Napiš pro mě … poosmé

web obrázekVe středu 5. dubna se v prostorách zimní zahrady na Základní škole ve Školní ulici uskutečnilo za finanční podpory Města Příbram slavnostní vyhlášení literární a výtvarné soutěže Napiš pro mě, která má ve škole již dlouholetou tradici a letos se dočkala již svého osmého pokračování.

Moderátorských mikrofonů se ujali žáci 7. ročníku Nikola Novotná a Jan Petřík, aby nejen přivítali galerii nominovaných žáků do finále soutěže a jejich rodiče i učitele, kteří je přišli podpořit, ale i dva vzácné hosty, vedoucí Školského odboru Města Příbram Ing. Leu Enenkelovou a herce, hudebníka a stand-up komika Vojtu Záveského.    foto        speciál_2017 čtěte více + pořadí vítězů

Helpík – zdravověda pro páťáky

helpik23. a 30. března proběhl kurz první pomoci určený všem žákům pátých tříd. Z úst profesionální záchranářky se děti dověděly mnoho užitečných informací o poskytování základní první pomoci při lehčích, ale i život ohrožujících úrazech a stavech. Celou prezentaci doprovázely obrazové materiály a videa – zajímavá byla například ukázka fungování automatizovaného defibrilátoru. Velkým zážitkem pro všechny byla možnost vyzkoušet si nepřímou srdeční masáž na speciální figuríně. Že je téma opravdu poutavé, potvrdilo i množství dotazů, které během dopoledne děti vznesly. Na závěr prověřilo získané znalosti o poskytování první pomoci dvacet testových otázek. Nejúspěšnější řešitelé budou mít možnost reprezentovat naši školu v krajském kole soutěže.                Ing. Klára Karlíková

Matematický klokan – mezinárodní soutěž

Bez názvuMatematický klokan proběhl ve všech krajích naší republiky v pátek 17.3. Soutěžilo se v kategoriích Cvrček (3. třída), Klokánek (4. – 5. třída), Benjamín (6. – 7. třída) a Kadet (8. – 9. třída). Ve všech kategoriích soutěžící řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení.

Jako vždy bylo 24 otázek rozdělených do 3 kategorií podle bodového ohodnocení za 3, 4 a 5 bodů. Za neřešenou úlohu se nepočítá žádný bod, za špatnou odpověď se strhává 1 bod, a aby se řešitel nedostal do záporných čísel měl již od začátku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh, tedy 24.

Na 1. stupni se Klokana zúčastnili všichni žáci 3.-5. ročníků. Na 2. stupni žáci, kteří měli zájem se do soutěže zapojit – bylo jich 90. Mgr. Monika Průchová a Martin Schrödl 7.A

 

Naše škola se stala vybíjenkářskou „velmocí“

Vybíjená14.3. pokračovaly velké školní úspěchy ve vybíjené, když dívky z 5. tříd navázaly na úspěch chlapců, zvítězily v celém turnaji a postoupily do krajského kola! A jak turnaj probíhal? Zúčastnilo se ho celkem 13 škol rozdělených do 3 skupin, ze dvou čtyřčlenných skupin postupoval 1 vítěz do finále a z jedné pětičlenné postupovaly školy dvě. V naší skupině jsme porazili s přehledem školy z Bohutína, Višňové a domácí Bratří Čapků. Ani v jednom zápase dívky neztratily koncentraci  a vše s přehledem zvítězily. Finále se konalo na ZŠ pod Svatou Horou a probojovaly se do něj tyto školy – ZŠ Školní, ZŠ 28.října, Březové Hory a domácí ze Svaté Hory. čtěte více

Výtvarná soutěž partnerského města Kežmarok

Naše škola se v rámci spolupráce s partnerským městem Kežmarok ze Slovenska zapojila do mezinárodní výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Stredná umelecká škola Kežmarok. Tématem této soutěže byly „Moje (ne)istoty“. Z naší školy se soutěže zúčastnily tři žákyně. Kresba Terezy Praské z 9.B se umístila na krásném 2. místě. Gratulujeme. Věříme, že naše spolupráce se slovenskou školou bude i nadále pokračovat. Mgr. Andrea Tomanová

17357233_10210443911192061_629079153_o  17379984_10210443911352065_469958199_o  17342386_10210443911752075_1125348081_o

1. obrázek Tereza Praská, 9.B, 2. Theodora Oudová, 6.A, 3. Zuzana Blažková, 6.A

Biologická olympiáda

6. a 7. 2. se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády pro kategorii D (6. + 7. ročník) respektive kategorii C (8. + 9. ročník). Dohromady se školního kola účastnilo 66 žáků, kdy do okresního kola postoupilo dle výsledků 6 žáků, v každé kategorii tři nejlepší. Letošní ročník nese téma s názvem Detektivem v přírodě. Název napovídá, že úkoly a otázky byly zaměřeny na znaky, stopy nebo značky, které po sobě kolem nás zanechávají živočichové nebo rostliny. Vítězům bylo rozdáno zadání vstupních úkolů. Jejich vypracování je podmínkou pro účast v okresním kole a témata jsou různá. Okresní kolo proběhne v polovině dubna.

