Krok za krokem – další úkol Recyklohraní

13V úkolu Krok za krokem naši žáci mapovali město Příbram a vyhledávali, kde všude je možné vyhledat červené kontejnery na drobný elektroodpad. Než se ale žáci vydali do terénu, museli zmapovat, kde se tyto sběrné nádoby v Příbrami nacházejí. Vše si poté poctivě zakreslili do jednoduchého plánku a vyrazili. Místa, jež si žáci vybrali, pak zdokumentovali fotografiemi. Místa žáci vyhledávali jednoduše pomocí webových stránek www.cervenekontejnery.cz

V závěrečném shrnutí úkolu jsme se poté všichni společně zamysleli nad tím, proč je dobré nepodceňovat třídění odpadu a následnou recyklaci. Společně jsme také řešili možnost využití získaných druhotných surovin z elektroodpadu ke zhotovení nových věcí a také jsme hovořili o tom, jak tříděním a recyklací je možné chránit životní prostředí před kontaminací nebezpečnými látkami. Mgr. Jan Hradecký

Baterie a elektro do koše nepatří

CIMG0144V rámci projektu Recyklohraní jsme společně se žáky ekologického semináře zjišťovali, jak moc se vyplatí využívat nabíjecí baterie (tzv. akumulátory) oproti běžným bateriím na jedno použití. Shrnutí je napsáno v článku z poloviny listopadu. Tímto pro nás úkol ale zdaleka nekončil.
V návaznosti na zjištěné informace jsme s našimi deváťáky uspořádali celoškolní Kampaň za třídění baterií a drobného elektra. Připravili jsme poutavé plakáty s nejdůležitějšími informacemi, nashromáždili jsme různé typy baterií na ukázku, vytvořili jsme harmonogram a několikrát jsme si vyzkoušeli samotou prezentaci, aby nás při realizaci kampaně nic moc nepřekvapilo. čtěte více + další foto z akce

Sběrová akce 1. část

vysledky v číslechDalší školní rok běží. S ním se také rozběhl náš tradiční ekologický projekt Celoškolní sběr papíru. Pro tento školní rok máme naplánovány 2 sběrové akce. První je úspěšně za námi a druhá nás čeká od 16. do 27. 4. 2018
Jak bylo již napsáno, první část sběrové akce proběhla úspěšně. Nutno podotknout, že je to zásluha všech, kteří se na sběru podíleli, ať už jsou to rodiče, děti nebo učitelé. Úspěšná proto, že se nám společně podařilo prolomit rekord za jedno sběrové období. Kdybychom chtěli bilancovat, tak v minulém roce v prvním období jsme nashromáždili 15 500 kg.  čtěte více

Celoškolní sběr starého papíru 2017 – 2018

Dvě sběrová období:532acdd16e6314.420364696
1.    část od 6. listopadu do 16. listopadu 2017
2.    část od 16. dubna do 27. dubna 2018

Celý sběr bude probíhat v místě výměníku školy.

V uplynulém školním roce Naše škola odevzdala k recyklaci 31 250 kg starého papíru. Získané peníze byly rozděleny dle sběru papíru v jednotlivých třídách a v plné výši připadly do třídních fondů.

Děkujeme Vám za pomoc. Už nyní můžete papír shromažďovat.

 

Naše škola ve Školní ulici přispěla díky Recyklohraní k ochraně životního prostředí

image002Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 68 kg drobného elektra.
V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. čtěte více

Setkání s ptactvem

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poslední červnový týden jsme měli štěstí a uspořádali jsme setkání s výjimečným odborníkem RNDr. Ondřejem Sedláčkem Ph.D. V rámci naší ročníkové práce, kterou realizujeme pravidelně s našimi sedmáky, se jednalo právě o závěrečnou část projektu Ptáci a lidé. Osobně jsem velice rád, že si na nás Ondřej udělal čas, a že jsme společně mohli do přírody vyrazit. čtěte více + další foto

Sběrová akce – 2. část

Vážení žáci a rodiče, ve sběru jsme mimořádně úspěšní!!! Akce se účastnily opět všechny třídy školy a tentokrát se také velká část sběru podařila i na druhém stupni, který často za prvním stupněm klopýtá. Druhá část sběrové akce přinesla opět velké množství nashromážděného starého papíru. Je velmi přínosné, že si žáci i rodiče zvykli na sběrovou akci a je nutné podotknout, že díky všem, kteří se na sběru podílejí, Naše škola již několikrát vyhrála soutěž pořádanou sběrovou společností. V letošním roce sice žádná soutěž vypsána není, to se ale na množství sebraného papíru se vůbec nepodepsalo. Všem Vám patří velký dík.
Peníze ze sběru budou rozděleny do fondů jednotlivých tříd. Velkou měrou přispěl p. školník Víta a žáci 9. ročníků, kteří pomohli s nakládkou starého papíru. Žáci pomohli naložit celkem 8 nákladních aut. VÝSLEDKY V ČÍSLECH:

SBĚROVÁ AKCE 1. ČÁST

V letošním roce jsme se rozhodli pro malou změnu ve sběrové akci. Tato změna je, že sběrová období jsou v letošním roce jen 2. Musíme říct, že naše škola, rodiče a žáci jsou mimořádně úspěšní. V první části soutěže jsme zvolili 10ti denní lhůtu pro odevzdávání starého papíru. Z celkového vyhodnocení je jasné, že se sběru účastnily všechny třídy Naší školy. Velký dík tedy patří všem žákům, rodičům a učitelům, kteří k akci přispěli. Peníze ze sběru budou rozděleny do fondů jednotlivých tříd. Velkou měrou přispěl p. školník Víta a žáci 9. ročníků, kteří pomohli s nakládkou starého papíru.

VÝSLEDKY V ČÍSLECH:

  • Celkem jsme v první části sběrové akce dali dohromady 15 500 kg starého papíru.
  • 1 tuna vytříděného papíru  zachrání 17 vzrostlých stromů………..17 x 15,5 = zachránili jsme 264 stromů
  • 1 vzrostlý strom vyprodukuje za den 7000l kyslíku = denní spotřeba 50ti lidí …264 x 50 = ušetřili jsme kyslík pro 13 200 lidí

Kampaň za třídění baterií a drobného elektra

V pátek 4. listopadu proběhla akce s názvem Kampaň za třídění baterií a drobného elektra. Kampaň pořádali žáci 9. ročníků, kteří navštěvují ekologický seminář. Akce byla určena ostatním žákům školy.Náplní akce byla osvěta týkající se třídění baterií. Naši deváťáci navštěvující seminář z ekologie si k tématu připravili plakáty s nejdůležitějšími informacemi, k dispozici měli ukázky sběrných nádob a několik typů baterií. Při krátké návštěvě jednotlivých tříd naší školy se žákům snažili přiblížit, jak nebezpečné je obyčejné vyhazování baterií do odpadkového koše, když stačí pouze tyto vysloužilé baterie nebo drobné elektrospotřebiče zpětně odevzdat. Snažili se žákům zároveň přiblížit recyklaci a hovořili o druhotných surovinách, které vysloužilé elektrověci obsahují, a jak se mohou opět využít. Setkání bylo doplněno několika jednoduchými otázkami, na téma recyklace, baterií nebo elektra. Celá kampaň byla závěrečným vystoupením k prvnímu splněnému úkolu v rámci soutěže Recyklohraní aneb ukliďme si svět, kterého je naše škola již několikaletým účastníkem. Velký dík patří žákům posledního ročníku, kteří se úkolu velmi pěkně zhostili. Mgr. Jan Hradecký   foto