Na vlnách přátelství – výchovný koncert

019DD283-CBC0-4601-9CC4-5C5F55DB635D16. ledna se žáci prvního i druhého stupně měli možnost svézt „Na vlnách přátelství“ v průběhu interaktivního koncertu skupiny HighVibes.
Projekt vznikl ve spolupráci s Linkou bezpečí, z.s. a týmem aplikace Nenech to být, ke které je přihlášena i naše škola. Cílem projektu je motivovat děti k řešení vlastních problémů, zdůraznit důležitost lásky, přátelství a vzájemné úcty.
Do celého programu byly děti od počátku aktivně zapojeny, zpívaly, tancovaly a vyslechly si osobní příběh jednoho ze členů kapely. Po závěrečné písni se rozezněl dlouhotrvající potlesk, došlo i na přídavek ve formě písně „Na vlnách přátelství.“ Celá akce pak byla korunována společnou fotografií a možností autogramiády a pořízení selfie s hlavními protagonisty. Za všechny děti i pedagogický sbor skupině HighVibes velké díky za pozitivní naladění do dalších dnů. Mgr. Jaroslava Krešová

Interaktivní přednáška – kyberšikana – 8. ročníky

Ve dnech 10. a 11. 1. se žáci 8. ročníků zúčastnili interaktivní preventivní přednášky „Nebezpečí internetu a kyberšikana, vliv médií.“ Celým programem děti provázela lektorka Petra Holazová ze společnosti Elio, z.s.  Žáci měli možnost diskuze na toto téma, pracovali s informacemi, převyprávěli si příběh a zábavnou formou zjistili, jak důležité je chránit si soukromí … Doufejme, že jim nově získané informace pomohou chránit sebe i své blízké v kyberprostoru. Mgr. Jaroslava Krešová

image001 image003 image005

Zábavní pyrotechnika – 4. ročníky

image001Vzhledem k blížícímu se konci roku a oslav s ním spojených si na pondělí 18 .12. připravilo občanské sdružení Tilius přednášku o zábavní pyrotechnice. Této přednášky se zúčastnili žáci čtvrtých tříd. Žákům byly představeny všechny typy zábavní pyrotechniky. Od prskavek až po velkolepé ohňostroje. Žáci si mohli některé druhy pyrotechniky prohlédnout. Vždy byla vysvětlena bezpečnost používání, upozornění, od jakého věku lze zábavní pyrotechniku používat a v neposlední řadě byly promítnuty i fotografie následků nesprávného používání zábavní pyrotechniky. Žáci byli z přednášky nadšeni. Mgr. Kateřina Nováková

SAY NO!

Policie ČR ve spolupráci s Europolem představuje kampaň Say no,ve které varuje před znepokojivým rychlým nárůstem počtu případů sexuálního nátlaku a vydírání dětí v online prostředí a upozorňuje na nebezpečnost online komunikace. Oběťmi jsou často již děti mladšího školního věku. Více informací a krátké video určené dětem i rodičům naleznete zde:
http://www.policie.cz/clanek/sayno-celoevropska-kampan-proti-internetovemu-sexualnimu-natlaku-a-vydirani-deti-rekni-ne.aspx
Rady pro děti:
Jsi oběť? Řekni si o pomoc. Nahlaš to!  
Výzva Europolu těm, kteří se stali nebo se můžou stát cílem páchání této trestné činnosti je následující: „Neplať a nestyď se to ohlásit na policii. Pokud Ti někdo bude vyhrožovat, že bude sdílet Tvé fotky nebo video se sexuálním podtextem, když nepošleš peníze, postupuj následovně:

  • Už nic dalšího nesdílej, nic neplať.
  • Vyhledej pomoc. Nejsi sám.
  • Uchovej si důkazy. Nic nevymaž.
  • Přestaň komunikovat. Odstav dotyčnou osobu.
  • Oznam to na policii!

