výši připadly do třídních fondů.

Děkujeme Vám za pomoc. Prosíme o zvážení papíru a nahlášení žákům ve třídě, kteří sběr zaznamenají.

Výjezdní program – Recyklace hrou

  IMG_3266       Výjezdní program Recyklohraní – Recyklace hrou zavítal 20. 2. také do Naší školy. Jako účastníci programu byly vybrány 3. a 4. ročníky. Program byl zaměřen na pochopení základních principů recyklace formou hry a zábavy.
         Žáci hledali odpovědi na otázky, co v sobě ukrývá běžný domácí spotřebič, jako je například pračka nebo počítač. Řešili otázky, jak s těmito spotřebiči naložit, pokud nám doma doslouží nebo co získáme recyklací mobilního telefonu, a jak díky tomu předcházíme dalšímu znečišťování životního prostředí. Lektoři zprostředkovali tato témata žákům hravou formou.
         Díky tomuto programu by žáci měli pochopit, že bez recyklace se neobejdeme a že díky ní dáme vysloužilému elektrozařízení, použitým bateriím či jinému odpadu další šanci na využití. Mgr. Jan Hradecký  foto

Krok za krokem – další úkol Recyklohraní

13V úkolu Krok za krokem naši žáci mapovali město Příbram a vyhledávali, kde všude je možné vyhledat červené kontejnery na drobný elektroodpad. Než se ale žáci vydali do terénu, museli zmapovat, kde se tyto sběrné nádoby v Příbrami nacházejí. Vše si poté poctivě zakreslili do jednoduchého plánku a vyrazili. Místa, jež si žáci vybrali, pak zdokumentovali fotografiemi. Místa žáci vyhledávali jednoduše pomocí webových stránek www.cervenekontejnery.cz

V závěrečném shrnutí úkolu jsme se poté všichni společně zamysleli nad tím, proč je dobré nepodceňovat třídění odpadu a následnou recyklaci. Společně jsme také řešili možnost využití získaných druhotných surovin z elektroodpadu ke zhotovení nových věcí a také jsme hovořili o tom, jak tříděním a recyklací je možné chránit životní prostředí před kontaminací nebezpečnými látkami. Mgr. Jan Hradecký

Baterie a elektro do koše nepatří

CIMG0144V rámci projektu Recyklohraní jsme společně se žáky ekologického semináře zjišťovali, jak moc se vyplatí využívat nabíjecí baterie (tzv. akumulátory) oproti běžným bateriím na jedno použití. Shrnutí je napsáno v článku z poloviny listopadu. Tímto pro nás úkol ale zdaleka nekončil.
V návaznosti na zjištěné informace jsme s našimi deváťáky uspořádali celoškolní Kampaň za třídění baterií a drobného elektra. Připravili jsme poutavé plakáty s nejdůležitějšími informacemi, nashromáždili jsme různé typy baterií na ukázku, vytvořili jsme harmonogram a několikrát jsme si vyzkoušeli samotou prezentaci, aby nás při realizaci kampaně nic moc nepřekvapilo. čtěte více + další foto z akce

Sběrová akce 1. část

vysledky v číslechDalší školní rok běží. S ním se také rozběhl náš tradiční ekologický projekt Celoškolní sběr papíru. Pro tento školní rok máme naplánovány 2 sběrové akce. První je úspěšně za námi a druhá nás čeká od 16. do 27. 4. 2018
Jak bylo již napsáno, první část sběrové akce proběhla úspěšně. Nutno podotknout, že je to zásluha všech, kteří se na sběru podíleli, ať už jsou to rodiče, děti nebo učitelé. Úspěšná proto, že se nám společně podařilo prolomit rekord za jedno sběrové období. Kdybychom chtěli bilancovat, tak v minulém roce v prvním období jsme nashromáždili 15 500 kg.  čtěte více