Jarní dny plné anglické konverzace

20180409_122531V pondělí 9.4. a v úterý 10.4.2018 proběhl na naší škole další ročník velmi populární Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěž je určená žákům 5. – 9. tříd a je rozdělena do 4 kategorií. Své síly změřilo 25 žáků z každého ročníku, ve smíšené kategorii 8. a 9.tříd se utkalo hned 28 soutěžících. 

Celá soutěž je zaměřená na mluvený projev v anglickém jazyce. Žáci se v úvodu představí, řeknou několik vět o sobě a své rodině. Poté hovoří na vylosované téma. Tematické okruhy jsou účastníkům známé již před vlastní soutěží a děti si tak mohou dopředu nastudovat potřebnou slovní zásobu. Ve třetí části se cení zejména pohotovost a schopnost improvizace – žáci popisují porotou určený obrázek. Mnohdy je třeba překonat nejen nástrahy cizího jazyka, ale i svazující trému.

Máme velikou radost, že všichni zúčastnění bojovali statečně a předvedli skvělé výkony. Nás jazykáře těší nejen trvale vysoký zájem o tuto již tradiční soutěž, ale především možnost vidět obrovský posun v bezprostřední komunikaci v anglickém jazyce u jednotlivých soutěžících. A samotní žáci mohou na sebe být právem pyšní, protože tento výrazný pokrok je hlavně o jejich píli, přístupu a zájmu o jazyk samotný. Vyučující anglického jazyka

Setkání s anglicky mluvícím volejbalistou

Dne 28.února 2018 přijal naše pozvání na besedu profesionální volejbalista, hrající nyní za Volejbalový klub EURO SITEX Příbram, Travis Passier. Doprovod mu dělala  jeho snoubenku Kirsty. Oba rodilí mluvčí z Austrálie oživili svojí přítomností a komunikací běžné hodiny anglického jazyka. Svojí dobrou náladou a optimismem pomohli žákům překonat prvotní ostych a nervozitu. V průběhu dvou hodinového setkání se žáci prostřednictvím otázek, které páru postupně pokládali, dozvěděli řadu zajímavých informací ať už o životě a počasí v Austrálii, o aktivitách, kterým se pár věnuje ve volném čase či co se jim líbí v České republice. Dále jim Travis vyprávěl,  kde všude už  jako profesionální hráč hrál, o tom, že se účastnil olympijských her v Londýně,  jak často trénuje a jaké číslo nosí na dresu. Žáci z 8. tříd se zájmem poslouchali, ptali se a pěkně si to užili. Mgr. Žaneta Nohová, Mgr. Petr Noha, Mgr. Jana Žáková, vyučující anglického jazyka v 8. ročníku foto

Setkání s rodilou mluvčí

20180222_115617Ve čtvrtek 22. února 2018 do naší školy zavítala nám již dobře známá rodilá mluvčí z Filipín Fritzie Černa. V rámci přátelského tří hodinového setkání si tak naši žáci mohli opět vyzkoušet bezprostřední komunikaci v anglickém jazyce, který je nedílnou součástí našich každodenních životů.
Žáci volitelného předmětu Konverzace v anglickém jazyce z 7.ABC měli připravené zajímavé prezentace na různé svátky v anglicky mluvících zemích, např. Saint Patrick’s Day, Halloween, Saint Valentine’s Day a mnohé další. Poté jim Fritzie k vybraným svátkům ještě pověděla různé zajímavosti 22.2.18 - setkání s Fritzie 7.ACa žáci se jí mohli zeptat na to, co je k danému svátku zajímalo.
Starší žáci z 8.ABC, taktéž volitelného předmětu Konverzace v anglickém jazyce, měli pro tentokrát vybrané téma „MUSIC“. Nejprve jim Fritzie pustila píseň „Something just like this“, která patří mezi její oblíbené a společně s žáky si ji zazpívala. Poté si společně všichni povídali o slovech písničky, o tom, kdo je pro ně super hrdina a proč. Následovaly otázky spojené s hudbou. Žáci vyprávěli o oblíbených kapelách, zpěvácích, o tom, jak často poslouchají hudbu a co pro ně hudba znamená.
I o tomto setkání můžeme říci, že se velmi vydařilo a žáci si hodinu s Fritzie velmi užili.
V rámci podpory komunikace v anglickém jazyce je to pro naše žáky jedna z možností, jak odbourávat postupně nervozitu i ostych při dorozumívání se v cizím jazyce. Mgr. Žaneta Nohová, Mgr. Lucie Bernatová, Mgr. Jana Žáková vyučující Konverzace v anglickém jazyce  v 7. a 8. ročníku

Okresní kolo konverzační soutěže 15. 2. 2018

DiplomDne 15. 2. se konalo tradiční okresní kolo v konverzaci v anglickém jazyce. Žákyně naší školy Martina Janíková (7.A), která soutěžila za kategorii I. A a Kateřina Paterová (9.A), která soutěžila za kategorii II. A získaly na Základní škole Jiráskovy sady, Příbram skvělé umístění a ukázaly, že výborně ovládají anglický jazyk.

