Žákovský parlament byl na prohlídce Parlamentu České republiky

Dne 18.9 se členové žákovského parlamentu vydali do Parlamentu České republiky. Tam nás uvítal pan poslanec Zahradník. Poté se nás ujala paní z Informačního střediska. Nejprve nám promítla krátký film o historii a fungování Parlamentu a poté nás provedla budovami. Mimo jiné jsme mohli vidět jednání Finančního výboru. Odpočinuli jsme si v Klubu ODS, kde jsme dostali i malé občerstvení.  Na závěr za námi opět přišel i pan poslanec Zahradník a povyprávěl nám o své práci.
Pro nás všechny to bylo velmi přínosné a zajímavé. A to nejen proto, že do Parlamentu České republiky se člověk běžně nedostane. Hlavně jsme se totiž všichni mohli více poznat a skamarádit a už nyní máme pár nápadů, které chceme jako žákovský parlament uskutečnit.
Moc děkujeme paní zástupkyni Rubé a paní zástupkyni Šináglové, že pro nás tuto exkurzi uspořádaly. Za žákovský parlament Alžběta Neporová a Barbora Krejčíková (9.C) foto

Návštěva prvňáků v ředitelně

V úterý 17.9. přišli prvňáčci v doprovodu svých třídních učitelek a paní asistentky na návštěvu do ředitelny. A měli se čím pochlubit – všechny třídy si připravily pro paní ředitelku milá překvapení v podobě obrázků, recitace básniček či krásně ztvárněného papírového draka.  Dobrá zpráva je, že se dětem ve škole líbí, na vyučování se těší a ve třídě i v družině si našly nové kamarády. A tak našim prvňáčkům přejeme, aby se jim celý školní rok vydařil na jedničku!

ZŠ Školní opět přivítala děti a učitele z partnerského Freibergu

Ve dnech 10. – 13.9. 2019 jsme se na tři dny stali hostiteli žáků a učitelů z partnerské Oberschule Gottfried Pabst von Ohain ze saského Freibergu. Již podruhé za čtyři roky naší spolupráce byly německé děti ubytovány v rodinách našich žáků, ve kterých o ně bylo výborně pečováno. Díky nemalé finanční podpoře města Příbram v podobě grantu, spolupráci s rodiči našich žáků, ale i učiteli a žáky naší školy jsme mohli německé děti a učitele nejen skvěle pohostit, ale ukázat jim i krásy Příbrami a okolí, výuku na naší škole, a dokonce je provést i po pamětihodnostech Prahy. foto čtěte více

Důležité – informace ke Školní pokladně on-line

Vážení rodiče,

Ke školní pokladně on-line dodávám: bankovní účet 1012102009/2700, na který budete zasílat do školy peníze, je skutečně účet školy. Abychom mohli Školní pokladnu on-line používat, a Vy jste měli přehled o svých financích zaslaných do školy, bylo nutné zřídit nový účet, oddělený od stávajícího běžného účtu. Číslo tohoto nového účtu bylo řádně nahlášeno zřizovateli a Vaše peníze jsou tam zcela v bezpečí. V systému Školní pokladna se Vám zaslané platby zobrazí, jakmile bude dokončena registrace ostatních rodičů.

Děkuji za spolupráci, Klára Karlíková, ředitelka školy

ŠD – Zebra se za tebe nerozhlédne

Dne 6. září 2019 navštívili naši školní družinu příbramští policisté s programem „Zebra se za tebe nerozhlédne“ zaměřeným na dopravní výchovu. Akce se konala na školním hřišti. Děti byly seznámeny se základními dopravními značkami, zásadami při vstupu do vozovky, dozvěděly se, jak se mají chovat v dopravním provozu jako chodci a jako cyklisté. Zároveň si mohly prohlédnout policejní vůz, vyzkoušet si neprůstřelnou vestu, pouta, prohlédnout si přenosný defibrilátor, o kterém se dozvěděly jak funguje a získaly více podrobností o práci policistů.
Dětem se setkání s policisty líbilo a přineslo jim poučení. Na závěr dostali všichni účastníci vystřihovánku policejního vozu a samolepku s maskotem projektu.
Děkujeme policistům za to, že se dětem věnovali, trpělivě odpovídali na jejich otázky a tímto jim zprostředkovali poučení a nevšední zážitek. Jitka Kupková ŠD