Setkání s rodilou mluvčí Fritzie pokračuje i v letošním roce…….

Ve čtvrtek 11. října přijala naše pozvání rodilá mluvčí Fritzie Černý, která pochází z Kanady a známe ji již z hodin Konverzace v anglickém jazyce z minulého školního roku.
Setkání proběhlo v rámci třech vyučovacích hodin, během kterých žáci 7.A  a skupiny žáků 8.A, 8.B a 8.C, kteří navštěvují volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce na naší škole. Komunikace se nesla v duchu babího léta a zážitků z letních prázdnin. Žáci mluvili ve skupinkách, ale i individuálně o možnostech trávení volného času a aktivitách během prázdnin, jaké využili možnosti ubytovacích zařízení, kde společně diskutovali výhody a nevýhody ubytování ve stanu, v hotelu, na chalupě atd. Nezapomněli zmínit, jak a kde strávili své letní prázdniny, jaká místa navštívili a jaké aktivity měli společně s rodinou a kamarády.
Na závěr Fritzie žáky moc pochválila za jejich mluvený projev, snahu a chuť mluvit a reagovat na její otázky, navzdory počátečního ostychu. Věříme, že se zase brzy s Fritzie uvidíme a žáci budou mít další možnost komunikace s rodilou mluvčí. Mgr. Jana Žáková a Mgr.Lucie Bernatová, vyučující anglického jazyka další foto

Poznávací zájezd – Irsko smaragdový ostrov

Termín: 22.4. – 30.4.2019
Informativní schůzka se zástupci CK a zástupci školy bude do konce roku 2018. Informace Vám budou zaslány prostřednictvím emailů.
V případě dotazů se můžete obrátit na:
Lucii Bernatovou: bernatova@7zs.pb.cz  a Janu Žákovou: zakova@7zs.pb.cz
Závazné přihlášky odevzdat nejpozději do konce října 2018 paní učitelce Žákové nebo Bernatové.
letáček – bližší informace o zájezdu: Irsko -smaragdový ostrov
Závazná přihláška na zájezd do Irska

Podzimní anglické odpoledne se seniory

Rok se s rokem sešel, několikaletá tradice zůstala zachována a my jsme mohli opět přivítat naše milé seniory. Setkání proběhlo 2. 10. 2018. Role „učitelů angličtiny“ a hostitelů se tentokrát zhostilo 8 žáků z 8.C – Terka S., Bětka N., Barča K., Barča J., Vaneska J., Lucka K., Anetka Š. a zástupce mužského pohlaví Honza F.

Tématem našeho setkání byl tentokrát „Podzim / Autumn“. Na úvod měli žáci připravenou pro seniory prezentaci se slovní zásobou v angličtině. Senioři se snažili si slovíčka zapamatovat a zároveň i opakovali výslovnost po žákyních, které slovní zásobu prezentovaly. A šlo jim to náramně. A abychom si ověřili, jací studenti naši senioři jsou, následovalo vyplnění pracovního listu. A kdo si nevěděl rady, požádal o pomoc žáky 8.C, kteří ochotně pomohli, s čím bylo třeba a ještě si slovíčka i s výslovností se seniory znovu zopakovali. čtěte více +foto

