Celoškolní sběr starého papíru 2017 – 2018

Dvě sběrová období:532acdd16e6314.420364696
1.    část od 6. listopadu do 16. listopadu 2017
2.    část od 16. dubna do 27. dubna 2018

Celý sběr bude probíhat v místě výměníku školy.

V uplynulém školním roce Naše škola odevzdala k recyklaci 31 250 kg starého papíru. Získané peníze byly rozděleny dle sběru papíru v jednotlivých třídách a v plné výši připadly do třídních fondů.

Děkujeme Vám za pomoc. Už nyní můžete papír shromažďovat.

 

Naše škola ve Školní ulici přispěla díky Recyklohraní k ochraně životního prostředí

image002Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 68 kg drobného elektra.
V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. čtěte více

Setkání s ptactvem

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poslední červnový týden jsme měli štěstí a uspořádali jsme setkání s výjimečným odborníkem RNDr. Ondřejem Sedláčkem Ph.D. V rámci naší ročníkové práce, kterou realizujeme pravidelně s našimi sedmáky, se jednalo právě o závěrečnou část projektu Ptáci a lidé. Osobně jsem velice rád, že si na nás Ondřej udělal čas, a že jsme společně mohli do přírody vyrazit. čtěte více + další foto

Sběrová akce – 2. část

Vážení žáci a rodiče, ve sběru jsme mimořádně úspěšní!!! Akce se účastnily opět všechny třídy školy a tentokrát se také velká část sběru podařila i na druhém stupni, který často za prvním stupněm klopýtá. Druhá část sběrové akce přinesla opět velké množství nashromážděného starého papíru. Je velmi přínosné, že si žáci i rodiče zvykli na sběrovou akci a je nutné podotknout, že díky všem, kteří se na sběru podílejí, Naše škola již několikrát vyhrála soutěž pořádanou sběrovou společností. V letošním roce sice žádná soutěž vypsána není, to se ale na množství sebraného papíru se vůbec nepodepsalo. Všem Vám patří velký dík.
Peníze ze sběru budou rozděleny do fondů jednotlivých tříd. Velkou měrou přispěl p. školník Víta a žáci 9. ročníků, kteří pomohli s nakládkou starého papíru. Žáci pomohli naložit celkem 8 nákladních aut. VÝSLEDKY V ČÍSLECH:

SBĚROVÁ AKCE 1. ČÁST

V letošním roce jsme se rozhodli pro malou změnu ve sběrové akci. Tato změna je, že sběrová období jsou v letošním roce jen 2. Musíme říct, že naše škola, rodiče a žáci jsou mimořádně úspěšní. V první části soutěže jsme zvolili 10ti denní lhůtu pro odevzdávání starého papíru. Z celkového vyhodnocení je jasné, že se sběru účastnily všechny třídy Naší školy. Velký dík tedy patří všem žákům, rodičům a učitelům, kteří k akci přispěli. Peníze ze sběru budou rozděleny do fondů jednotlivých tříd. Velkou měrou přispěl p. školník Víta a žáci 9. ročníků, kteří pomohli s nakládkou starého papíru.

VÝSLEDKY V ČÍSLECH:

  • Celkem jsme v první části sběrové akce dali dohromady 15 500 kg starého papíru.
  • 1 tuna vytříděného papíru  zachrání 17 vzrostlých stromů………..17 x 15,5 = zachránili jsme 264 stromů
  • 1 vzrostlý strom vyprodukuje za den 7000l kyslíku = denní spotřeba 50ti lidí …264 x 50 = ušetřili jsme kyslík pro 13 200 lidí

Kampaň za třídění baterií a drobného elektra

V pátek 4. listopadu proběhla akce s názvem Kampaň za třídění baterií a drobného elektra. Kampaň pořádali žáci 9. ročníků, kteří navštěvují ekologický seminář. Akce byla určena ostatním žákům školy.Náplní akce byla osvěta týkající se třídění baterií. Naši deváťáci navštěvující seminář z ekologie si k tématu připravili plakáty s nejdůležitějšími informacemi, k dispozici měli ukázky sběrných nádob a několik typů baterií. Při krátké návštěvě jednotlivých tříd naší školy se žákům snažili přiblížit, jak nebezpečné je obyčejné vyhazování baterií do odpadkového koše, když stačí pouze tyto vysloužilé baterie nebo drobné elektrospotřebiče zpětně odevzdat. Snažili se žákům zároveň přiblížit recyklaci a hovořili o druhotných surovinách, které vysloužilé elektrověci obsahují, a jak se mohou opět využít. Setkání bylo doplněno několika jednoduchými otázkami, na téma recyklace, baterií nebo elektra. Celá kampaň byla závěrečným vystoupením k prvnímu splněnému úkolu v rámci soutěže Recyklohraní aneb ukliďme si svět, kterého je naše škola již několikaletým účastníkem. Velký dík patří žákům posledního ročníku, kteří se úkolu velmi pěkně zhostili. Mgr. Jan Hradecký   foto

CELOŠKOLNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU 2016 – 2017

Dvě sběrová období:

1.část od 7. listopadu do 16. listopadu 2016     2. část od 18. dubna do 28. dubna 2017

532acdd16e6314.420364696Celý sběr bude nově probíhat v místě výměníku školy.

V uplynulém školním roce naše škola odevzdala k recyklaci 42 446 kg starého papíru. Získané peníze byly rozděleny dle sběru papíru v jednotlivých třídách a v plné výši připadly do třídních fondů. Díky tomu jsme opět vyhráli prémii 10 000,-, o které rozhoduje žákovský parlament.

Děkujeme Vám za pomoc. Už nyní můžete papír shromažďovat.

SVĚTOVÝ DEN ŽELV

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Další celoškolní projekt je zdárně za námi. Pro letošní rok jsme jako téma celoškolního ekologického projektu zvolili jako oslavu Světového dne želv. Celý projekt, a přípravy na něj, začaly už na začátku dubna. Společně se žáky ekologického semináře jsme začali pracovat na venkovním výběhu pro želvy.  foto   čtěte více

Chováme se ekologicky

image001V měsíci dubnu jsme v rámci dnů pro Zemi s dětmi 2. oddělení školní družiny uskutečnili projekt Chováme se ekologicky – třídíme odpad. Projekt byl rozdělen do tří dnů. První den jsme si povídali o tom, jak a proč třídit odpad a jak se chovat k přírodě. Děti pak vytvářeli plakát – „Třídíme odpad“. Jejich úkolem bylo pod obrázky barevných kontejnerů přiřadit různé druhy odpadů. Druhý den jsme šli zvelebovat okolí naší školy, sbírali jsme poházené odpadky a vše, co znečišťuje přírodu. Poslední den si žáci ověřili získané znalosti pomocí pracovních listů. Žákům se projekt velice líbil a teď už ví, jak se chovat ekologicky.