Okresní kolo konverzační soutěže 15. 2. 2018

DiplomDne 15. 2. se konalo tradiční okresní kolo v konverzaci v anglickém jazyce. Žákyně naší školy Martina Janíková (7.A), která soutěžila za kategorii I. A a Kateřina Paterová (9.A), která soutěžila za kategorii II. A získaly na Základní škole Jiráskovy sady, Příbram skvělé umístění a ukázaly, že výborně ovládají anglický jazyk.

Obě žákyně postoupily z písemné části k ústní. V ústní části pak Martina Janíková obsadila krásné 3. místo z celkového počtu 14. žáků základních škol. Získala diplom a poukázku na nákup knih.
Kateřina Paterová obsadila krásné 5. místo z celkového počtu 17. žáků z ostatních základních škol. Našim žákyním moc blahopřejme a radujeme se z jejich úspěchu a skvělé jazykové reprezentace naší školy. Za všechny vyučující anglického jazyka, Mgr. Lucie Bernatová

 

Amy – angličtina jinak

 DSCN7914Jak si procvičit angličtinu? Nejlépe s rodilou mluvčí a navíc vrstevnicí dětí. Naši školu v pondělí 12. února navštívila velmi sympatická studentka s americkými kořeny. Třináctiletá Amy se účastnila několika hodin angličtiny v osmých, pátých a šestých třídách a trpělivě odpovídala na otázky týkající se její rodiny, školy i zálib. Pro páťáky si spolu se svojí kamarádkou Patricií Svobodovou z 8.A připravila několik her a aktivit. Máme radost, že  naši žáci dokázali překonat přirozený stud a nebáli se zapojit, ptát se a odpovídat. Hodiny tak probíhaly velmi příjemně a svižně. Náš velký dík patří Patricii za zprostředkování tohoto skvělého setkání! Klára Karlíková

Angličtina Super Nature – 2. ročníky.  Chloe má svůj dům

Žáci druhých tříd připravili pro Chloe dům. Naučili se a procvičili si v rámci hodin anglického jazyka – Super Nature slovní zásobu na téma dům a nábytek. Na základě toho vyrobili v rámci předmětu Pracovní činnosti s paní učitelkou třídní domy s kartonů, barevných papírů, ruliček a dalších pomůcek, tedy propojili jsme výuku anglického jazyka, environmentální výchovu a mezipředmětové vztahy a vznikly krásné domy pro naši Chloe. Žáci si vyrábění domků moc užili a při výuce anglického jazyka mají pomůcku, na které si lépe a s názorností procvičují naučená slovíčka. Děkujeme paní učitelkám 2. ročníků za skvělou spolupráci. Mgr. Lucie Bernatová, vyučující anglického jazyka

IMG_5970 IMG_5975 IMG_5997

Funny English

IMG_6071V rámci několikaleté spolupráce s okolními mateřskými školami k nám 16. listopadu zavítaly 2 početné skupinky předškoláků ze 13. a 14. MŠ, aby se podívaly, jakým způsobem se v našich nejnižších ročnících vyučuje angličtina. Celkem si náš anglický program přišlo zhlédnout 56 dětí se 4 učitelkami. I tentokrát jsme si pro školku připravili zábavný program plný písniček a interaktivních her. Hlavním tématem byla farma a její zvířátka
Průvodci zábavnou „hodinou“ Funny English, jak se i celá akce jmenovala, byli žáci 2. B pod vedením učitelek Lucie Bernatové a Martiny Čmuchařové. čtěte více + odkaz na foto

Podzimní rozjímání napříč generacemi v duchu zdravého životního stylu

Rok uplynul rychle jako voda a my jsme se znovu po roce, tradičně na podzim, sešli s našimi milými seniory. Setkání proběhlo dne 24. 10. 2017 a neslo se v duchu „Zdravého životního stylu“ / Healthy lifestyle“.  Na úvod měly vybrané žákyně Barbora Janečková, Barbora Krejčíková ( 7.C )  a Michaela Kořinková, Ema Maříková ( 8.A)  připravenou prezentaci na interaktivní tabuli, která se týkala snídaní v několika zemích  z celého světa a dále slovní zásobu na téma „Ovoce“ / „Fruit“.  Poté se děti s pomocí flashcards snažily společně se seniory zopakovat názvy běžného jídla a nejznámějšího ovoce. Došlo i na otázku: „Do you like …..?“ / Máte rádi…..?, na kterou s jistotou všichni senioři odpovídali: „Yes“ nebo „No“.