Prevence závislostí s Odysseou – 7. ročník

V prvním květnovém týdnu čekala žáky sedmých ročníků preventivní akce se sdružením Odyssea. Tentokrát se zkušení lektoři Indi a Ivča věnovali tématu Prevence závislostí. Na začátku programu na děti čekala skupinová práce, při které měly vymysletnna čem všem může být člověk závislý. V další části probíhala diskuse o jednotlivých závislostech, která byla obohacena příklady ze života. Děti se dozvěděly, co je to závislost a jak vlastně vzniká, jak se jí ubránit či snížit rizika jejího vzniku. Pomocí následných skupinových divadelních výstupů či scének jeden na jednoho se pak naučily drogu či jinou látku způsobující závislost účinně odmítnout. Na závěr setkání proběhla společná reflexe v kruhu, při níž zaznívaly samé pozitivní ohlasy od zúčastněných. Doufejme, že dětem jejich odhodlání odmítnout, které předvedly na tomto kurzu, vydrží i v životě. Za vyučující 7. tříd Mgr. Jaroslava Krešová 

Kurz prevence závislostí pro 7. ročník

Kurz interaktivně informuje žáky o rizicích návykových látek a posiluje vnitřní motivaci žáků žít zdravým způsobem a rozvíjí jejich sebevědomí. V rámci diskuse si žáci vyjasní mýty o drogách a  závislostech a postupně objevují důvody, proč se návykovým látkám vyhýbat a formulují své postoje k nim.  V simulované situaci trénují dovednost aktivně odmítnout nabízenou drogu. Zjistí, jak se cítí, jsou-li pod skupinovým tlakem, a jak se mu nejlépe bránit. Kurz bude probíhat v prostorách školy a jejím okolí od 8.00 – 13.35  (6 vyuč.hodin)    7.A – úterý 2.5.     7.B – středa – 3.5.       7.C – čtvrtek 4.5.  

Zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy – 6. ročník

P1240740Ve dnech 18. – 20. 4. 2017 se žáci 6. ročníku zúčastnili závěrečné části zážitkového kurzu osobnostní a sociální výchovy se zaměřením na týmovou spolupráci. Kurz probíhal opět pod vedením zkušených lektorů ze sdružení Odyssea. Děti měly možnost vyzkoušet si různé stmelovací hry, např. zabíjení býků, lidské Člověče, nezlob se, torpédoborce, přenášení bomby, nebo třeba hlídání želviček. Závěrečnou aktivitou byl tzv. „pád důvěry“, který spočíval v tom, že si jeden člověk vylezl na vyvýšené místo a měl pozadu skočit do rukou svých spolužáků. Tento pád důvěry absolvovali téměř všichni žáci a mezi dětmi bylo vidět, že si vzájemně věří. Děti si den s Indim a Ivčou velmi užily. Za učitelky 6. tříd Mgr. Andrea Tomanová

Integrovaný systém – akce pro 4. ročníky

IMG_9846Škaredá středa nebyla letos pro čtvrté ročníky ani trochu škaredá. Naši školu navštívili zástupci státní i městské policie, hasičů a armády. Tuto akci pro základní příbramské školy zorganizovalo město Příbram. Žáci měli možnost prohlédnout si a vyzkoušet vybavení jednotlivých složek integrovaného systému. Dozvěděli se spoustu důležitých informací, které jim mohou pomoci v běžném životě. Akce se dětem velmi líbila, což dokazují i přiložené fotografie. Za 4. třídy  Mgr. Ivana Šobrová více fotografie

Setkání s policistkou

03042017389Dne 3.4. se naši třeťáci setkali s paní policistkou, která je seznámila s prací a činností strážníka městské policie. Žáci s napětím poslouchali a sledovali připravenou prezentaci. Paní policistka děti poutavě seznamovala s jednotlivými složkami městské i státní policie. Žáci měli možnost v průběhu prezentaci sledovat a hodnotit zásahy našich ochránců. Postupně se dozvěděli, kdy se mohou obracet na jednotlivé složky policie. Na závěr celé besedy si děti vyzkoušely vysílačky, pouta, obušky a jiné pomůcky. Paní policistka každému předala drobný dárek. Moc děkujeme.  Za 3. třídy Mgr. Sylva Eliášová   foto

Zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 5.ročníků zaměřený na prevenci šikany  

Kurz je rozdělen na dvě části – podzimní a jarní. Žáci procházejí pečlivě promyšleným zážitkovým programem, který se odehrává převážně formou her. Při práci s dětmi využívají lektoři (sdružení Odyssea) nejvíce metody zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy. Žáci se interaktivně dovědí základní informace o šikaně a učí se rozpoznávat její projevy. Účastníci si vyzkoušejí, jak na šikanu efektivně reagovat, jak se jí účinně bránit.       Kurz bude probíhat v prostorách školy a jejím okolí vždy od 8.00 –  13.35 ( 6 vyučovacích hodin).                    5.A  – úterý   29.11.  2016  5.B  – středa 30.11.  2016  5.C – čtvrtek  1.12.  2016   5.D – pátek    2.12.  2016