S havířem do práce

Dne 1.6.2018 navštívily děti z druhého oddělení školní družiny příbramské hornické muzeum, kde pro ně byl připravený program s názvem „S havířem do práce“.
U Ševčinskému dolu, kde celá akce probíhala, na nás čekala paní Trantinová, která děti seznámila s tím, jak vypadala cesta do práce zdejšího havíře v dobách, kdy se ještě na Březových Horách těžilo stříbro. Ukázala jim, v čem byl havíř oblečen, co asi měl s sebou k jídlu, jaké pracovní nástroje používal. V cáchovně si děti vyrobily papírový kahan a vybaveni tímto kahanem se „proměnily“ v havíře záchranáře, kteří měli uvolnit cestu po závalu. Po imaginární cestě výtahem do „mínus“ třetího patra v dole, se svezly důlním vláčkem, ve kterém prověřily, že cesta je volná a havíři mohou dál v klidu pracovat J. Po tom všem jsme ještě navštívili posledního místního permoníka a vrátili se zpět. Připravený program se dětem líbil a to hlavně díky paní Trantinové, která děti dokázala zaujmout. Rádi bychom navštívili i některou z dalších akcí, které jsou pro děti chystány na příští školní rok. Jitka Kupková, vychovatelka 2.odd. ŠD  foto

Výlet na K-Farmu

V pátek 25. 5. 2018 děti ze školní družiny navštívily K-Farmu v Žežicích. Výletu se účastnili nejlepší sběrači suchého pečiva a dobrůtek pro zvířátka, které nosili na podzim v rámci akce „Pomáháme zvířátkům“
Na farmě už na nás čekal pan Kutlák, který nás zavedl ke koníčkům a o každém z nich nám něco zajímavého pověděl. Na farmě mají 5 koní, různých plemen a velikostí ve věku od dvanácti do devatenácti let. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o konících a každodenní péči o ně, mohly se zeptat na vše, co je zajímalo a na závěr si každého pohladily. Panu Kutlákovi jsme  poděkovali a vydali se na cestu zpět do školy.  J. Kupková, S. Řechková, vychovatelky ŠD  foto

ŠD – Velikonoce v hornickém domečku

 image003 Před velikonočními svátky jsme s dětmi z naší školní družiny navštívili velikonoční výstavu v hornickém domečku.
  Děti si mohly v praxi vyzkoušet některé velikonoční aktivity – například namalovat vajíčko voskem, vyřezat si píšťalku, vyrobit  prstýnek z korálků, uplést si pomlázku, nazdobit si velikonoční perníček, domalovat si vzory na obrázku ze Svaté Hory, pomoci při pečení jidášů.
  Na závěr si mohly děti vypůjčit řehtačky a pořádně si zařehtat před odchodem z domečku.
Výstava byla velmi pestrá a bohatá a všem se nám v domečku moc líbilo. foto 
Renata Roubová a Svatava Řechková

Záchranářský pes

webBřeznový program naší školní družiny jsme zpestřili dětem návštěvou pejska Tessie, která je vycvičená jako záchranářský pes.
Paní instruktorka a záchranářka Martina Junaštíková nám přivedla labradorského retrívra Tessie, která je psem záchranářem a dokáže poskytnout záchranu ohroženému člověku, například zasypanému sněhem, sutinami, nebo topícímu se. Ukázala dětem, jak máme ke psu přistupovat, jak se zachovat, když se blíží zlý pes, součástí bylo promítání ukázek z práce záchranářského psa. Nejvíce se dětem líbilo, když paní instruktorka položila dětem na záda piškotek, Tessinka všechny děti obešla a na žádný piškot nezapomněla.
Závěrem si všechny děti mohly vybrat a zakoupit fotografii Tessinky a jiných pejsků v různých životních i záchranářských situacích. Za školní družinu Renata Roubová  foto

Divadlo Řimbaba – „O dvanácti měsíčkách“

DSCN5803Dne 13.a 20.2. navštívili naši školní družinu herci z pohádkového divadla Řimbaba z Plzně. Děti shlédly pohádku „O dvanácti měsíčkách“. Herci Ivetka, Jája a Honzík si vybrali z řad dětí dobrovolníky, kteří si zahráli role měsíčků. Děti nadšeně reagovaly na vtipné komentáře a smály se humorně zahranému příběhu děje. Navíc se všichni mohli zapojit i pohybově – cvičit, tančit a také zpívat. Představení se nám všem dětem i dospělým velmi líbilo a děti herce ocenily mohutným potleskem. Renata Roubová  foto

Hry a klamy

DSCN5695V pátek 9.2.2018 dvě oddělení ŠD navštívily interaktivní výstavu IQ Parku Liberec ,,Hry a klamy“, v příbramském Zámečku. Desítky exponátů, na kterých si návštěvníci mohou zábavnou formou vyzkoušet schopnost logického uvažování, pohotovost a kreativitu myšlení. Každý hrací stůl, interaktivní panel či závěsná tabule přibližuje jiný poznatek z oblasti fyziky, biologie a dalších přírodních věd. Děti si vyzkoušely provést kuličku labyrintem, složit řadu neobvyklých hlavolamů, poznat rychlost své reakce, používat Braillovo písmo, rozhýbat vzdálené předměty prostřednictvím vzduchového děla, zjistit, jak fungují zvukové paraboly.

