Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English

Aktuální informace: možnost složení mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English ve spolupráci s jazykovou školou AKCENT IH Prague

cena: 1.450,- Kč Starters, Movers (informace k platbě budou upřesněny koncem března 2019) 
            2.800,- Kč KET 
termín zkoušky: 1.6.2019 (sobota)
místo: ZŠ,Školní 75, Příbram 
Závazná přihláška je k dispozici ke stažení zde: přihlášky_jednotlivec_Příbram

Termín odevzdání přihlášky: do 20. března 2019  paní učitelce Janě Žákové

Animals around us …/ Zvířata kolem nás…

V rámci hodin anglického jazyka, v době od 28. ledna do 8.února, žáci 4. C tvořili postupně svoji vlastní knížku. Hlavním tématem knížky, která má několik kapitol, byli zvířata kolem nás: ve vodě, v lese, ve vzduchu, v zoo a na farmě. Knížka obsahuje také popis oblíbeného zvířete a samozřejmě doprovodné obrázky v jednotlivých částech. Děti aktivita bavila a užívaly si to. Svědčí o tom jejich samotné výtvory v podobě vlastnoručně vyrobené knížky i komentáře. Cílem této aktivity bylo  zajímavě a tvořivě  rozšířit a upevnit novou slovní zásobu. Mgr. Jana Žáková

 

další fotografie

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Komunikaci v anglickém jazyce mezi učitelem a žákem, se na naší škole snažíme podpořit nejenom v rámci výuky anglického jazyka, ale již 9. rokem konverzační soutěží, která je určená žákům 5. – 9. ročníků.
Soutěž proběhla ve dnech 24. a 25. ledna a zúčastnilo se jí celkem 91 žáků ve čtyřech kategoriích: kategorie 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník a kategorie 8. a 9. ročníky. Všechny aktivně zapojené děti si zaslouží velkou pochvalu, protože jejich bezprostřední ústní projev byl velmi pěkný a všichni vyučující jsme měli velikou radost. Vítězem je tak každý, kdo se soutěže zúčastnil.
Anglický jazyk jako prostředek dorozumění se takřka po celém světě, je v dnešní době   nejenom nutností, ale dá se říci, že i samozřejmostí. Jsme rádi, že jsme se mohli i letos přesvědčit o tom, že většina žáků má o anglický jazyk velký zájem, ale i výsledky většiny z nich jsou čím dál lepší a mile tak překvapují nejenom nás pedagogy, ale i sebe samotné. Za kolektiv vyučujících cizího jazyka Mgr. Jana Žáková a Mgr. Lucie Bernatová

Divadelní představení  anglického divadla Azyzah Theatre na naši škole

V úterý 22.1. 2019 navštívilo naši školu anglické divadlo Azyzah Tehatre, které mělo pro naše žáky 3. a  4. ročníků připravené představení  s názvem „Travel Machine“ v překladu stroj času či cestostroj. Představení probíhalo celé dopoledne v tělocvičně naší školy. Pro žáky to byla příjemná změna výuky anglického jazyka interaktivní a zábavnou formou.
Příběh o cestě kolem světa, poznávání kontinentů a nových zvířecích přátel po celém světě s Mr. Suitsem a Kiki, doprovázené hudbou, tancem, skvělými kostýmy a jednoduchou konverzací v angličtině žáky moc bavil, naučili se a zopakovali další slovní zásobu.
Představení bylo velmi interaktivní, žáci byli jako dobrovolníci zapojeni do hry, soutěžili a odpovídali na otázky, zpívali písničky, opakovali jednoduché fráze a nakonec si všichni zatančili. Byli zvědaví, nadšení a spokojení, představení se žákům moc líbilo. Určitě bychom rádi viděli další představení divadla Azyzah, jelikož divadelní představení v anglickém jazyce dělá z učení angličtiny zábavu. Mgr. Lucie Bernatová více foto

Setkání s rodilou mluvčí Fritzie pokračuje i v letošním roce…….

Ve čtvrtek 11. října přijala naše pozvání rodilá mluvčí Fritzie Černý, která pochází z Kanady a známe ji již z hodin Konverzace v anglickém jazyce z minulého školního roku.
Setkání proběhlo v rámci třech vyučovacích hodin, během kterých žáci 7.A  a skupiny žáků 8.A, 8.B a 8.C, kteří navštěvují volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce na naší škole. Komunikace se nesla v duchu babího léta a zážitků z letních prázdnin. Žáci mluvili ve skupinkách, ale i individuálně o možnostech trávení volného času a aktivitách během prázdnin, jaké využili možnosti ubytovacích zařízení, kde společně diskutovali výhody a nevýhody ubytování ve stanu, v hotelu, na chalupě atd. Nezapomněli zmínit, jak a kde strávili své letní prázdniny, jaká místa navštívili a jaké aktivity měli společně s rodinou a kamarády.
Na závěr Fritzie žáky moc pochválila za jejich mluvený projev, snahu a chuť mluvit a reagovat na její otázky, navzdory počátečního ostychu. Věříme, že se zase brzy s Fritzie uvidíme a žáci budou mít další možnost komunikace s rodilou mluvčí. Mgr. Jana Žáková a Mgr.Lucie Bernatová, vyučující anglického jazyka další foto

