Bezpečí na silnicích – 1.třídy

Dne 9. 10. 2018 navštívila prvňáčky paní policistka z Městské policie. Seznámila je s pravidly bezpečného přecházení a pohybu v okolí silnic. Probrala s dětmi i formy jiných nebezpečí: zahozené injekční jehly, bezpečnost při komunikaci s cizími lidmi… Děti s paní policistkou spolupracovaly a za svou snahu obdržely v závěru malý reflexní dárek. 
Za 1. třídy Mgr. Ivana Šobrová

 

Další seminář pro rodiče opět v pondělí !!!

Dne 28.5. 2018 se uskuteční další seminář pro rodiče v rámci evropského projektu OP VVV, který bude pod vedením odborného garanta PhDr. et Mgr. Evy Burdové, MBA tentokrát zaměřen na bezpečné chování žáků na internetu. Vzhledem k velkému zájmu se tento seminář bude pro druhou část zájemců opakovat 20.6.2018 opět od 16 do 18 hodin (anotace semináře).

Jízda zručnosti – dopravní výchova

4. května se žáci 5. a 6.ročníků zúčastnili v rámci dopravní výchovy jízdy zručnosti. Projížděli slalom mezi kužely, jeli po úzkém prkně, podjížděli překážku, projeli úzkou cestou mezi prkny a nakonec museli zastavit na přesně označeném místě.
V příštích dnech budou ještě vyplňovat testy s dopravní tématikou a nejlepší z nich se účastní okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. Mgr. Eva Humlová a Mgr. Zdeněk Mikeš foto

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Dne 23.4. 2018 bylo pro žáky  čtvrtých tříd připraveno pestré a aktivní dopoledne, při kterém na čtyřech stanovištích získávali vědomosti o našich integrovaných sborech. Nejprve navštívili oblast poskytování první pomoci, dále pak namaskováni objevovali vojenský útvar Jince, s hasiči si podrobně zopakovali všechna pravidla při oznamování krizové situace a v neposlední řadě s městskou policií seznámili s jejich náplní a povinnostmi. Dětem se celé dopoledne moc líbilo a kromě zážitků si odnesly celou řadu důležitých informací, tak aby nám dospělým mohly napovídat.  foto

„Bát či nebát se…?“ a „Na startu mužnosti“

image003image001V pátek 23.3. k nám opět zavítala paní Mgr. Monika Podlahová ze společnosti MP Education, která si pro žáky našich 6. ročníků připravila dvě po sobě jdoucí zajímavé interaktivní přednášky týkající se dospívání a změn s ním spojených. Přednáška pro dívky nesla název: „Bát či nebát se…?“ a pro chlapce: „Na startu mužnosti.“  Mgr. Jaroslava Krešová

Mravenci umí spolupracovat – preventivní program ve 3. ročníku

21. a 22.3. se žáci 3. ročníků ocitli v Mravenčí třídě. Společně s lektory ze společnosti Elio si procvičili spolupráci ve skupině. Zjistili, proč jsou pro skupinu potřebná pravidla a jak i jeden neposlušný mravenec dokáže udělat v mraveništi pořádnou paseku. Jak mu v tom zabránit a jak řešit konfliktní situace, které mohou nastat v mraveništi stejně tak jako ve třídě? Nejen o tom si pak děti společně s lektory popovídaly. Mgr. Jaroslava Krešová  

20180322_103006 20180322_111458 20180322_111711 20180322_111833

Probační a mediační služby ČR – přednáška pro 9. ročníky

DSCN8036       Dne 16.3.2018 naši školu navštívila paní Mgr. Kateřina Bábíčková, která je vedoucí Probační a mediační služby ČR. Vysvětlila nám, co všechno tato práce obnáší. Probační úředník pomáhá trestním pachatelům vést řádný život, přičemž na ně dohlíží.
      Seznámila nás také s alternativními tresty ,které umožňují za určitých podmínek uskutečnění trestu, způsobem, který dovoluje danému člověku udržet si své rodinné, sociální a pracovní vazby. Dále jsme se dozvěděli spoustu informací o domácím vězení, obecně prospěšných pracích nebo o zákazu vstupu na různé akce.
      Celá přednáška byla pro nás velmi přínosná, mohli jsme pracovat interaktivně a zároveň se dozvěděli spoustu zajímavých informací.
Děkujeme😊. (M. Schneebergerová a M. Francová za žáky společenskovědního semináře)

Dopravní výchova

DSCN7990Jako každý rok se i v letošním roce uskutečnil na naší škole projekt v rámci dopravní výchovy. Tentokrát ale s několika změnami. Ze zimní zahrady byl po první hodině přesunut do galerie a zúčastnili se ho pouze žáci 5. – 7.ročníků. Pro každý ročník byl také přichystán jiný program.
Páťáci skládali puzzle z dopravních značek, řešili křižovatky, poznávali vybavení autolekárničky, jmenovali povinné vybavení jízdního kola, třídili dopravní značky podle druhů. Také řešili doplňovačku a zahráli si pexesa s dopravní tematikou. Šesťáci místo posledních dvou disciplín dostali test na téma cyklista, luštili osmisměrku a kreslili svoji přilbu na kolo. Sedmáci zase vyplňovali test od Besipu pro žáky 2.stupně.
Celá akce se povedla, a to i za pomoci žáků 8.C, kteří se na stanovištích ochotně věnovali svým spolužákům. Mgr. Eva Humlová a Mgr. Zdeněk Mikeš   foto

Preventivní program Mravenec

V úterý 27.2. a ve středu 28.2. byl pro žáky 1.tříd připraven preventivní program Mravenec. Děti se dozvěděly něco více o svých spolužácích a o tom, jak je důležité dodržovat pravidla. Vysvětlily si a vyzkoušely, jak se mají k sobě správně chovat. V rámci možností zvládly své role při ukázkových etudách. Děti odcházely ze semináře spokojené. Vyučující 1. tříd

Na vlnách přátelství – výchovný koncert

019DD283-CBC0-4601-9CC4-5C5F55DB635D16. ledna se žáci prvního i druhého stupně měli možnost svézt „Na vlnách přátelství“ v průběhu interaktivního koncertu skupiny HighVibes.
Projekt vznikl ve spolupráci s Linkou bezpečí, z.s. a týmem aplikace Nenech to být, ke které je přihlášena i naše škola. Cílem projektu je motivovat děti k řešení vlastních problémů, zdůraznit důležitost lásky, přátelství a vzájemné úcty.
Do celého programu byly děti od počátku aktivně zapojeny, zpívaly, tancovaly a vyslechly si osobní příběh jednoho ze členů kapely. Po závěrečné písni se rozezněl dlouhotrvající potlesk, došlo i na přídavek ve formě písně „Na vlnách přátelství.“ Celá akce pak byla korunována společnou fotografií a možností autogramiády a pořízení selfie s hlavními protagonisty. Za všechny děti i pedagogický sbor skupině HighVibes velké díky za pozitivní naladění do dalších dnů. Mgr. Jaroslava Krešová