Úspěchy našich žáků ve výtvarné soutěži k 30. výročí sametové revoluce

Součástí nedělních oslav sametové revoluce na náměstí 17.listopadu v Příbrami bylo i vyhlášení výsledků výtvarné soutěže. Na prvním místě se umístila koláž – kolektivní práce žáků 2.stupně. Třetí místo patří společnému dílu Václava Mertlíka a Davida Novotného z 5.A. Velmi nás těší nejen krásné umístění na stupních vítězů, ale i pochvalné komentáře návštěvníků, kteří výstavku prací na náměstí 17.listopadu viděli. Všem oceněným výtvarníkům gratulujeme! Ing. Klára Karlíková

Sametová 1989

14. listopadu si žáci naší školy připomněli 30. výročí sametové revoluce. Měli možnost zhlédnout komponovaný pořad, který připravil sbor Jásan spolu s některými žáky 9. tříd pod vedením pana učitele Heráka. V průběhu programu slyšeli nejen dobové písně, ale dozvěděli se také o osobnostech, které s dobou před 30. lety souvisí. V programu se objevil i Václav Havel (ztvárněný žákem 9. ročníku), který slavnostně odhalil svou lavičku. Lavička je taková malá knihovnička, na které si mohou žáci posedět, ale mohou ji využít i ke čtení knížek. Program se líbil dopoledne nejen dětem, ale i učitelům a sklidil velký úspěch i odpoledne, kdy ho mohla zhlédnout veřejnost. A věřte, že nám dospělákům i slzička ukápla. Mgr. Monika Průchová     foto   video  (převzato ze Zprávy Příbram)

Florbalové turnaje starších kluků

Tento týden se do florbalových soutěží vrhli kluci. V úterý hráli svůj turnaj žáci 6.-7.tříd. A mohu říct, že hra celkově vypadala o dost lépe než minulý týden, a navíc se nám ještě podařilo vyhrát naší pětičlennou skupinu. První zápasy jsme ovládli jednoznačnými výsledky a na závěr nás čekal souboj nejtěžší. Vítěz bral postup. A tím jsme na štěstí byli my! Všem klukům patří velké poděkování za vynikající výkon a vzornou reprezentaci!

A další krásná zpráva na závěr. Poslední byl na řadě turnaj nejstarších kluků a opět naši kluci předvedli perfektní výkon, a podařilo se nám zvítězit.  Odměnou tak klukům bude postup do dalšího kola a možnost zahrát si opět po roce turnaj ve velké hale klasickým způsobem 5 + 1. Takže spousta práce byla v posledních dvou týdnech odměněna spoustou krásných zážitků a výsledků. I nejstarším florbalistům náleží velká pochvala a poděkování!  Mgr. Josef Halaburda

Setkání žákovského parlamentu

Žákovský parlament se opět setkal v úterý 12.11. 2019 v galerii. Minule jsme se shodli, že bychom rádi pomohli někomu, kdo naši pomoc potřebuje. Proto každá třída mohla někoho navrhnout. Ze všech nápadů bude vybráno na příštím žákovském parlamentu 3.12. Dále jsme řešili šetření, protože i to je podle nás důležité. Prosíme všechny žáky, aby nenechávali zbytečně rozsvícená světla, šetřili hygienickými potřebami a neplýtvali vodou. Žákovský parlament

Badatelský kroužek

V letošním roce jsme otevřeli Badatelský kroužek. Navštěvují ho malí velcí žáci a právě toto rozmanité spektrum ho činí velmi zajímavým. Chodíme do přírody a bádáme v rostlinné a živočišné  říši. Založili jsme školní mraveniště a líheň pro listonohy. Pozorujeme tak každý den ve škole život těch nejmenších tvorů. Navázali jsme také spolupráci  s Hornickým muzeem, kam docházíme na zajímavé workshopy a setkání s archeology. Za malé i velké badatele Mgr. Lenka Cvrková další foto

Provoz školy dne 6. 11. 2019

Provoz školy dne 6. 11. 2019 bude zajištěn v plném rozsahu, výuka proběhne podle rozvrhu.

Zaměstnanci školy považují současný stav školství, kterému zcela chybí jasná koncepce rozvoje, za velmi alarmující. 

Naše znepokojení však nebudeme prezentovat formou omezení provozu školy.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
Letos se do soutěže zaregistrovalo 71 208 soutěžících z 3 249 škol, což je nejvíce v historii soutěže.
Do soutěže se poprvé zapojila i naše škola. Soutěž proběhla ve třech kategoriích. V kategorii A1, A2 – 1. a 2. třída soutěžilo 8 dětí, v kategorii A – 3. – 5. třída 27 žáků a v kategorii B – 2. stupeň 5 žáků.
Všem zúčastněným gratulujeme k jejich výsledkům a věříme, že i když do krajského kola postoupila jen jedna žákyně, příště budeme opět nadšeně soutěžit dál.
„ODVAŽ SE POUŽÍVAT VLASTNÍ ROZUM…“ Immanuel Kant
Mgr. Michaela Silavecká, Mgr. Vladimíra Márová ukázka příkladů

Drakiáda v ŠD

Jako každoročně na podzim jsme i v letošním školním roce uspořádali v naší školní družině drakiádu. Jedná se o akci, do níž se zapojují i rodiče a pouštějí draky spolu se svými ratolestmi. Každý zájemce si přinesl draka a už jsme jen doufali, že bude vítr foukat natolik, aby draci létali a ukázali ve větru svou pestrost a krásu. Hlavně naši prvňáčci byli natěšení, protože drakiádu ve škole absolvovali poprvé. Majitelé draků s nejdelším ocasem se mohli radovat ze sladké odměny. Počasí nám přálo a celá akce se nám vydařila.  Renata Roubová  foto