Zápis do 1. ročníku

zapis_2017Veškeré informace k zápisu do 1. tříd, k odkladu školní docházky, ke školní zralosti, vyučovaným předmětům, ukázku prostor školy získáte na Dnu otevřené školy 21. 3. 2017 v době od 14.30 – 17.00 hodin. Zúčastnit se přímo vyučování můžete v dopoledních hodinách od 8.00 – 11.00 hodin. Zápis se koná v sobotu 8. 4. 2017 od 8.00 – 13.00 hodin. Bližší informace – zde (tužtička Informace pro rodiče – Pro budoucí prvňáčky)

CELOŠKOLNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU 2016 – 2017

Dvě sběrová období:

1.část od 7. listopadu do 16. listopadu 2016     2. část od 18. dubna do 28. dubna 2017

532acdd16e6314.420364696Celý sběr bude nově probíhat v místě výměníku školy.

V uplynulém školním roce naše škola odevzdala k recyklaci 42 446 kg starého papíru. Získané peníze byly rozděleny dle sběru papíru v jednotlivých třídách a v plné výši připadly do třídních fondů. Díky tomu jsme opět vyhráli prémii 10 000,-, o které rozhoduje žákovský parlament.

Děkujeme Vám za pomoc. Už nyní můžete papír shromažďovat.

Informace

infooVložen zápis se setkání školské rady ze dne 13.10.2016  zde (Informace pro rodiče – Školská rada)

Vložen zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 24.10.2016 zde (Žákovský parlament)

Vložena Výroční zprava školy 2015/2016 zde (Dokumenty – Výroční zprávy)

Aktualita pro 9. ročníky

infoo15.4. – přijímací řízení pro žáky 9.ročníku. Vzhledem k vysoké účasti našich deváťáků na přijímacích zkouškách, bude náhradní výuka pro 9.ročník (ti žáci, kteří půjdou do školy) zajištěna v osmých třídách (9.A do 8.A, 9.B do 8.B, 9.C do 8.C).

Soutěž firmy Bovys

V tomto týdnu jsme se zapojili do soutěže firmy Bovys, která dodává do naší školy “Ovoce do škol”. Podmínkou pro zařazení do soutěže, jejíž vítěz obdrží 100.000 Kč na zakoupení sportovního vybavení pro školu, je vytvoření soutěžní fotografie. Odborná porota pak vybere do užšího finále 30 nejkreativnějších fotografií a potom to bude již jen o nás, abychom té naší fotce dokázali dát na facebooku co nejvíce “lajků”. Tímto bychom chtěli tak poděkovat žákům a jejich třídním učitelkám 1.ročníku, kteří se na vytvoření soutěžní fotografie podíleli. O zahájení finálové části, pokud bude naše škola nominována, se dozvíte prostřednictvím webových stránek i informací na nástěnce školy či v žákovských knížkách. foto