Návštěva partnerské školy v saském Freibergu

V týdnu od 11. do 14. září se 40 žáků ZŠ Školní Příbram zúčastnilo výměnného pobytu, který tentokrát pořádala partnerská škola (Oberschule „Gottfried Pabst von Ohain“) ze saského města Freiberg. Žáci tak díky podpoře města Freiberg, rodičů německých žáků a učitelů zažili týden plný zábavy, poznávání jiné kultury, navazování nových přátelství a konverzace v cizím jazyce.    
Pobyt začal příjezdem do Freibergu ve večerních hodinách 11. září, kde na české žáky čekali již němečtí kamarádi se svými rodiči, aby si je odvezli do svých domovů. Hned druhý den měli čeští žáci možnost poznat freibergskou Bergakademie, kde se v dozvěděli o vzniku keramiky a mohli si sami na vlastní kůži zažít kontakt s keramickou hlínou při tvorbě šachových figurek a naobědvat se v místní menze. Odpoledne pak patřilo prohlídce města, při které nás provázeli němečtí žáci, návštěvě muzea minerálů a přijetí starostou na radnici města Freiberg. Další den čeští a němečtí žáci strávili společně ve škole při hodinách vaření, hudební výuky, německého jazyka, chemie, dějepisu a šití. Odpoledne se všichni společně přemístili na bowling a večer se společně grilovalo na půdě školy, hrál se fotbal, vikingské šachy a tancovalo se. Poslední den ráno se s námi němečtí žáci srdceryvně rozloučili společným tancem na písničku Was wirklich bleibt?, která byla doplněna prezentací fotek z minulé návštěvy v Čechách. Všichni se neradi loučili se svými novými kamarády a atmosféra byla velmi dojemná. Na zpáteční cestě nás čekala ještě zastávka v Drážďanech, kde nás po jeho Novém Městě provedla učitelka výtvarné výchovy Katja Hoffman Wildner. Žáky seznámila s pouličním uměním a měla pro ně připravenou i pátrací hru. Návštěvu Drážďan pak zakončila ve Starém Městě procházkou kolem nejznámějších pamětihodností.
Přejeme našim žákům, aby nově vzniklá přátelství z této výměny nezanikla a aby své jazykové znalosti i nadále prohlubovali.  foto
Kolektiv vyučujících cizích jazyků ZŠ Školní                      

Předání certifikátů Cambridge English

Žáci ZŠ Školní převzali  dne 5. září 2018 mezinárodně uznávané certifikáty Cambridge English

V obřadní síni na Zámečku – Ernestinu  převzali žáci ZŠ Školní z rukou ředitelky školy Ing.  Kláry Karlíkové certifikáty potvrzující úspěšné složení mezinárodně uznávaných zkoušek Cambridge English.

ZŠ Školní pořádá již  třetím rokem přípravné kurzy  ke zkouškám Starters, Movers a KET. Žáci naší školy projevují o nabízené jazykové kurzy a následně zkoušky veliký zájem a my jsme velice rádi, že tyto zkoušky mohou naši žáci skládat přímo v prostorách školy, právě také díky výborné spolupráci s centrem jazykových zkoušek AKCENT International House Prague.  foto čtěte více

Slavností předávání certifikátů mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge

Slavností předávání certifikátů mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge proběhne za přítomnosti naší paní ředitelky Ing. Kláry Karlíkové, ve spolupráci s příbramskou radnicí a zástupci jazykové školy AKCENT IH Prague ve středu 5. září od 16:00 hodin v prostorách Zámečku – Ernestinum, ul. Tyršova 106, v Příbrami. 

Všichni žáci, jež úspěšně složili dětské zkoušky Cambridge YLE (Cambridge Young Learners English) úrovně Starters, Movers a KET jsou srdečně zváni i se svými rodiči.

Za vyučující anglického jazyka Mgr. Jana Žáková a Mgr. Lucie Bernatová

Jarní dny plné anglické konverzace

20180409_122531V pondělí 9.4. a v úterý 10.4.2018 proběhl na naší škole další ročník velmi populární Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěž je určená žákům 5. – 9. tříd a je rozdělena do 4 kategorií. Své síly změřilo 25 žáků z každého ročníku, ve smíšené kategorii 8. a 9.tříd se utkalo hned 28 soutěžících. 

Celá soutěž je zaměřená na mluvený projev v anglickém jazyce. Žáci se v úvodu představí, řeknou několik vět o sobě a své rodině. Poté hovoří na vylosované téma. Tematické okruhy jsou účastníkům známé již před vlastní soutěží a děti si tak mohou dopředu nastudovat potřebnou slovní zásobu. Ve třetí části se cení zejména pohotovost a schopnost improvizace – žáci popisují porotou určený obrázek. Mnohdy je třeba překonat nejen nástrahy cizího jazyka, ale i svazující trému.

