Kouzelník ve školní družině

image003SDimage001SDV nedávno uplynulých dnech navštívil naši školní družinu kouzelník Reno. Pozvali jsme si ho na základě  loňského úspěšného  vystoupení  u našich dětí.
Kouzelník Reno je zaměřený na dětské publikum. Ve své zábavné show předvedl dětem zajímavý interaktivní program plný kouzel, např. s kartami, provázky, šátkem, míčky, kroužky, čarodějnickou hůlkou, mincemi a dalšími rekvizitami. Děti se nadšeně stávaly kouzelníkovými asistenty a pomáhaly mu předvádět jeho kouzla. Představení bylo velmi poutavé a děti křičely nadšením. Vrcholem vystoupení byla přeměna balónku na živého králíčka. Toho si děti mohly na závěr pohladit. Potlesk dětského publika  nebral konce.
Chtěli bychom kouzelníkovi Renovi poděkovat za tento úžasný program. Akce byla velmi vydařená a všem se líbila. Renata Roubová  foto

Dračí hrátky – školní družina

image001image313V měsíci říjnu jsme s naší školní družinou jeden den věnovali tradiční podzimní zábavě dětí- pouštění draků. Počasí nám přálo, bylo slunčno a větrno a krásní pestrobarevní draci dětem pěkně létali.Příjemné bylo, že se zúčastnili i rodiče, prarodiče a sourozenci našich dětí a o radost z létajících draků se mohli podělit všichni přítomní. Renata Roubová foto

Zebra se za Tebe nerozhlédne – školní družina

image0038 image00156Dne 8. září 2017 navštívili naši školní družinu příbramští policisté s dopravní akcí „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Akce se konala na školním hřišti. Děti byly seznámeny se zásadami při vstupu do vozovky, dozvěděly se, jak se mají chovat v dopravním provozu jako chodci a jako cyklisté, procvičily si dopravní značky.
Také si mohly prohlédnout vybavení policejního vozu a dozvěděly se více podrobností o práci policistů.
Dětem se setkání s policisty líbilo a přineslo jim poučení. Na závěr dostali všichni účastníci pexeso s dopravními značkami. Děkujeme policistům za to, že se dětem věnovali a přinesli jim poučení i zábavu. Renata Roubová  foto

Karneval v 2. oddělení ŠD

Na tradiční karneval, se těšil každý, kdo navštěvuje 2. oddělení ŠD. I já! Dlouhou dobu o tom žáci mluvili a prozrazovali si, za co půjdou a spolu s rodiči vymýšleli ty nejoriginálnější image001kostýmy. Ve  středu 15. března to vypuklo.  Sešlo se hodně dětí, které byly k nepoznání. Toto karnevalové odpoledne jste mohli na jednom místě spatřit fotbalistu, hasiče, Jahůdkovou vílu, muchomůrku, klauna, mimoně, a spoustu dalších bytostí, ale nesmíme opomenout, že přišel i slavný kouzelník Harry Potter! Tento slavný den se soutěžilo a tančilo. Masky si vyzkoušely tanec s balónky, plnily nejrůznějších úkoly a pokusily se i omotat svého kamaráda toaletním papírem tak, aby vypadal jako mumie. Po celé soutěžní odpoledne žáci sbírali razítka, a poté byli náležitě odměněni. Myslím, že tato akce se vydařila na jedničku. Svědčí o tom i fakt, že se žáci vůbec nechtěli svlékat ze svých kostýmů a v přestrojení odcházeli i domů. Mgr. Kateřina Nováková   foto

Školní družina – Malování ústy

image001Nepotkáváme je, nebo o tom možná ani nevíme. Handicapovaní. A právě ti se stali námětem k našemu týdennímu projektu ve školní družině. Vše začalo čtením příběhů. Některé veselejší, jiné naopak. Na ty navazoval reflexivní dialog tak, abychom společně hledali pochopení a význam slova handicap. Povídání a hledání odpovědí zabralo celé pondělní odpoledne a děti se těšily na úterý, protože je čekalo překvapení. Vodové barvy, štětce, čtvrtky a papíry. Co je to za překvapení? Ale ano, naším úkolem bylo opravdové malování, ale ústy. Štětce do pusy a už jsme se pokoušeli malovat. Někdo sluníčko, jiný auto, srdíčko… Nebylo to vůbec nic lehkého. Přesto jsme byli s výsledkem spokojeni a všichni si uvědomili, že není jednoduché vyměnit ruce za ústa.    čtěte více

Školní družina – návštěva u hasičů

V průběhu měsíců listopadu a prosince navštívili žáci všech osmi oddělení naší školní družiny příbramský hasičský záchranný sbor. Po příchodu do požární zbrojnice se nás ujali příslušníci hasičského sboru, provázeli nás po areálu  a poskytli dětem zajímavý výklad k dané problematice. Nejprve si s dětmi povídali o tom, kde všude hasiči zasahují- nejenom při požárech, ale i u dopravních nehod, při záplavách, při záchraně lidí i zvířat z nebezpečných situací. Hasiči nám předvedli hasičský ochranný oblek včetně bot a helmy. Oblek si jeden z hasičů průběžně oblékal a druhý nám vysvětloval, z čeho jsou obleky a boty vyrobeny a jakou ochranu hasičům poskytují. V další části exkurze jsme se přesunuli do tělocvičny hasičů, kde si děti si mohly vyzkoušet proběhnout cvičnou dráhu, kde překonávaly překážky jako hasiči.

Exkurze se dětem velmi líbila a zaujala je. Rádi bychom hasičům poděkovali za ochotu a vstřícnost, se kterou se nám zprostředkovali zábavnou formou mnoho zážitků. Renata Roubová                     fotogalerie

Labradoří pac

V úterý 18. a 25. října jsme se s naší školní družinou zúčastnili přednášky s praktickými ukázkami s canisterapeutickými psy čili vycvičenými pejsky, kteří prošli speciálním výcvikem a pomáhají postiženým a nemocným lidem, například v nemocnici atd. Touto přednáškou nás prováděla paní Junaštíková z Občanského sdružení Labradoří pac o.s. Ihned po příchodu nás všechny zaujala černá labradoří fenka, která se jmenovala Ariska. Dvanáctiletá labradoří fenka nám ukázala v praxi, jak takový canisterapeutický, asistenční ale i vodící pes pro nevidomé funguje. čtěte více + odkaz na fotogalerii

ŠD – Výlet za koníčky

Každý rok děti ze školní družiny sbírají suché pečivo, jablíčka, mrkev aj. Toto krmivo se odváží na K-Farmu v Žežicích. Děti pak za odměnu mohou farmu navštívit. Tak jsme se dne 25. 5. 2016 vydali na výlet za koňmi.
Na farmě děti viděly pět koní, kteří byli různého staří, velikosti a zbarvení. Dozvěděli jsme se informace o tom, jak se o koně pečuje, kolik toho denně sežerou, jak spí a další. I děti měly spoustu zajímavých dotazů (např. kde se koně dají koupit, jak se chovají v bouřce apod.)
Na zpáteční cestě si děti sdělovaly navzájem své postřehy a zážitky.  Výlet se jim moc líbil a někteří se těší zase na další návštěvu v příštím roce.    foto     Kaiserová, H. Čiháková, ŠD