Divadlo Řimbaba – „O dvanácti měsíčkách“

DSCN5803Dne 13.a 20.2. navštívili naši školní družinu herci z pohádkového divadla Řimbaba z Plzně. Děti shlédly pohádku „O dvanácti měsíčkách“. Herci Ivetka, Jája a Honzík si vybrali z řad dětí dobrovolníky, kteří si zahráli role měsíčků. Děti nadšeně reagovaly na vtipné komentáře a smály se humorně zahranému příběhu děje. Navíc se všichni mohli zapojit i pohybově – cvičit, tančit a také zpívat. Představení se nám všem dětem i dospělým velmi líbilo a děti herce ocenily mohutným potleskem. Renata Roubová  foto

Hry a klamy

DSCN5695V pátek 9.2.2018 dvě oddělení ŠD navštívily interaktivní výstavu IQ Parku Liberec ,,Hry a klamy“, v příbramském Zámečku. Desítky exponátů, na kterých si návštěvníci mohou zábavnou formou vyzkoušet schopnost logického uvažování, pohotovost a kreativitu myšlení. Každý hrací stůl, interaktivní panel či závěsná tabule přibližuje jiný poznatek z oblasti fyziky, biologie a dalších přírodních věd. Děti si vyzkoušely provést kuličku labyrintem, složit řadu neobvyklých hlavolamů, poznat rychlost své reakce, používat Braillovo písmo, rozhýbat vzdálené předměty prostřednictvím vzduchového děla, zjistit, jak fungují zvukové paraboly.

Všechny děti i paní vychovatelky byly z výstavy nadšené a určitě by výstavu doporučily i dalším dětem a jejich rodičům. Za vychovatelky ŠD Svatava Řechková a Jitka Kupková   foto

„Světlušky“ ve ŠD

DSCN5665Dne 16.1. 2017 proběhla v naší školní družině beseda o nevidomých. Děti měly možnost seznámit se se světem zrakově postižených lidí  na vlastní kůži.  V první části proběhlo netradiční seznámení s autorkou besedy paní Markétou Vítkovou.  Přivítala se s dětmi naslepo s očima zavázanýma šátkem. Vyprávěla dětem své osobní zkušenosti se soužitím s nevidomou osobou a ukázala knihy pro děti, jichž je autorkou. Děti přidaly své vlastní zážitky s nevidomými. Ve druhé části nám paní Markéta Vítková přečetla ukázku ze své knihy „Narozeninová kočka“, jejímž hlavním hrdinou je nevidomý dědeček. Žáci si mohli vyzkoušet některé činnosti „poslepu“- například kresbu podle zadání a modelování opět se zavázanýma očima. Součástí byla i ukázka některých pomůcek pro nevidomé. Beseda o nevidomých děti velmi zaujala, obzvlášť její praktická část. Renata Roubová a Svatava Řechková, vychovatelky ŠD   foto

Advent v naší školní družině

Závěr loňského roku jsme se dětem v naší školní družině snažili zpestřit programem, který jsme zaměřili na lidové tradice, spojené s obdobím adventu, vánoční zvyky a pomoc zvířatům v mrazivém zimním období.
Navštívili jsme výstavu betlémů na Zámečku v Příbrami. Nádherné exponáty betlémů se dětem velmi líbily. Obzvlášť velký zájem vzbudil model Svaté Hory, vyrobený z dřevěných špejlí. foto
Pro lesní zvěř jsme navlékli řetězy z jablek a piškotů, kterými jsme zdobili stromky v přírodě a rovněž jsme jim donesli mrkve, suché pečivo a také lojové koule a zrní pro ptáky. foto
Děti si rovněž mohly užít vánoční besídku spojenou s nadílkou – dostaly nové hry a hračky, které je plně zaměstnaly. Do toho si vychutnávaly vánoční cukroví a jiné dobroty, které si na besídku přinesly. Některým dětem se ani nechtělo domů. foto
I v novém roce se těšíme na naše děti a rádi jim umožníme plnohodnotné a zábavné trávení volného času u nás ve školní družině. Renata Roubová

Vánoční zpívání ve ŠD

image001Období adventu je jedním z nejkrásnějších období v roce. Všichni k sobě mají o něco blíže a hlavně děti se těší na dlouho očekávané zimní prázdniny a na příchod Ježíška.
A protože v tomto čase je zvykem rozdávat dárky, připravily si děti z druhého oddělení ŠD pro své rodiče, babičky a dědečky, malý vánoční dárek v podobě besídky, která proběhla 19.12.2017. Nazkoušely pro ně pásmo koled a básniček. Zpěv koled doprovodily hrou na hudební nástroje – flétnu, zvonkohry, ozvučné kameny a ozvučná dřívka. Na závěr děti darovaly svým blízkým vlastnoručně vyrobenou svíčku v krásné, opět dětmi vyrobené, krabičce. Přes různé peripetie při zkouškách se vystoupení povedlo a rodiče odcházeli spokojení a šťastní. Jitka Kupková, 2.odd. ŠD  foto