Máme velikou radost, že všichni zúčastnění bojovali statečně a předvedli skvělé výkony. Nás jazykáře těší nejen trvale vysoký zájem o tuto již tradiční soutěž, ale především možnost vidět obrovský posun v bezprostřední komunikaci v anglickém jazyce u jednotlivých soutěžících. A samotní žáci mohou na sebe být právem pyšní, protože tento výrazný pokrok je hlavně o jejich píli, přístupu a zájmu o jazyk samotný. Vyučující anglického jazyka

Setkání s anglicky mluvícím volejbalistou

Dne 28.února 2018 přijal naše pozvání na besedu profesionální volejbalista, hrající nyní za Volejbalový klub EURO SITEX Příbram, Travis Passier. Doprovod mu dělala  jeho snoubenku Kirsty. Oba rodilí mluvčí z Austrálie oživili svojí přítomností a komunikací běžné hodiny anglického jazyka. Svojí dobrou náladou a optimismem pomohli žákům překonat prvotní ostych a nervozitu. V průběhu dvou hodinového setkání se žáci prostřednictvím otázek, které páru postupně pokládali, dozvěděli řadu zajímavých informací ať už o životě a počasí v Austrálii, o aktivitách, kterým se pár věnuje ve volném čase či co se jim líbí v České republice. Dále jim Travis vyprávěl,  kde všude už  jako profesionální hráč hrál, o tom, že se účastnil olympijských her v Londýně,  jak často trénuje a jaké číslo nosí na dresu. Žáci z 8. tříd se zájmem poslouchali, ptali se a pěkně si to užili. Mgr. Žaneta Nohová, Mgr. Petr Noha, Mgr. Jana Žáková, vyučující anglického jazyka v 8. ročníku foto

Setkání s rodilou mluvčí

20180222_115617Ve čtvrtek 22. února 2018 do naší školy zavítala nám již dobře známá rodilá mluvčí z Filipín Fritzie Černa. V rámci přátelského tří hodinového setkání si tak naši žáci mohli opět vyzkoušet bezprostřední komunikaci v anglickém jazyce, který je nedílnou součástí našich každodenních životů.
Žáci volitelného předmětu Konverzace v anglickém jazyce z 7.ABC měli připravené zajímavé prezentace na různé svátky v anglicky mluvících zemích, např. Saint Patrick’s Day, Halloween, Saint Valentine’s Day a mnohé další. Poté jim Fritzie k vybraným svátkům ještě pověděla různé zajímavosti 22.2.18 - setkání s Fritzie 7.ACa žáci se jí mohli zeptat na to, co je k danému svátku zajímalo.
Starší žáci z 8.ABC, taktéž volitelného předmětu Konverzace v anglickém jazyce, měli pro tentokrát vybrané téma „MUSIC“. Nejprve jim Fritzie pustila píseň „Something just like this“, která patří mezi její oblíbené a společně s žáky si ji zazpívala. Poté si společně všichni povídali o slovech písničky, o tom, kdo je pro ně super hrdina a proč. Následovaly otázky spojené s hudbou. Žáci vyprávěli o oblíbených kapelách, zpěvácích, o tom, jak často poslouchají hudbu a co pro ně hudba znamená.
I o tomto setkání můžeme říci, že se velmi vydařilo a žáci si hodinu s Fritzie velmi užili.
V rámci podpory komunikace v anglickém jazyce je to pro naše žáky jedna z možností, jak odbourávat postupně nervozitu i ostych při dorozumívání se v cizím jazyce. Mgr. Žaneta Nohová, Mgr. Lucie Bernatová, Mgr. Jana Žáková vyučující Konverzace v anglickém jazyce  v 7. a 8. ročníku