Návštěva partnerské školy ve Freibergu

DSCN6125

Krüger

Ve dnech 14. a 15. září navštívilo 40 žáků ZŠ Školní z Příbrami společně se svými učiteli partnerské saské město Freiberg, kam byli v rámci partnerství s Oberschule Gottfried Pabst von Ohain pozváni. Díky grantu, který finančně podpořilo Město Příbram, přivezla ZŠ Školní s sebou jako dar i výsledek výtvarné spolupráce, téměř 200 výtisků stolního kalendáře pro rok 2018, na jehož výtvarné podobě se podíleli společně čeští a němečtí žáci … více ZŠ Školní vyjela do Freibergu            foto

Podpora výuky anglického jazyka prostřednictvím anglických časopisů

image001S novým školním rokem znovu pokračuje na naší škole i možnost objednávky anglických časopisů…. Žáci mají možnost si prostřednictvím těchto časopisů rozšířit slovní zásobu a přečíst si o aktuálních tématech ze života v angličtině. Každý měsíc od září do června obdrží předplatitel jeden výtisk plný obrázků, anglických článků, komiksů, gramatiky a zajímavostí. Většina nových slovíček je vždy pod textem vysvětlena či přeložena, doplněna o výslovnost. Časopisy se nám líbí, využíváme je v hodinách a především při konverzaci. Žáci si mohou vybrat jeden ze tří typů časopisů. Zároveň mají k dispozici online podporu na webových stránkách bridge-online.cz, kde si mohou procvičovat poslech, plnit interaktivní cvičení, vybrat si E-knihu, zúčastnit se soutěží. Žáci si vybírají z těchto časopisů:
RR – A1 – A2 – úroveň ELEMENTARY – INTERMEDIATE /pro 3. – 5. třídy/
Gate– A2-B1 – úroveň pre-intermediate – intermediate /6. třída a výš/
Bridge– B1-B2 –úroveň – intermediate  a výše –  šikovní studenti 8. i 9. tříd
Možnost objednání pro tento rok  je do 18. září 2017. Předplatné na celý rok vychází 220,- , jeden výtisk tedy stojí 22,- Kč. Odkaz na  internet. stránky, kde je možné do časopisů nahlédnout: www. bridge-online.cz
Vyučující Aj

Podpora výuky anglického jazyka Cambridge English na naší škole, včetně mezinárodních jazykových zkoušek

image001Na základě dlouhodobé podpory výuky anglického jazyka na naší škole, která je součástí školního vzdělávacího programu již od 1. ročníků, jsme minulý školní rok rozšířili naší nabídku o možnost Cambridge English – přípravné kurzy a mezinárodní jazykové zkoušky. Našim žákům 3. – 9. tříd jsme nabídli možnost přihlásit se do přípravných jazykových kurzů Cambridge English přímo na naší škole. Jejich cílem bylo složení prestižních jazykových zkoušek na konci školního roku. Cambridge English jsou celosvětově nejuznávanější a nejrozšířenější zkoušky z angličtiny. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenosti a pomáhají v osvojení anglického jazyka. Dovednosti žáků se rozvíjí a testují ve všech částech – v poslechu, psaní, čtení i mluveném projevu. Zkoušky jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu. Hlavním přínosem je podpora rozvoje dítěte a motivace žáků v učení cizího jazyka. čtěte více

Návštěva z americké ambasády

DSC_6172Dne 4. dubna naši školu navštívil pan Marko Velikonja a paní Ivana Vithova z americké ambasády v Praze. Hlavním cílem setkání bylo aktivní použití anglického jazyka a přiblížení americké kultury. Naše setkání začalo krátkými prezentacemi žáků, kteří se zúčastnili jazykově poznávacího zájezdu do Skotska. Popsali cestu autobusem i trajektem, návštěvu Amsterdamu, zkušenosti z rodin, v kterých byli ubytováni a památky, které ve Skotsku navštívili. Žáci následně odpovídali na zvídavé otázky pana Velikonja ohledně Skotska.  čtěte více

Ze ZŠ Školní v Příbrami až pod vrchol nejvyšší hory Velké Británie

symboles-de-l-ecosse-dans-le-concept-de-forme-de-coeur-75817658V neděli 19. března 2017 odjelo 86 žáků ze Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 společně s pedagogickým dozorem –  paní ředitelkou D. Křápkovou a vyučujícími Ž. Nohovou, M. Průchovou, P. Nohou, J. Žákovou, L. Bernatovou, J. Krešovou a A. Bílkovou – do Skotska na jazykově poznávací zájezd.   foto čtěte více o celém zájezdu

Česko – německý sportovní den na ZŠ Školní

NjVe středu 15.3. navštívili příbramskou základní školu ve Školní ulici žáci partnerské školy Gottfried Pabst von Ohain ze saského Freibergu (https://www.youtube.com/watch?v=r9uJCxcqD4U), aby v rámci mezinárodního sportovního dne nejen změřili své síly s žáky příbramské školy, ale mohli rozvinout další partnerské vztahy, jejichž počátky se datují k říjnu 2016, kdy poprvé zástupci freibergské školy navštívili ZŠ Školní.

