ZŠ Školní opět přivítala děti a učitele z partnerského Freibergu

Ve dnech 10. – 13.9. 2019 jsme se na tři dny stali hostiteli žáků a učitelů z partnerské Oberschule Gottfried Pabst von Ohain ze saského Freibergu. Již podruhé za čtyři roky naší spolupráce byly německé děti ubytovány v rodinách našich žáků, ve kterých o ně bylo výborně pečováno. Díky nemalé finanční podpoře města Příbram v podobě grantu, spolupráci s rodiči našich žáků, ale i učiteli a žáky naší školy jsme mohli německé děti a učitele nejen skvěle pohostit, ale ukázat jim i krásy Příbrami a okolí, výuku na naší škole, a dokonce je provést i po pamětihodnostech Prahy. foto čtěte více

Důležité – informace ke Školní pokladně on-line

Vážení rodiče,

Ke školní pokladně on-line dodávám: bankovní účet 1012102009/2700, na který budete zasílat do školy peníze, je skutečně účet školy. Abychom mohli Školní pokladnu on-line používat, a Vy jste měli přehled o svých financích zaslaných do školy, bylo nutné zřídit nový účet, oddělený od stávajícího běžného účtu. Číslo tohoto nového účtu bylo řádně nahlášeno zřizovateli a Vaše peníze jsou tam zcela v bezpečí. V systému Školní pokladna se Vám zaslané platby zobrazí, jakmile bude dokončena registrace ostatních rodičů.

Děkuji za spolupráci, Klára Karlíková, ředitelka školy

Školní program – školní pokladna

Od letošního roku bude pro rodiče zjednodušen systém posílání plateb (za exkurze, ozdravné pobyty…). Využívat budeme modul Školní pokladna on-line webového rozhraní Školní program. Systém funguje jako virtuální peněženka. Na základě letáčku, který jste obdrželi, je možné provést registraci: www.skolniprogram.cz/login

skolní prg pro rodice_informace

 

 

Předávání certifikátů Cambridge English

Již třetím rokem mají žáci naší školy možnost připravovat se v průběhu školního roku k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English. V součinnosti s jazykovou školou Akcent International House Prague mohou žáci naší školy skládat zkoušky přímo na naší škole. I letos všech 32 žáků složilo zkoušky úrovně Starters, Movers a KET na výbornou a patří jim velká pochvala. Dne 3.9.2019 proběhlo slavnostní předávání certifikátů Cambridge na Zámečku Ernestinum v Příbrami. Všem dětem, co se rozhodnou ve studiu anglického jazyka touto cestou pokračovat, přejeme hodně úspěchů, pozitivní energie a motivace. V neposlední řadě děkujeme rodičům, jež své děti v tomto směru podporují a věříme, že i nadále budeme žáky inspirovat. Těšíme se na další spolupráci s Vámi. Ing. K. Karlíková, Mgr. L Bernatová a Mgr. J. Žáková, paní ředitelka a učitelky anglického jazyka

Poslední zvonění

Dnes naposledy vstoupili do školní budovy naši deváťáci. I letos je čekalo poslední rozloučení v galerii školy. Byli odměněni nejlepší žáci a nejlepší sportovci. K loučení patřila krásná a dojemná slova z úst žáků 9. tříd a paní zástupkyně Rubé,ale také slzičky. Vše ukončil cinkot zvonečků žáků 1.stupně, který je na poslední cestě do jejich třídy symbolicky doprovázel. Tak ať se jim v tom budoucím životě daří co nejlépe.  foto