Karneval v 2. oddělení ŠD

Na tradiční karneval, se těšil každý, kdo navštěvuje 2. oddělení ŠD. I já! Dlouhou dobu o tom žáci mluvili a prozrazovali si, za co půjdou a spolu s rodiči vymýšleli ty nejoriginálnější image001kostýmy. Ve  středu 15. března to vypuklo.  Sešlo se hodně dětí, které byly k nepoznání. Toto karnevalové odpoledne jste mohli na jednom místě spatřit fotbalistu, hasiče, Jahůdkovou vílu, muchomůrku, klauna, mimoně, a spoustu dalších bytostí, ale nesmíme opomenout, že přišel i slavný kouzelník Harry Potter! Tento slavný den se soutěžilo a tančilo. Masky si vyzkoušely tanec s balónky, plnily nejrůznějších úkoly a pokusily se i omotat svého kamaráda toaletním papírem tak, aby vypadal jako mumie. Po celé soutěžní odpoledne žáci sbírali razítka, a poté byli náležitě odměněni. Myslím, že tato akce se vydařila na jedničku. Svědčí o tom i fakt, že se žáci vůbec nechtěli svlékat ze svých kostýmů a v přestrojení odcházeli i domů. Mgr. Kateřina Nováková   foto

Školní družina – Malování ústy

image001Nepotkáváme je, nebo o tom možná ani nevíme. Handicapovaní. A právě ti se stali námětem k našemu týdennímu projektu ve školní družině. Vše začalo čtením příběhů. Některé veselejší, jiné naopak. Na ty navazoval reflexivní dialog tak, abychom společně hledali pochopení a význam slova handicap. Povídání a hledání odpovědí zabralo celé pondělní odpoledne a děti se těšily na úterý, protože je čekalo překvapení. Vodové barvy, štětce, čtvrtky a papíry. Co je to za překvapení? Ale ano, naším úkolem bylo opravdové malování, ale ústy. Štětce do pusy a už jsme se pokoušeli malovat. Někdo sluníčko, jiný auto, srdíčko… Nebylo to vůbec nic lehkého. Přesto jsme byli s výsledkem spokojeni a všichni si uvědomili, že není jednoduché vyměnit ruce za ústa.    čtěte více

Školní družina – návštěva u hasičů

V průběhu měsíců listopadu a prosince navštívili žáci všech osmi oddělení naší školní družiny příbramský hasičský záchranný sbor. Po příchodu do požární zbrojnice se nás ujali příslušníci hasičského sboru, provázeli nás po areálu  a poskytli dětem zajímavý výklad k dané problematice. Nejprve si s dětmi povídali o tom, kde všude hasiči zasahují- nejenom při požárech, ale i u dopravních nehod, při záplavách, při záchraně lidí i zvířat z nebezpečných situací. Hasiči nám předvedli hasičský ochranný oblek včetně bot a helmy. Oblek si jeden z hasičů průběžně oblékal a druhý nám vysvětloval, z čeho jsou obleky a boty vyrobeny a jakou ochranu hasičům poskytují. V další části exkurze jsme se přesunuli do tělocvičny hasičů, kde si děti si mohly vyzkoušet proběhnout cvičnou dráhu, kde překonávaly překážky jako hasiči.

Exkurze se dětem velmi líbila a zaujala je. Rádi bychom hasičům poděkovali za ochotu a vstřícnost, se kterou se nám zprostředkovali zábavnou formou mnoho zážitků. Renata Roubová                     fotogalerie

Labradoří pac

V úterý 18. a 25. října jsme se s naší školní družinou zúčastnili přednášky s praktickými ukázkami s canisterapeutickými psy čili vycvičenými pejsky, kteří prošli speciálním výcvikem a pomáhají postiženým a nemocným lidem, například v nemocnici atd. Touto přednáškou nás prováděla paní Junaštíková z Občanského sdružení Labradoří pac o.s. Ihned po příchodu nás všechny zaujala černá labradoří fenka, která se jmenovala Ariska. Dvanáctiletá labradoří fenka nám ukázala v praxi, jak takový canisterapeutický, asistenční ale i vodící pes pro nevidomé funguje. čtěte více + odkaz na fotogalerii

ŠD – Výlet za koníčky

Každý rok děti ze školní družiny sbírají suché pečivo, jablíčka, mrkev aj. Toto krmivo se odváží na K-Farmu v Žežicích. Děti pak za odměnu mohou farmu navštívit. Tak jsme se dne 25. 5. 2016 vydali na výlet za koňmi.
Na farmě děti viděly pět koní, kteří byli různého staří, velikosti a zbarvení. Dozvěděli jsme se informace o tom, jak se o koně pečuje, kolik toho denně sežerou, jak spí a další. I děti měly spoustu zajímavých dotazů (např. kde se koně dají koupit, jak se chovají v bouřce apod.)
Na zpáteční cestě si děti sdělovaly navzájem své postřehy a zážitky.  Výlet se jim moc líbil a někteří se těší zase na další návštěvu v příštím roce.    foto     Kaiserová, H. Čiháková, ŠD

Chováme se ekologicky

image001V měsíci dubnu jsme v rámci dnů pro Zemi s dětmi 2. oddělení školní družiny uskutečnili projekt Chováme se ekologicky – třídíme odpad. Projekt byl rozdělen do tří dnů. První den jsme si povídali o tom, jak a proč třídit odpad a jak se chovat k přírodě. Děti pak vytvářeli plakát – „Třídíme odpad“. Jejich úkolem bylo pod obrázky barevných kontejnerů přiřadit různé druhy odpadů. Druhý den jsme šli zvelebovat okolí naší školy, sbírali jsme poházené odpadky a vše, co znečišťuje přírodu. Poslední den si žáci ověřili získané znalosti pomocí pracovních listů. Žákům se projekt velice líbil a teď už ví, jak se chovat ekologicky.

Návštěva hornického domečku

image001Před velikonočními svátky jsme s naší školní družinou navštívili hornický domek na Březových Horách. Děti si mohly vyzkoušet různé velikonoční aktivity, například malování vajíček voskem, pečení jidášů, vyzdobení svatohorského obrázku, výrobu prstýnku z korálků, mohly vyzkoušet pletení pomlázky a ozdobit si perníček. Většina dětí si chtěla vyzkoušet vše a do školy jsme se vraceli se sáčky plnými dětských výrobků. V domečku se nám líbilo a děti byly spokojené z toho, že si mohly samy vyzkoušet, jak jsou šikovné a co všechno dovedou. Pro nás všechny byla návštěva domečku velkým přínosem.

Renata Micková a Svatava Řechková, ŠD

Hbitá kočička v ŠD

image001Po celý březnový měsíc probíhala v našem V. oddělení školní družiny sportovní olympiáda Hbitá kočička. Soutěží se zúčastnili všichni žáci oddělení v osmi disciplínách- hod oštěpem, skok z místa, překážkový běh, slalom …Někdy se fandilo více, jindy méně, ale nikdy nechyběla snaha a patřičné napětí. Nejnapínavější pro samotné aktéry bylo vyhodnocení. Rozdalo se celkem sto třicet diplomů a nutno konstatovat, že se každému podařilo minimálně jedno umístění na stupni vítězů. Deset nejúspěšnějších sportovců sklidilo patřičný potlesk a s heslem není důležité zvítězit, ale zúčastnit se jsme ukončili malou sportovní olympiádu.   foto

Jana Kabátová