Školní družina – Mikulášská na dole Marie

image001Dne 1.12.2017 se děti z 2. a 4. oddělení školní družiny zúčastnily akce „Mikulášská na dole Marie“. Na děti zde čekal vládce podzemí Permon, který je dovedl vánočně vyzdobenou štolou až k samotnému peklu. Cestou se všichni pozdravili s permoníky známým pozdravem „ZDAŘ BŮH“ a sáhli si na – kdysi v příbramských dolech těženou – stříbrnou rudu.
V pekle na ně čekal Lucifer a několik čertů. Zde i přes špatný signál z „FIFI“ měli o dětech přesné záznamy. Některé děti se obávaly, že si je čerti v pekle ponechají, ale nakonec se všechny – včetně paní družinářky, kterou si tam chtěli čerti ponechat, jelikož potřebovali babské ucho do polévky – vrátily na povrch a mohly tak pokračovat do nebíčka ke svatému Mikuláši a Petrovi, kde na ně čekala andělská nadílka.
Akce byla velice vydařená a dětem se velice líbila.  Jitka Kupková a Svatava Řechková  foto

Kouzelník ve školní družině

image003SDimage001SDV nedávno uplynulých dnech navštívil naši školní družinu kouzelník Reno. Pozvali jsme si ho na základě  loňského úspěšného  vystoupení  u našich dětí.
Kouzelník Reno je zaměřený na dětské publikum. Ve své zábavné show předvedl dětem zajímavý interaktivní program plný kouzel, např. s kartami, provázky, šátkem, míčky, kroužky, čarodějnickou hůlkou, mincemi a dalšími rekvizitami. Děti se nadšeně stávaly kouzelníkovými asistenty a pomáhaly mu předvádět jeho kouzla. Představení bylo velmi poutavé a děti křičely nadšením. Vrcholem vystoupení byla přeměna balónku na živého králíčka. Toho si děti mohly na závěr pohladit. Potlesk dětského publika  nebral konce.
Chtěli bychom kouzelníkovi Renovi poděkovat za tento úžasný program. Akce byla velmi vydařená a všem se líbila. Renata Roubová  foto

Dračí hrátky – školní družina

image001image313V měsíci říjnu jsme s naší školní družinou jeden den věnovali tradiční podzimní zábavě dětí- pouštění draků. Počasí nám přálo, bylo slunčno a větrno a krásní pestrobarevní draci dětem pěkně létali.Příjemné bylo, že se zúčastnili i rodiče, prarodiče a sourozenci našich dětí a o radost z létajících draků se mohli podělit všichni přítomní. Renata Roubová foto

Zebra se za Tebe nerozhlédne – školní družina

image0038 image00156Dne 8. září 2017 navštívili naši školní družinu příbramští policisté s dopravní akcí „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Akce se konala na školním hřišti. Děti byly seznámeny se zásadami při vstupu do vozovky, dozvěděly se, jak se mají chovat v dopravním provozu jako chodci a jako cyklisté, procvičily si dopravní značky.
Také si mohly prohlédnout vybavení policejního vozu a dozvěděly se více podrobností o práci policistů.
Dětem se setkání s policisty líbilo a přineslo jim poučení. Na závěr dostali všichni účastníci pexeso s dopravními značkami. Děkujeme policistům za to, že se dětem věnovali a přinesli jim poučení i zábavu. Renata Roubová  foto

Karneval v 2. oddělení ŠD

Na tradiční karneval, se těšil každý, kdo navštěvuje 2. oddělení ŠD. I já! Dlouhou dobu o tom žáci mluvili a prozrazovali si, za co půjdou a spolu s rodiči vymýšleli ty nejoriginálnější image001kostýmy. Ve  středu 15. března to vypuklo.  Sešlo se hodně dětí, které byly k nepoznání. Toto karnevalové odpoledne jste mohli na jednom místě spatřit fotbalistu, hasiče, Jahůdkovou vílu, muchomůrku, klauna, mimoně, a spoustu dalších bytostí, ale nesmíme opomenout, že přišel i slavný kouzelník Harry Potter! Tento slavný den se soutěžilo a tančilo. Masky si vyzkoušely tanec s balónky, plnily nejrůznějších úkoly a pokusily se i omotat svého kamaráda toaletním papírem tak, aby vypadal jako mumie. Po celé soutěžní odpoledne žáci sbírali razítka, a poté byli náležitě odměněni. Myslím, že tato akce se vydařila na jedničku. Svědčí o tom i fakt, že se žáci vůbec nechtěli svlékat ze svých kostýmů a v přestrojení odcházeli i domů. Mgr. Kateřina Nováková   foto