Poznávací zájezd – Irsko smaragdový ostrov

Termín: 22.4. – 30.4.2019
Informativní schůzka se zástupci CK a zástupci školy bude do konce roku 2018. Informace Vám budou zaslány prostřednictvím emailů.
V případě dotazů se můžete obrátit na:
Lucii Bernatovou: bernatova@7zs.pb.cz  a Janu Žákovou: zakova@7zs.pb.cz
Závazné přihlášky odevzdat nejpozději do konce října 2018 paní učitelce Žákové nebo Bernatové.
letáček – bližší informace o zájezdu: Irsko -smaragdový ostrov
Závazná přihláška na zájezd do Irska

Začátek školního roku patří opět přespolnímu běhu

Začal školní rok a my se na konci září sešli s ostatními příbramskými a mimo příbramskými školami na Novém rybníku, aby zde poměřili běžecké kvality žáci od 3. do 9. tříd. Počasí nebylo úplně optimální, zima se nám dostávala pod kůži, ale přesto se naši žáci blýskli skvělými výkony ve všech věkových kategoriích. A protože to byla soutěž družstev, a ne jednotlivců, záleželo vždy na celkovém součtu umístění všech běžců v jednotlivých kategoriích. Naše škola má skvělé běžkyně, které i letos vybojovaly postup do krajského kola hned ve 2 kategoriích, III. a IV. Proto se v úterý vydáme společně s ostatními školami z Příbrami na krajské kolo, které se koná 9.10. v Kutné Hoře. Mgr. Kateřina Hradecká výsledky jednotlivců

Celoškolní sběr starého papíru

Dvě sběrová období     
1.   část od 31. října do 9. listopadu 2018
2.   část od 8. dubna do 17. dubna 2019
Celý sběr bude probíhat v místě výměníku školy.
V uplynulém školním roce naše škola odevzdala k recyklaci 32 900 kg starého papíru. Získané peníze byly rozděleny dle sběru papíru v jednotlivých třídách a v plné výši připadly do třídních fondů.
Děkujeme Vám za pomoc. Už nyní můžete papír shromažďovat.Mgr. Jan Hradecký

Podzimní anglické odpoledne se seniory

Rok se s rokem sešel, několikaletá tradice zůstala zachována a my jsme mohli opět přivítat naše milé seniory. Setkání proběhlo 2. 10. 2018. Role „učitelů angličtiny“ a hostitelů se tentokrát zhostilo 8 žáků z 8.C – Terka S., Bětka N., Barča K., Barča J., Vaneska J., Lucka K., Anetka Š. a zástupce mužského pohlaví Honza F.

Tématem našeho setkání byl tentokrát „Podzim / Autumn“. Na úvod měli žáci připravenou pro seniory prezentaci se slovní zásobou v angličtině. Senioři se snažili si slovíčka zapamatovat a zároveň i opakovali výslovnost po žákyních, které slovní zásobu prezentovaly. A šlo jim to náramně. A abychom si ověřili, jací studenti naši senioři jsou, následovalo vyplnění pracovního listu. A kdo si nevěděl rady, požádal o pomoc žáky 8.C, kteří ochotně pomohli, s čím bylo třeba a ještě si slovíčka i s výslovností se seniory znovu zopakovali. čtěte více +foto

Návštěva partnerské školy v saském Freibergu

V týdnu od 11. do 14. září se 40 žáků ZŠ Školní Příbram zúčastnilo výměnného pobytu, který tentokrát pořádala partnerská škola (Oberschule „Gottfried Pabst von Ohain“) ze saského města Freiberg. Žáci tak díky podpoře města Freiberg, rodičů německých žáků a učitelů zažili týden plný zábavy, poznávání jiné kultury, navazování nových přátelství a konverzace v cizím jazyce.    
Pobyt začal příjezdem do Freibergu ve večerních hodinách 11. září, kde na české žáky čekali již němečtí kamarádi se svými rodiči, aby si je odvezli do svých domovů. Hned druhý den měli čeští žáci možnost poznat freibergskou Bergakademie, kde se v dozvěděli o vzniku keramiky a mohli si sami na vlastní kůži zažít kontakt s keramickou hlínou při tvorbě šachových figurek a naobědvat se v místní menze. Odpoledne pak patřilo prohlídce města, při které nás provázeli němečtí žáci, návštěvě muzea minerálů a přijetí starostou na radnici města Freiberg. Další den čeští a němečtí žáci strávili společně ve škole při hodinách vaření, hudební výuky, německého jazyka, chemie, dějepisu a šití. Odpoledne se všichni společně přemístili na bowling a večer se společně grilovalo na půdě školy, hrál se fotbal, vikingské šachy a tancovalo se. Poslední den ráno se s námi němečtí žáci srdceryvně rozloučili společným tancem na písničku Was wirklich bleibt?, která byla doplněna prezentací fotek z minulé návštěvy v Čechách. Všichni se neradi loučili se svými novými kamarády a atmosféra byla velmi dojemná. Na zpáteční cestě nás čekala ještě zastávka v Drážďanech, kde nás po jeho Novém Městě provedla učitelka výtvarné výchovy Katja Hoffman Wildner. Žáky seznámila s pouličním uměním a měla pro ně připravenou i pátrací hru. Návštěvu Drážďan pak zakončila ve Starém Městě procházkou kolem nejznámějších pamětihodností.
Přejeme našim žákům, aby nově vzniklá přátelství z této výměny nezanikla a aby své jazykové znalosti i nadále prohlubovali.  foto
Kolektiv vyučujících cizích jazyků ZŠ Školní                      

První školní den u prvňáčků

Prázdniny si děti prodloužily a teprve 3. září jsme je přivítali ve škole. Nováčci u nás ve škole byli prvňáčci, které ve všech třech třídách paní ředitelka všechny (děti i rodiče) náležitě přivítala, prvňáčkům rozdala barevný papírový klíč, symbol těch nejmenších, který budou nosit na svých aktovkách, a popřála všem, aby se jim u nás ve škole líbilo. PRVŇÁČCI, TAK HODNĚ ŠTĚSTÍ !!!    foto

Vyhlášení voleb do školské rady

V souladu s ustanovením §167 zákona č.561/2004 Sb.,  v platném znění a podle volebního řádu školské rady vyhlašuje ředitelka  Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 mimořádné volby do školské rady za Mgr.Václava Havlíčka, kterému z důvodu ukončení pracovního poměru zaniká k 26.8.2018 mandát člena školské rady jako zástupce pedagogických pracovníků školy.
Na den 10.9. 2018 se stanoví termín volby jednoho zástupce pedagogických pracovníků školy.
Seznam kandidátů bude zveřejněn 27.8.2018.
Přílohou tohoto dokumentu jsou doplňující informace k průběhu mimořádné volby do školské rady.

vyhlášení voleb do školské rady