Obě žákyně postoupily z písemné části k ústní. V ústní části pak Martina Janíková obsadila krásné 3. místo z celkového počtu 14. žáků základních škol. Získala diplom a poukázku na nákup knih.
Kateřina Paterová obsadila krásné 5. místo z celkového počtu 17. žáků z ostatních základních škol. Našim žákyním moc blahopřejme a radujeme se z jejich úspěchu a skvělé jazykové reprezentace naší školy. Za všechny vyučující anglického jazyka, Mgr. Lucie Bernatová

 

Amy – angličtina jinak

 DSCN7914Jak si procvičit angličtinu? Nejlépe s rodilou mluvčí a navíc vrstevnicí dětí. Naši školu v pondělí 12. února navštívila velmi sympatická studentka s americkými kořeny. Třináctiletá Amy se účastnila několika hodin angličtiny v osmých, pátých a šestých třídách a trpělivě odpovídala na otázky týkající se její rodiny, školy i zálib. Pro páťáky si spolu se svojí kamarádkou Patricií Svobodovou z 8.A připravila několik her a aktivit. Máme radost, že  naši žáci dokázali překonat přirozený stud a nebáli se zapojit, ptát se a odpovídat. Hodiny tak probíhaly velmi příjemně a svižně. Náš velký dík patří Patricii za zprostředkování tohoto skvělého setkání! Klára Karlíková

Angličtina Super Nature – 2. ročníky.  Chloe má svůj dům

Žáci druhých tříd připravili pro Chloe dům. Naučili se a procvičili si v rámci hodin anglického jazyka – Super Nature slovní zásobu na téma dům a nábytek. Na základě toho vyrobili v rámci předmětu Pracovní činnosti s paní učitelkou třídní domy s kartonů, barevných papírů, ruliček a dalších pomůcek, tedy propojili jsme výuku anglického jazyka, environmentální výchovu a mezipředmětové vztahy a vznikly krásné domy pro naši Chloe. Žáci si vyrábění domků moc užili a při výuce anglického jazyka mají pomůcku, na které si lépe a s názorností procvičují naučená slovíčka. Děkujeme paní učitelkám 2. ročníků za skvělou spolupráci. Mgr. Lucie Bernatová, vyučující anglického jazyka

IMG_5970 IMG_5975 IMG_5997

Funny English

IMG_6071V rámci několikaleté spolupráce s okolními mateřskými školami k nám 16. listopadu zavítaly 2 početné skupinky předškoláků ze 13. a 14. MŠ, aby se podívaly, jakým způsobem se v našich nejnižších ročnících vyučuje angličtina. Celkem si náš anglický program přišlo zhlédnout 56 dětí se 4 učitelkami. I tentokrát jsme si pro školku připravili zábavný program plný písniček a interaktivních her. Hlavním tématem byla farma a její zvířátka
Průvodci zábavnou „hodinou“ Funny English, jak se i celá akce jmenovala, byli žáci 2. B pod vedením učitelek Lucie Bernatové a Martiny Čmuchařové. čtěte více + odkaz na foto

Podzimní rozjímání napříč generacemi v duchu zdravého životního stylu

Rok uplynul rychle jako voda a my jsme se znovu po roce, tradičně na podzim, sešli s našimi milými seniory. Setkání proběhlo dne 24. 10. 2017 a neslo se v duchu „Zdravého životního stylu“ / Healthy lifestyle“.  Na úvod měly vybrané žákyně Barbora Janečková, Barbora Krejčíková ( 7.C )  a Michaela Kořinková, Ema Maříková ( 8.A)  připravenou prezentaci na interaktivní tabuli, která se týkala snídaní v několika zemích  z celého světa a dále slovní zásobu na téma „Ovoce“ / „Fruit“.  Poté se děti s pomocí flashcards snažily společně se seniory zopakovat názvy běžného jídla a nejznámějšího ovoce. Došlo i na otázku: „Do you like …..?“ / Máte rádi…..?, na kterou s jistotou všichni senioři odpovídali: „Yes“ nebo „No“.

20171024_142141 20171024_141140 20171024_140657 20171024_150758
čtěte více

Spolupráce s rodilou mluvčí z Filipín pokračuje i v letošním školním roce

Dne 12.10. 2017 měli žáci 7. a 8. ročníku možnost v rámci předmětu Konverzace v anglickém jazyce, který si zvolili jako volitelný předmět, opět komunikovat s rodilou mluvčí Fritzie Černý. Ta s naší školou spolupracuje již od loňského školního  roku. Žáci mají tak možnost zlepšit si své komunikační dovednosti a schopnosti. Tématem našeho prvního setkání bylo „Let me introduce myself“. Toto téma se týkalo žáků 7. ročníku, kteří se s Fritzie setkali poprvé.
20171012_110052 20171012_110207 20171012_110658 20171012_111442

čtěte více