Prevence závislostí s Odysseou – 7. ročník

V prvním květnovém týdnu čekala žáky sedmých ročníků preventivní akce se sdružením Odyssea. Tentokrát se zkušení lektoři Indi a Ivča věnovali tématu Prevence závislostí. Na začátku programu na děti čekala skupinová práce, při které měly vymysletnna čem všem může být člověk závislý. V další části probíhala diskuse o jednotlivých závislostech, která byla obohacena příklady ze života. Děti se dozvěděly, co je to závislost a jak vlastně vzniká, jak se jí ubránit či snížit rizika jejího vzniku. Pomocí následných skupinových divadelních výstupů či scének jeden na jednoho se pak naučily drogu či jinou látku způsobující závislost účinně odmítnout. Na závěr setkání proběhla společná reflexe v kruhu, při níž zaznívaly samé pozitivní ohlasy od zúčastněných. Doufejme, že dětem jejich odhodlání odmítnout, které předvedly na tomto kurzu, vydrží i v životě. Za vyučující 7. tříd Mgr. Jaroslava Krešová 

Kurz prevence závislostí pro 7. ročník

Kurz interaktivně informuje žáky o rizicích návykových látek a posiluje vnitřní motivaci žáků žít zdravým způsobem a rozvíjí jejich sebevědomí. V rámci diskuse si žáci vyjasní mýty o drogách a  závislostech a postupně objevují důvody, proč se návykovým látkám vyhýbat a formulují své postoje k nim.  V simulované situaci trénují dovednost aktivně odmítnout nabízenou drogu. Zjistí, jak se cítí, jsou-li pod skupinovým tlakem, a jak se mu nejlépe bránit. Kurz bude probíhat v prostorách školy a jejím okolí od 8.00 – 13.35  (6 vyuč.hodin)    7.A – úterý 2.5.     7.B – středa – 3.5.       7.C – čtvrtek 4.5.  

Zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy – 6. ročník

P1240740Ve dnech 18. – 20. 4. 2017 se žáci 6. ročníku zúčastnili závěrečné části zážitkového kurzu osobnostní a sociální výchovy se zaměřením na týmovou spolupráci. Kurz probíhal opět pod vedením zkušených lektorů ze sdružení Odyssea. Děti měly možnost vyzkoušet si různé stmelovací hry, např. zabíjení býků, lidské Člověče, nezlob se, torpédoborce, přenášení bomby, nebo třeba hlídání želviček. Závěrečnou aktivitou byl tzv. „pád důvěry“, který spočíval v tom, že si jeden člověk vylezl na vyvýšené místo a měl pozadu skočit do rukou svých spolužáků. Tento pád důvěry absolvovali téměř všichni žáci a mezi dětmi bylo vidět, že si vzájemně věří. Děti si den s Indim a Ivčou velmi užily. Za učitelky 6. tříd Mgr. Andrea Tomanová

Integrovaný systém – akce pro 4. ročníky

IMG_9846Škaredá středa nebyla letos pro čtvrté ročníky ani trochu škaredá. Naši školu navštívili zástupci státní i městské policie, hasičů a armády. Tuto akci pro základní příbramské školy zorganizovalo město Příbram. Žáci měli možnost prohlédnout si a vyzkoušet vybavení jednotlivých složek integrovaného systému. Dozvěděli se spoustu důležitých informací, které jim mohou pomoci v běžném životě. Akce se dětem velmi líbila, což dokazují i přiložené fotografie. Za 4. třídy  Mgr. Ivana Šobrová více fotografie

Setkání s policistkou

03042017389Dne 3.4. se naši třeťáci setkali s paní policistkou, která je seznámila s prací a činností strážníka městské policie. Žáci s napětím poslouchali a sledovali připravenou prezentaci. Paní policistka děti poutavě seznamovala s jednotlivými složkami městské i státní policie. Žáci měli možnost v průběhu prezentaci sledovat a hodnotit zásahy našich ochránců. Postupně se dozvěděli, kdy se mohou obracet na jednotlivé složky policie. Na závěr celé besedy si děti vyzkoušely vysílačky, pouta, obušky a jiné pomůcky. Paní policistka každému předala drobný dárek. Moc děkujeme.  Za 3. třídy Mgr. Sylva Eliášová   foto

Zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 5.ročníků zaměřený na prevenci šikany  

Kurz je rozdělen na dvě části – podzimní a jarní. Žáci procházejí pečlivě promyšleným zážitkovým programem, který se odehrává převážně formou her. Při práci s dětmi využívají lektoři (sdružení Odyssea) nejvíce metody zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy. Žáci se interaktivně dovědí základní informace o šikaně a učí se rozpoznávat její projevy. Účastníci si vyzkoušejí, jak na šikanu efektivně reagovat, jak se jí účinně bránit.       Kurz bude probíhat v prostorách školy a jejím okolí vždy od 8.00 –  13.35 ( 6 vyučovacích hodin).                    5.A  – úterý   29.11.  2016  5.B  – středa 30.11.  2016  5.C – čtvrtek  1.12.  2016   5.D – pátek    2.12.  2016  

Prevence proti šikaně – 5. ročníky a Odyssea

Ve dnech 21. – 23. března 2016 se žáci 5. ročníku zúčastnili druhé části preventivního programu proti šikaně pod vedením občanského sdružení Odyssea. Žáci se zábavnou formou dozvěděli další informace o šikaně, tentokrát byl kurz zaměřen také na kyberšikanu. Lektoři Indi a Ivča pro děti připravili různé zábavné aktivity – např. hry „Na buldoka“ a „Lovení slepice“. Zajímavou aktivitou bylo také nošení nafukovacího balonku a darování nálepek s kladnými vlastnostmi všem spolužákům, tato činnost se dětem líbila nejvíc. Dětem se celý kurz moc líbil a již nyní se těší na školu v přírodě, kde se s Indim a Ivčou opět setkáme.   foto

Za učitelky 5. tříd Mgr. Andrea Tomanová

Prevence proti šikaně – Odyssea a 5. ročníky

CIMG3754Od pondělí 30. listopadu 2015 do středy 2. prosince 2015 probíhala na naší škole prevence proti šikaně pod vedením občanského sdružení Odyssea. Programu se zúčastnili žáci 5. ročníku spolu se svými třídními učitelkami. Žáci si vyzkoušeli různé zábavné aktivity – např. scénky na téma „Jak vidím naši třídu“, hru na šerifa apod., také se naučili, jak používat tzv. zpětnou vazbu jako reakci na nepříjemné chování.
Dětem i třídním učitelkám se akce velmi líbila. Druhá část CIMG3747preventivního programu proběhne v březnu.
Za učitelky 5. tříd Mgr. Andrea Tomanová

image001image003image005image007

Zábavní pyrotechnika

Ve20151126_115427 čtvrtek 26. 11. 2015 se naši čtvrťáci zúčastnili přednášky pořádané sdružením TILIUS na téma „Zábavní pyrotechnika a bezpečná manipulace s ní“. Lektoři dětem přístupnou formou objasnili, v čem spočívá nebezpečí, jak může nevědomost a nevhodné zacházení s pyrotechnikou poškodit nejen majetek, ale hlavně zdraví a život.
20151126_115443Dozvěděli jsme se mnoho užitečných informací. Věříme, že získané poznatky si děti zapamatují a budou se chovat zodpovědně, aby neohrozily zdraví svoje ani nikoho jiného.

Za učitelky 4. tříd Jana Kadlecová.

 

Bezpečné chování 1. třídy

policie1Ve čtvrtek 12. listopadu se děti prvních tříd účastnily besedy s policistkou na policie2téma„bezpečné chování“. Dověděly se o práci policie. Zopakovaly si bezpečné chování chodce, připomněly si nejrůznější nebezpečí, se kterými se mohou potkat a jak se v těchto situacích chovat.         M. Kuchyňková