Přednáška o zábavní pyrotechnice pro 4. ročníky

Ve čtvrtek 1.11. se žáci 4. ročníků zúčastnili přednášky pořádané příbramským sdružením Tilius na téma „Zábavní pyrotechnika a bezpečná manipulace s ní.“ Lektor dětem přístupnou formou objasnil, v čem spočívá nebezpečí různých typů zábavní pyrotechniky, jak může nevědomost a nevhodné zacházení s pyrotechnikou poškodit nejen lidský majetek, ale hlavně zdraví a lidský život. 
Děti si z celého setkání odnesly celou řadu nových informací a věříme, že se v této oblasti budou chovat zodpovědně a neohrozí zdraví své ani nikoho jiného. Mgr. Jaroslava Krešová, metodik prevence     

Preventivní pořad Řekni ne (Say no) v sedmých a osmých třídách

31.10. k nám do školy zavítali zástupci Policie ČR z Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří dětem představili celoevropskou kampaň proti zneužívání dětí online. Policisté dětem připravili komentář k videu, které bylo pro tento projekt vytvořeno. Seznámili děti s nástrahami, které je mohou čekat v online prostředí a poradili, jak se zde chovat co nejbezpečněji. Následovaly reálné příběhy českých školáků a školaček, kteří se těmito radami neřídili. Zúčastnění žáci si z pořadu odnesli řadu nových informací a také malé dárky od školitelů v podobě komiksové knížky s motem kampaně Řekni ne!
Celé video si mohou děti i jejich rodiče pustit ještě jednou v klidu domova na tomto odkazu:
https://www.policie.cz/clanek/sayno-celoevropska-kampan-proti-internetovemu-sexualnimu-natlaku-a-vydirani-deti-rekni-ne.aspx
Na výše uvedené adrese naleznete i brožuru v PDF s názvem ŘEKNI NE – ONLINE SEXUÁLNÍMU NÁTLAKU A VYDÍRÁNÍ DĚTÍ. Mgr. Jaroslava Krešová, metodik prevence

Bezpečí na silnicích – 1.třídy

Dne 9. 10. 2018 navštívila prvňáčky paní policistka z Městské policie. Seznámila je s pravidly bezpečného přecházení a pohybu v okolí silnic. Probrala s dětmi i formy jiných nebezpečí: zahozené injekční jehly, bezpečnost při komunikaci s cizími lidmi… Děti s paní policistkou spolupracovaly a za svou snahu obdržely v závěru malý reflexní dárek. 
Za 1. třídy Mgr. Ivana Šobrová

 

ŠD – Zebra se za Tebe nerozhlédne

Dne 6.9.2018 jsme se již tradičně setkali s příbramskými policisty, kteří pro nás uspořádali akci s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Setkali jsme se na školním hřišti, kde byly děti seznámeny se zásadami chování v dopravním provozu jako chodci i jako cyklisté, procvičily si dopravní značky, prohlédly si policejní vůz a jeho vybavení a dozvěděly se podrobnosti o práci dopravních policistů.
Na závěr všichni účastníci dostali policejní omalovánky a bezpečnostní reflexní pásky na rukávy. Navíc jsme dostali pro naši školní družinu reflexní vesty pro bezpečný pohyb skupiny dětí na komunikacích.
Setkání s policisty se nám líbilo a děti si z něj odnesly poučení, které zajisté přispěje k bezpečnosti a k rozumnému chování dětí v dopravě. Renata Roubová  foto

Další seminář pro rodiče opět v pondělí !!!

Dne 28.5. 2018 se uskuteční další seminář pro rodiče v rámci evropského projektu OP VVV, který bude pod vedením odborného garanta PhDr. et Mgr. Evy Burdové, MBA tentokrát zaměřen na bezpečné chování žáků na internetu. Vzhledem k velkému zájmu se tento seminář bude pro druhou část zájemců opakovat 20.6.2018 opět od 16 do 18 hodin (anotace semináře).

Jízda zručnosti – dopravní výchova

4. května se žáci 5. a 6.ročníků zúčastnili v rámci dopravní výchovy jízdy zručnosti. Projížděli slalom mezi kužely, jeli po úzkém prkně, podjížděli překážku, projeli úzkou cestou mezi prkny a nakonec museli zastavit na přesně označeném místě.
V příštích dnech budou ještě vyplňovat testy s dopravní tématikou a nejlepší z nich se účastní okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. Mgr. Eva Humlová a Mgr. Zdeněk Mikeš foto

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Dne 23.4. 2018 bylo pro žáky  čtvrtých tříd připraveno pestré a aktivní dopoledne, při kterém na čtyřech stanovištích získávali vědomosti o našich integrovaných sborech. Nejprve navštívili oblast poskytování první pomoci, dále pak namaskováni objevovali vojenský útvar Jince, s hasiči si podrobně zopakovali všechna pravidla při oznamování krizové situace a v neposlední řadě s městskou policií seznámili s jejich náplní a povinnostmi. Dětem se celé dopoledne moc líbilo a kromě zážitků si odnesly celou řadu důležitých informací, tak aby nám dospělým mohly napovídat.  foto

„Bát či nebát se…?“ a „Na startu mužnosti“

image003image001V pátek 23.3. k nám opět zavítala paní Mgr. Monika Podlahová ze společnosti MP Education, která si pro žáky našich 6. ročníků připravila dvě po sobě jdoucí zajímavé interaktivní přednášky týkající se dospívání a změn s ním spojených. Přednáška pro dívky nesla název: „Bát či nebát se…?“ a pro chlapce: „Na startu mužnosti.“  Mgr. Jaroslava Krešová

Mravenci umí spolupracovat – preventivní program ve 3. ročníku

21. a 22.3. se žáci 3. ročníků ocitli v Mravenčí třídě. Společně s lektory ze společnosti Elio si procvičili spolupráci ve skupině. Zjistili, proč jsou pro skupinu potřebná pravidla a jak i jeden neposlušný mravenec dokáže udělat v mraveništi pořádnou paseku. Jak mu v tom zabránit a jak řešit konfliktní situace, které mohou nastat v mraveništi stejně tak jako ve třídě? Nejen o tom si pak děti společně s lektory popovídaly. Mgr. Jaroslava Krešová  

20180322_103006 20180322_111458 20180322_111711 20180322_111833

Probační a mediační služby ČR – přednáška pro 9. ročníky

DSCN8036       Dne 16.3.2018 naši školu navštívila paní Mgr. Kateřina Bábíčková, která je vedoucí Probační a mediační služby ČR. Vysvětlila nám, co všechno tato práce obnáší. Probační úředník pomáhá trestním pachatelům vést řádný život, přičemž na ně dohlíží.
      Seznámila nás také s alternativními tresty ,které umožňují za určitých podmínek uskutečnění trestu, způsobem, který dovoluje danému člověku udržet si své rodinné, sociální a pracovní vazby. Dále jsme se dozvěděli spoustu informací o domácím vězení, obecně prospěšných pracích nebo o zákazu vstupu na různé akce.
      Celá přednáška byla pro nás velmi přínosná, mohli jsme pracovat interaktivně a zároveň se dozvěděli spoustu zajímavých informací.
Děkujeme😊. (M. Schneebergerová a M. Francová za žáky společenskovědního semináře)