Výsledky:

Katagorie D                                                                           Kategorie C

  1. místo Nikola Čepová (7.A)                                        1. místo Jan Lác (9.B)
  2. místo Marie Králová (7.A)                                         2. místo Sabina Jakšová (8.C)
  3. místo Denis Vyrobík (7.B)                                         3. místo Petr Hrubý (9.C)

Všem účastníkům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme a těšíme se na okresní kolo, na které se vítězové pilně připravují. Mgr. Jan Hradecký   Příklady otázek

Olympiáda v českém jazyce – školní kolo

Ve středu 30. listopadu 2016 proběhla na naší škole olympiáda v českém jazyce. Tohoto školního kola se zúčastnilo celkem 23 žáků 9. ročníku. Z těchto žáků do okresního kola postupují dva chlapci z 9.B, a to Oliver Alex Poul a Jan Ladislav Lác, kteří získali shodný počet bodů. K postupu do okresního kola oběma žákům gratulujeme. Mgr. Andrea Tomanová

Příbramský anděl

Dne 23. listopadu 2016 se v příbramské sokolovně konal již sedmý ročník vánoční výtvarné soutěže  „ Příbramský  anděl“.  Děti  z  2.C  vyrobily dva anděly z netradičních materiálů a namalovaly dva obrázky betlémů. Keramický kroužek soutěžil s adventním věncem.

Před vyhlášením vítězů si žáci v dílničkách nazdobili perníčky, tvořili z marcipánu, vyrobili přáníčka, nakoupili vánoční dárečky a zazpívali koledy. Vše za podpory svých rodičů, kteří si přišli spolu s dětmi andílka užít.

Ve veliké konkurenci se anděl druháčků umístil na prvním místě v soutěži andělů a na druhém místě ze všech výrobků 1. i 2. kategorie. Obrázek betléma byl druhý ve své kategorii.  Gratulujeme!  Mgr.  Jarmila Pavlásková    foto

Vyhlášení výsledků konverzační soutěže v anglickém jazyce

DSCN1282 DSCN1283 DSCN1289 DSCN1291 DSCN1301 DSCN1302 20160426_084944

Dne 25. dubna 2016 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků konverzační soutěže. Akce se zúčastnili nejen žáci a vyučující AJ, ale pozvání přijala i paní ředitelka a o hudební doprovod se postaral pan učitel Herák.

Všem zúčastněným patří veliká pochvala a jsme rádi, že tato tradice naší školy je mezi žáky stále velmi oblíbená.

Vždyť co víc si můžeme přát, než když žák mluví anglicky rád.  čtěte více o průběhu vyhlášení výsledků

Matematický klokan

V pátek 18.3.2016 proběhl na naší škole matematický klokan klokan2(matematická soutěž původem z Austrálie), která se organizuje ve více než třiceti zemích světa včetně České republiky, kde je pořádána Jednotou českých matematiků a fyziků. Soutěžící byli podle věku rozděleni do tří kategorií. Žáci 2. a 3. tříd byli zařazeni do kategorie Cvrček, ve které řešili po dobu 45 minut 12 úloh. V kategorii Klokánek (4. a 5. třídy), Benjamín (6. a 7. třídy) a Kadet (8. a 9. třídy) bylo na řešení 24 úloh 60 minut. U každé úlohy bylo nabídnuto pět možností (u Cvrčka 4 možnosti). Celkem mohli žáci získat 120 bodů (u Cvrčka jen 60). Úlohy byly rozděleny dle obtížnosti do třech skupin po 8 příkladech. V první části jsou příklady za 3 body, v druhé za 4 a v třetí za 5 bodů. Za nesprávnou odpověď se strhává 1 bod. Na začátku má soutěžící přidělených 24 bodů, takže se nemůže dostat do mínusu. Vyhodnocení (a tvorba výsledkových listin) probíhá jak na úrovni jednotlivých škol, tak v okresu, kraji a na celorepublikové úrovni. Poděkování patří všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili.

za vyučující matematiky Mgr. Monika Průchová