Všechny děti i paní vychovatelky byly z výstavy nadšené a určitě by výstavu doporučily i dalším dětem a jejich rodičům. Za vychovatelky ŠD Svatava Řechková a Jitka Kupková   foto

„Světlušky“ ve ŠD

DSCN5665Dne 16.1. 2017 proběhla v naší školní družině beseda o nevidomých. Děti měly možnost seznámit se se světem zrakově postižených lidí  na vlastní kůži.  V první části proběhlo netradiční seznámení s autorkou besedy paní Markétou Vítkovou.  Přivítala se s dětmi naslepo s očima zavázanýma šátkem. Vyprávěla dětem své osobní zkušenosti se soužitím s nevidomou osobou a ukázala knihy pro děti, jichž je autorkou. Děti přidaly své vlastní zážitky s nevidomými. Ve druhé části nám paní Markéta Vítková přečetla ukázku ze své knihy „Narozeninová kočka“, jejímž hlavním hrdinou je nevidomý dědeček. Žáci si mohli vyzkoušet některé činnosti „poslepu“- například kresbu podle zadání a modelování opět se zavázanýma očima. Součástí byla i ukázka některých pomůcek pro nevidomé. Beseda o nevidomých děti velmi zaujala, obzvlášť její praktická část. Renata Roubová a Svatava Řechková, vychovatelky ŠD   foto

Advent v naší školní družině

Závěr loňského roku jsme se dětem v naší školní družině snažili zpestřit programem, který jsme zaměřili na lidové tradice, spojené s obdobím adventu, vánoční zvyky a pomoc zvířatům v mrazivém zimním období.
Navštívili jsme výstavu betlémů na Zámečku v Příbrami. Nádherné exponáty betlémů se dětem velmi líbily. Obzvlášť velký zájem vzbudil model Svaté Hory, vyrobený z dřevěných špejlí. foto
Pro lesní zvěř jsme navlékli řetězy z jablek a piškotů, kterými jsme zdobili stromky v přírodě a rovněž jsme jim donesli mrkve, suché pečivo a také lojové koule a zrní pro ptáky. foto
Děti si rovněž mohly užít vánoční besídku spojenou s nadílkou – dostaly nové hry a hračky, které je plně zaměstnaly. Do toho si vychutnávaly vánoční cukroví a jiné dobroty, které si na besídku přinesly. Některým dětem se ani nechtělo domů. foto
I v novém roce se těšíme na naše děti a rádi jim umožníme plnohodnotné a zábavné trávení volného času u nás ve školní družině. Renata Roubová

Vánoční zpívání ve ŠD

image001Období adventu je jedním z nejkrásnějších období v roce. Všichni k sobě mají o něco blíže a hlavně děti se těší na dlouho očekávané zimní prázdniny a na příchod Ježíška.
A protože v tomto čase je zvykem rozdávat dárky, připravily si děti z druhého oddělení ŠD pro své rodiče, babičky a dědečky, malý vánoční dárek v podobě besídky, která proběhla 19.12.2017. Nazkoušely pro ně pásmo koled a básniček. Zpěv koled doprovodily hrou na hudební nástroje – flétnu, zvonkohry, ozvučné kameny a ozvučná dřívka. Na závěr děti darovaly svým blízkým vlastnoručně vyrobenou svíčku v krásné, opět dětmi vyrobené, krabičce. Přes různé peripetie při zkouškách se vystoupení povedlo a rodiče odcházeli spokojení a šťastní. Jitka Kupková, 2.odd. ŠD  foto

Školní družina – Mikulášská na dole Marie

image001Dne 1.12.2017 se děti z 2. a 4. oddělení školní družiny zúčastnily akce „Mikulášská na dole Marie“. Na děti zde čekal vládce podzemí Permon, který je dovedl vánočně vyzdobenou štolou až k samotnému peklu. Cestou se všichni pozdravili s permoníky známým pozdravem „ZDAŘ BŮH“ a sáhli si na – kdysi v příbramských dolech těženou – stříbrnou rudu.
V pekle na ně čekal Lucifer a několik čertů. Zde i přes špatný signál z „FIFI“ měli o dětech přesné záznamy. Některé děti se obávaly, že si je čerti v pekle ponechají, ale nakonec se všechny – včetně paní družinářky, kterou si tam chtěli čerti ponechat, jelikož potřebovali babské ucho do polévky – vrátily na povrch a mohly tak pokračovat do nebíčka ke svatému Mikuláši a Petrovi, kde na ně čekala andělská nadílka.
Akce byla velice vydařená a dětem se velice líbila.  Jitka Kupková a Svatava Řechková  foto