Poznávací zájezd – Irsko smaragdový ostrov

Termín: 22.4. – 30.4.2019
Informativní schůzka se zástupci CK a zástupci školy bude do konce roku 2018. Informace Vám budou zaslány prostřednictvím emailů.
V případě dotazů se můžete obrátit na:
Lucii Bernatovou: bernatova@7zs.pb.cz  a Janu Žákovou: zakova@7zs.pb.cz
Závazné přihlášky odevzdat nejpozději do konce října 2018 paní učitelce Žákové nebo Bernatové.
letáček – bližší informace o zájezdu: Irsko -smaragdový ostrov
Závazná přihláška na zájezd do Irska

Podzimní anglické odpoledne se seniory

Rok se s rokem sešel, několikaletá tradice zůstala zachována a my jsme mohli opět přivítat naše milé seniory. Setkání proběhlo 2. 10. 2018. Role „učitelů angličtiny“ a hostitelů se tentokrát zhostilo 8 žáků z 8.C – Terka S., Bětka N., Barča K., Barča J., Vaneska J., Lucka K., Anetka Š. a zástupce mužského pohlaví Honza F.

Tématem našeho setkání byl tentokrát „Podzim / Autumn“. Na úvod měli žáci připravenou pro seniory prezentaci se slovní zásobou v angličtině. Senioři se snažili si slovíčka zapamatovat a zároveň i opakovali výslovnost po žákyních, které slovní zásobu prezentovaly. A šlo jim to náramně. A abychom si ověřili, jací studenti naši senioři jsou, následovalo vyplnění pracovního listu. A kdo si nevěděl rady, požádal o pomoc žáky 8.C, kteří ochotně pomohli, s čím bylo třeba a ještě si slovíčka i s výslovností se seniory znovu zopakovali. čtěte více +foto

Návštěva partnerské školy v saském Freibergu

V týdnu od 11. do 14. září se 40 žáků ZŠ Školní Příbram zúčastnilo výměnného pobytu, který tentokrát pořádala partnerská škola (Oberschule „Gottfried Pabst von Ohain“) ze saského města Freiberg. Žáci tak díky podpoře města Freiberg, rodičů německých žáků a učitelů zažili týden plný zábavy, poznávání jiné kultury, navazování nových přátelství a konverzace v cizím jazyce.    
Pobyt začal příjezdem do Freibergu ve večerních hodinách 11. září, kde na české žáky čekali již němečtí kamarádi se svými rodiči, aby si je odvezli do svých domovů. Hned druhý den měli čeští žáci možnost poznat freibergskou Bergakademie, kde se v dozvěděli o vzniku keramiky a mohli si sami na vlastní kůži zažít kontakt s keramickou hlínou při tvorbě šachových figurek a naobědvat se v místní menze. Odpoledne pak patřilo prohlídce města, při které nás provázeli němečtí žáci, návštěvě muzea minerálů a přijetí starostou na radnici města Freiberg. Další den čeští a němečtí žáci strávili společně ve škole při hodinách vaření, hudební výuky, německého jazyka, chemie, dějepisu a šití. Odpoledne se všichni společně přemístili na bowling a večer se společně grilovalo na půdě školy, hrál se fotbal, vikingské šachy a tancovalo se. Poslední den ráno se s námi němečtí žáci srdceryvně rozloučili společným tancem na písničku Was wirklich bleibt?, která byla doplněna prezentací fotek z minulé návštěvy v Čechách. Všichni se neradi loučili se svými novými kamarády a atmosféra byla velmi dojemná. Na zpáteční cestě nás čekala ještě zastávka v Drážďanech, kde nás po jeho Novém Městě provedla učitelka výtvarné výchovy Katja Hoffman Wildner. Žáky seznámila s pouličním uměním a měla pro ně připravenou i pátrací hru. Návštěvu Drážďan pak zakončila ve Starém Městě procházkou kolem nejznámějších pamětihodností.
Přejeme našim žákům, aby nově vzniklá přátelství z této výměny nezanikla a aby své jazykové znalosti i nadále prohlubovali.  foto
Kolektiv vyučujících cizích jazyků ZŠ Školní                      

Předání certifikátů Cambridge English

Žáci ZŠ Školní převzali  dne 5. září 2018 mezinárodně uznávané certifikáty Cambridge English

V obřadní síni na Zámečku – Ernestinu  převzali žáci ZŠ Školní z rukou ředitelky školy Ing.  Kláry Karlíkové certifikáty potvrzující úspěšné složení mezinárodně uznávaných zkoušek Cambridge English.

ZŠ Školní pořádá již  třetím rokem přípravné kurzy  ke zkouškám Starters, Movers a KET. Žáci naší školy projevují o nabízené jazykové kurzy a následně zkoušky veliký zájem a my jsme velice rádi, že tyto zkoušky mohou naši žáci skládat přímo v prostorách školy, právě také díky výborné spolupráci s centrem jazykových zkoušek AKCENT International House Prague.  foto čtěte více

Slavností předávání certifikátů mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge

Slavností předávání certifikátů mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge proběhne za přítomnosti naší paní ředitelky Ing. Kláry Karlíkové, ve spolupráci s příbramskou radnicí a zástupci jazykové školy AKCENT IH Prague ve středu 5. září od 16:00 hodin v prostorách Zámečku – Ernestinum, ul. Tyršova 106, v Příbrami. 

Všichni žáci, jež úspěšně složili dětské zkoušky Cambridge YLE (Cambridge Young Learners English) úrovně Starters, Movers a KET jsou srdečně zváni i se svými rodiči.

Za vyučující anglického jazyka Mgr. Jana Žáková a Mgr. Lucie Bernatová