20171024_142141 20171024_141140 20171024_140657 20171024_150758
čtěte více

Spolupráce s rodilou mluvčí z Filipín pokračuje i v letošním školním roce

Dne 12.10. 2017 měli žáci 7. a 8. ročníku možnost v rámci předmětu Konverzace v anglickém jazyce, který si zvolili jako volitelný předmět, opět komunikovat s rodilou mluvčí Fritzie Černý. Ta s naší školou spolupracuje již od loňského školního  roku. Žáci mají tak možnost zlepšit si své komunikační dovednosti a schopnosti. Tématem našeho prvního setkání bylo „Let me introduce myself“. Toto téma se týkalo žáků 7. ročníku, kteří se s Fritzie setkali poprvé.
20171012_110052 20171012_110207 20171012_110658 20171012_111442

čtěte více

Návštěva partnerské školy ve Freibergu

DSCN6125

Krüger

Ve dnech 14. a 15. září navštívilo 40 žáků ZŠ Školní z Příbrami společně se svými učiteli partnerské saské město Freiberg, kam byli v rámci partnerství s Oberschule Gottfried Pabst von Ohain pozváni. Díky grantu, který finančně podpořilo Město Příbram, přivezla ZŠ Školní s sebou jako dar i výsledek výtvarné spolupráce, téměř 200 výtisků stolního kalendáře pro rok 2018, na jehož výtvarné podobě se podíleli společně čeští a němečtí žáci … více ZŠ Školní vyjela do Freibergu            foto

Podpora výuky anglického jazyka prostřednictvím anglických časopisů

image001S novým školním rokem znovu pokračuje na naší škole i možnost objednávky anglických časopisů…. Žáci mají možnost si prostřednictvím těchto časopisů rozšířit slovní zásobu a přečíst si o aktuálních tématech ze života v angličtině. Každý měsíc od září do června obdrží předplatitel jeden výtisk plný obrázků, anglických článků, komiksů, gramatiky a zajímavostí. Většina nových slovíček je vždy pod textem vysvětlena či přeložena, doplněna o výslovnost. Časopisy se nám líbí, využíváme je v hodinách a především při konverzaci. Žáci si mohou vybrat jeden ze tří typů časopisů. Zároveň mají k dispozici online podporu na webových stránkách bridge-online.cz, kde si mohou procvičovat poslech, plnit interaktivní cvičení, vybrat si E-knihu, zúčastnit se soutěží. Žáci si vybírají z těchto časopisů:
RR – A1 – A2 – úroveň ELEMENTARY – INTERMEDIATE /pro 3. – 5. třídy/
Gate– A2-B1 – úroveň pre-intermediate – intermediate /6. třída a výš/
Bridge– B1-B2 –úroveň – intermediate  a výše –  šikovní studenti 8. i 9. tříd
Možnost objednání pro tento rok  je do 18. září 2017. Předplatné na celý rok vychází 220,- , jeden výtisk tedy stojí 22,- Kč. Odkaz na  internet. stránky, kde je možné do časopisů nahlédnout: www. bridge-online.cz
Vyučující Aj

Podpora výuky anglického jazyka Cambridge English na naší škole, včetně mezinárodních jazykových zkoušek

image001Na základě dlouhodobé podpory výuky anglického jazyka na naší škole, která je součástí školního vzdělávacího programu již od 1. ročníků, jsme minulý školní rok rozšířili naší nabídku o možnost Cambridge English – přípravné kurzy a mezinárodní jazykové zkoušky. Našim žákům 3. – 9. tříd jsme nabídli možnost přihlásit se do přípravných jazykových kurzů Cambridge English přímo na naší škole. Jejich cílem bylo složení prestižních jazykových zkoušek na konci školního roku. Cambridge English jsou celosvětově nejuznávanější a nejrozšířenější zkoušky z angličtiny. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenosti a pomáhají v osvojení anglického jazyka. Dovednosti žáků se rozvíjí a testují ve všech částech – v poslechu, psaní, čtení i mluveném projevu. Zkoušky jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu. Hlavním přínosem je podpora rozvoje dítěte a motivace žáků v učení cizího jazyka. čtěte více

Návštěva z americké ambasády

DSC_6172Dne 4. dubna naši školu navštívil pan Marko Velikonja a paní Ivana Vithova z americké ambasády v Praze. Hlavním cílem setkání bylo aktivní použití anglického jazyka a přiblížení americké kultury. Naše setkání začalo krátkými prezentacemi žáků, kteří se zúčastnili jazykově poznávacího zájezdu do Skotska. Popsali cestu autobusem i trajektem, návštěvu Amsterdamu, zkušenosti z rodin, v kterých byli ubytováni a památky, které ve Skotsku navštívili. Žáci následně odpovídali na zvídavé otázky pana Velikonja ohledně Skotska.  čtěte více