Mobilní hřiště

5.a 6. listopadu 2019 navštívilo jako každý rok naší školu mobilní dopravní hřiště. Akce byla přichystaná pro naše první a druhé ročníky.
Žáci si vyzkoušeli jízdu v elektrovozítku, stali se na chvíli i policisty, kteří dávali  řidičům pokuty (formou razítek), také chodili po přechodech jako chodci. Zopakovali si i dopravní značky.
Mobilní hřiště bylo pěkně připravené, nechyběly tu semafory, přenosné dopravní značky, přechody pro chodce i kruhový objezd.
Akce se všem líbila. Mgr. Eva Humlová    foto       

Jsem chodec – projektový den 1. ročníků

V rámci dopravní výchovy měli naši prvňáčci 1.10.2019 svůj první projektový den na téma Jsem chodec. Nejprve ve třídách vyplňovali pracovní list spolu s dalšími aktivitami v rámci bezpečnosti silničního provozu. Po velké přestávce se přesunuli na školní hřiště,kde plnili úkoly na různých stanovištích-jezdili slalom na koloběžkách, poznávali dopravní značky, přecházeli přes přechod pro chodce,kdy v roli semaforu byl jejich spolužák,ve skupinách skládali puzzle z dopravních značek.
Každý prvňáček měl svůj „Průkaz chodce“, do kterého dostal po splnění úkolu razítko.
Projektový den se všem líbil-žáci aktivně plnili úkoly v rámci dopravní výchovy, poznali paní učitelky ze sousedních 1.tříd a viděli i své kamarády, které znali z mateřské školy. Třídní učitelky 1.tříd   foto

Zdravé zuby

V průběhu června proběhla v 1.- 3. třídách výuková hodina určená prevenci zubního kazu. Školu navštívila MDDr. Kaplánová, která se snažila děti systematicky seznámit s problematikou zubního zdraví. Přiměřeně věku se děti dozvěděly obecné informace o zubech, ústní hygieně a upřesnily si, proč je důležité si zuby čistit. Druhá část hodiny byla zábavnější, neboť si děti za pomoci svého zubního kartáčku vyzkoušely samotnou techniku čištění zoubků. A jak to dopadlo? Kdo měl odvahu, nechal si do pusy kápnout fialovou vodičku, která „zakouzlila“ a ukázala, jak samotné čištění zvládly.
Dětem se program velmi líbil a určitě je motivoval k lepší zubní prevenci a k pravidelné návštěvě stomatologa. Za děti a paní učitelky Mgr. Vladimíra Márová  foto

Příbramská ZŠ Školní zažila projektový den Bezpečně online

V prvním červnovém týdnu si žáci naší školy od prvních do devátých tříd na vlastní kůži mohli zopakovat, naučit se a utřídit informace týkající se kyberprostoru a jeho nástrah.
Na několika místech po celé škole byly pro žáky připraveny různé aktivity: promítání filmového představení, 20 stanovišť s různými úkoly v zimní zahradě a v učebnách druhého stupně, v neposlední řadě pak divadelní představení na motivy reálných příběhů dětí z České republiky s následnou diskuzí. Celým dnem své mladší spolužáky provázeli žáci devátých tříd, kteří pro ně měli připravenu krátkou prezentaci s diskuzí v kmenových třídách a následnou práci na vlastním třídním projektu, který se ročník od ročníku lišil. Společným výstupem všech tříd byla tzv. Digistopa – obkreslená noha žáka s informací, kde všude po sobě daný jedinec v kyberprostoru zanechal nesmazatelnou stopu. Během projektu měly všechny děti možnost napsat své postřehy na Cyberwall, která představovala klady a zápory celého virtuálního světa. Práce všech žáků budou k vidění do konce školního roku v zimní zahradě naší školy.
Projekt měl neskutečný ohlas u dětí, učitelů, rodičů a široké veřejnosti a naši žáci se již nyní dožadují jeho pokračování v dalším školním roce. Za jeho přípravu a realizaci patří všem zúčastněným obrovský dík. 
Za organizátory Mgr. Jaroslava Krešová  foto

Přednáška pro rodiče – Kyberprostor a jeho nástrahy

Dne 21.5. v odpoledních hodinách k nám na školu zavítal pan PhDr. Mgr. Jan Traxler, odborník na kyberproblematiku, aby vedl jednu z cyklu přednášek pro rodiče s názvem Kyberprostor a jeho nástrahy. Přítomní rodiče i pedagogové si mohli utřídit poznatky a informace z této oblasti. Přednáška probíhala ve velmi příjemné atmosféře, pan Traxler byl vždy pohotový a dokázal reagovat s vtipem a důstojností jemu vlastní na všechny dotazy přítomných. Za vedení přednášky mnohokrát děkujeme a rodičům přejeme, ať naleznou cestu, jak s dětmi zvládat nástrahy kyberprostoru.

Protože toto téma je každým dnem aktuálnější a děti samy mnohdy neví, co je v kyberprostoru čeká, rozhodla se naše škola uspořádat projektový den s názvem Bezpečně online, který bude probíhat celé úterý  4. června. Mgr. Jaroslava Krešová  (metodička prevence)

Látková prevence

Díky naší bývalé žákyni Markétě Kořínkové, která je studentkou adiktologie 1.LF UK Praha jsme se měli možnost seznámit  částečně s programem  LÁTKOVÉ PREVENCE, který nás velice zaujal. Po celou dobu jsme pracovali interaktivně a dozvěděli se různé mýty z této oblasti.
Za společenskovědní seminář Mgr. Hana Rubá

Dopravní výchova

1. a 3. dubna 2019 se 5. – 8.ročníky zúčastnily projektu v rámci dopravní výchovy. V galerii nejprve žáci shlédli videa od BESIPU na téma Cyklista, Chodec a Vidět a být viděn.Poté vyplňovali křížovky věnované těmto videím. V učebně školní družiny pak procházeli stanovišti s dopravní tématikou – pojmenovávali části jízdního kola, popisovali složení autolékárničky, třídili a pak i poznávali dopravní značky, řešili dopravní situace na modelech křižovatek. S celou organizací nám pomáhali žáci 9.C, za což jim chceme touto cestou poděkovat. Mgr. Eva Humlová a Mgr. Zdeněk Mikeš   foto

Kolečko Integrovaného záchranného systému

Dne 2.4. bylo pro žáky třetích tříd připraveno pestré a aktivní dopoledne, při kterém na čtyřech stanovištích získávali vědomosti o našich integrovaných sborech.
Se zdravotnicí si tak prošli zásady první pomoci. Policisté děti seznámili s jejich náplní práce a povinnostmi. Vojáci s sebou přinesli části výstroje a výzbroje, které si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet, potěžkat a osahat. Nejoblíbenějším stanovištěm se pak stalo to s vězeňskou službou, o jejíž existenci a funkci děti většinou slyšely poprvé a byly naprosto nadšené z interaktivních ukázek a vedení celého programu.
 Dětem se celé dopoledne moc líbilo, a kromě zážitků si odnesly celou řadu důležitých informací a odpovědí na své všetečné dotazy. Všem pak na závěr patří naše veliké díky za příjemně strávený čas mimo školní lavice. Mgr. Jaroslava Krešová    foto