Vzhledem k tomu, že se i díky podpoře města Příbram a Česko – německého fondu budoucnosti  podařilo získat nezanedbatelnou finanční částku na uskutečnění tohoto sportovního dne, mělo toto setkání velmi důstojný průběh. A tak se 43 německých chlapců a dívek od 6. do 9. ročníku základní školy utkalo s našimi žáky v basketbalu, florbalu a fotbalu. Sportovnímu zápolení pak předcházel za tónů olympijské hymny slavnostní nástup obou výprav a úvodní proslovy místostarosty Příbrami Mgr. V. Švendy,  ředitelky ZŠ Školní Mgr. D. Křápkové a zástupkyně ředitele z německé školy B. Köhler. čtěte více

„Paleta podzimních úsměvů“ aneb příjemné podzimní odpoledne se seniory

sam_0496Podzim je v plném proudu, a tak na zahrádkách a zahradách už pomalu sklízíme plody přírody a dokončujeme poslední nutné práce před zimou. Kdo by neměl po pilné práci chuť na relax a posezení s kamarády při dobré kávě? A co takhle dát si i něco dobrého na zub? Rozhodli jsme se, s nástupem chladnějšího počasí, pozvat na odpolední setkání do školy naše milé, a již z minulých let známé, seniory pod vedením paní Rjabičové. čtěte více + odkaz na fotografie

Návštěva ze saského města Freiberg

V pátek 21.10.2016 navštívili naši školu díky podpoře Města Příbram zástupci ze saského města Freiberg, se kterým by naše škola chtěla navázat partnerství, konkrétně s místní školou (Oberschule „Gottfried Pabst von Ohain“). Proto k nám zavítali ředitel školy p.Heydenreich, učitel p.Taptič a také zástupce města p.Schwinger. Paní ředitelka D.Křápková ve spolupráci se zástupcem V.Havlíčkem a učitelkou německého jazyka logoŠ.Kalivodovou připravila dopolední program, ve kterém si německá návštěva nejen prohlédla naši školu, ze které byla více než nadšená, ale zúčastnila se i výuky němčiny v 9.ročníku, navštívila naše prvňáčky a poslechla si i vystoupení školního hudebního sboru Jásan. Ředitel školy p.Heydenreich se zajímal o celkový chod školy, školní vzdělávací program, jazykovou výuku, technické vybavení školy či sportovní aktivity, ale i o zájmovou činnost žáků či školní družinu. Velmi podnětnou se potom stala diskuse na téma další spolupráce, kdy naše škola jednak obdržela pozvání na návštěvu Freibergu a místní „oberschule“ a jednak se výhledově domluvilo na jaro 2017 školní mezistátní sportovní utkání mezi žáky obou škol. Na závěr návštěvy si školy mezi sebou vyměnily dárky (propagační předměty z obou škol), aby se již mohly těšit na další setkání tentokrát v saském Freibergu.    Mgr. Václav Havlíček   foto

Z Filipín přes Kanadu a Thajsko až do České republiky   aneb setkání žáků naší školy s rodilou mluvčí z Filipín

V rámci podpory komunikace v anglickém jazyce zavítala na naši školu rodilá mluvčí z Filipín. Její jméno je Fritzie Černy a v České republice žije s manželem a dvěma dcerkami  již 6 let. Zde také pracuje jako lektorka anglického jazyka. Přednášky s Fritzie se zúčastnili žáci 7. a 8. ročníku předmětu Konverzace v anglickém jazyce. Fritzie měla pro žáky připravenou zajímavou prezentaci, ve které dětem vysvětlila, odkud pochází, proč se její rodina přestěhovala do Kanady či jak se seznámila se svým manželem – Čechem v Thajsku. Vše propojila s řadou otázek, dětí se ptala, snažila se vtáhnout je do diskuse o Filipínách, Kanadě. Děti předvedly velké znalosti nejen v oblasti cizího jazyka, ale také v oblasti zeměpisu či sportu. Nejvíce si s dětmi povídala o Kanadě, ve které dlouho žila a studovala a větší část přednášky dostalo i téma „multikultura“.

Děti měly zájem komunikovat, poslouchaly a dozvěděly se mnoho zajímavostí, něco z historie, současnosti..
Dále je Fritzie motivovala, aby se učily angličtinu, četly, dívaly se na filmy v angličtině a cestovaly. Dle neustále zvednutých rukou našich žáků a úsměvů na tváři je zcela jasné, že setkání s Fritzie děti velmi obohatilo a bylo velkým přínosem pro jejich jazykový rozvoj.

Přednáška uplynula velmi rychle a děti se již teď mohou těšit na další setkání, které proběhne v předvánočním čase.

foto    Mgr. Žaneta Nohová, Bc. Lucie Bernatová, Mgr. Jana Žáková – vyučující AJK v 7. a 8. ročníku

Za Lochneskou do Skotska

Poznávací zájezd pro žáky 6. – 9. tříd v termínu od 19. – 25. března 2017. Ubytování v hostitelských rodinách, na trajektu v kajutách. Cena zájezdu:   8890,- Kč     leták:  zajezd_skotsko

  • prohlídka hlavního města Nizozemska Amsterdamuloch-ness-monster-cartoon-illustration-water-46356102
  • plavba nočním trajektem do Newcastelu
  • zastávka v palírně whiskey Glenkichie Destillery
  • celodenní prohlídka hlavního města Skotska Edinburghu
  • výjezd lanovkou na nejvyšší horu Velké Británie Ben Nevis
  • procházka podél jezera Loch Ness
  • prohlídka starobylého města Stirling s možností nákupů (Primark atp.)
  • návštěva slavné Rosslyn Chapel, kde má být údajně schován Svatý grál