Biologická olympiáda

6. a 7. 2. se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády pro kategorii D (6. + 7. ročník) respektive kategorii C (8. + 9. ročník). Dohromady se školního kola účastnilo 66 žáků, kdy do okresního kola postoupilo dle výsledků 6 žáků, v každé kategorii tři nejlepší. Letošní ročník nese téma s názvem Detektivem v přírodě. Název napovídá, že úkoly a otázky byly zaměřeny na znaky, stopy nebo značky, které po sobě kolem nás zanechávají živočichové nebo rostliny. Vítězům bylo rozdáno zadání vstupních úkolů. Jejich vypracování je podmínkou pro účast v okresním kole a témata jsou různá. Okresní kolo proběhne v polovině dubna.

Výsledky:

Katagorie D                                                                           Kategorie C

  1. místo Nikola Čepová (7.A)                                        1. místo Jan Lác (9.B)
  2. místo Marie Králová (7.A)                                         2. místo Sabina Jakšová (8.C)
  3. místo Denis Vyrobík (7.B)                                         3. místo Petr Hrubý (9.C)

Všem účastníkům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme a těšíme se na okresní kolo, na které se vítězové pilně připravují. Mgr. Jan Hradecký   Příklady otázek

Olympiáda v českém jazyce – školní kolo

Ve středu 30. listopadu 2016 proběhla na naší škole olympiáda v českém jazyce. Tohoto školního kola se zúčastnilo celkem 23 žáků 9. ročníku. Z těchto žáků do okresního kola postupují dva chlapci z 9.B, a to Oliver Alex Poul a Jan Ladislav Lác, kteří získali shodný počet bodů. K postupu do okresního kola oběma žákům gratulujeme. Mgr. Andrea Tomanová

Příbramský anděl

Dne 23. listopadu 2016 se v příbramské sokolovně konal již sedmý ročník vánoční výtvarné soutěže  „ Příbramský  anděl“.  Děti  z  2.C  vyrobily dva anděly z netradičních materiálů a namalovaly dva obrázky betlémů. Keramický kroužek soutěžil s adventním věncem.

Před vyhlášením vítězů si žáci v dílničkách nazdobili perníčky, tvořili z marcipánu, vyrobili přáníčka, nakoupili vánoční dárečky a zazpívali koledy. Vše za podpory svých rodičů, kteří si přišli spolu s dětmi andílka užít.

Ve veliké konkurenci se anděl druháčků umístil na prvním místě v soutěži andělů a na druhém místě ze všech výrobků 1. i 2. kategorie. Obrázek betléma byl druhý ve své kategorii.  Gratulujeme!  Mgr.  Jarmila Pavlásková    foto

Vyhlášení výsledků konverzační soutěže v anglickém jazyce

DSCN1282 DSCN1283 DSCN1289 DSCN1291 DSCN1301 DSCN1302 20160426_084944

Dne 25. dubna 2016 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků konverzační soutěže. Akce se zúčastnili nejen žáci a vyučující AJ, ale pozvání přijala i paní ředitelka a o hudební doprovod se postaral pan učitel Herák.

Všem zúčastněným patří veliká pochvala a jsme rádi, že tato tradice naší školy je mezi žáky stále velmi oblíbená.

Vždyť co víc si můžeme přát, než když žák mluví anglicky rád.  čtěte více o průběhu vyhlášení výsledků

Matematický klokan

V pátek 18.3.2016 proběhl na naší škole matematický klokan klokan2(matematická soutěž původem z Austrálie), která se organizuje ve více než třiceti zemích světa včetně České republiky, kde je pořádána Jednotou českých matematiků a fyziků. Soutěžící byli podle věku rozděleni do tří kategorií. Žáci 2. a 3. tříd byli zařazeni do kategorie Cvrček, ve které řešili po dobu 45 minut 12 úloh. V kategorii Klokánek (4. a 5. třídy), Benjamín (6. a 7. třídy) a Kadet (8. a 9. třídy) bylo na řešení 24 úloh 60 minut. U každé úlohy bylo nabídnuto pět možností (u Cvrčka 4 možnosti). Celkem mohli žáci získat 120 bodů (u Cvrčka jen 60). Úlohy byly rozděleny dle obtížnosti do třech skupin po 8 příkladech. V první části jsou příklady za 3 body, v druhé za 4 a v třetí za 5 bodů. Za nesprávnou odpověď se strhává 1 bod. Na začátku má soutěžící přidělených 24 bodů, takže se nemůže dostat do mínusu. Vyhodnocení (a tvorba výsledkových listin) probíhá jak na úrovni jednotlivých škol, tak v okresu, kraji a na celorepublikové úrovni. Poděkování patří všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili.

za vyučující matematiky Mgr. Monika Průchová

Okresní kolo konverzační soutěže v AJ

Dne 25. 2. 2016 se dvě naše žákyně, Kamila Macasová a Kateřina Klasnová, zúčastnily okresního kola konverzační soutěže v AJ, které se konalo na ZŠ Jiráskovy sady v Příbrami. Soutěžilo se v kategoriích 1A pro žáky základních škol 6. a 7. ročníků a 2A pro žáky 8. a 9. ročníků. Obě děvčata nejprve musela vypracovat písemný test (multiple choice) a pouze pět nejlepších z každé kategorie mohlo postoupit k ústní části. Kamile Macasové ze 7.B se podařilo dostat mezi prvních pět ve své kategorii a v celkovém hodnocení skončila na báječném 3. místě a patří jí velká gratulace.
Doufám, že pro obě děvčata byla účast skvělým přínosem a své konverzační umění budou mít možnost předvést i v rámci školní konverzační soutěže, jejíž 6. ročník bude uspořádán během dubna. Budeme se těšit na hojnou účast.           Za tým vyučujících AJ – Mgr. Žaneta Nohová foto

Soutěž firmy Bovys

V tomto týdnu jsme se zapojili do soutěže firmy Bovys, která dodává do naší školy “Ovoce do škol”. Podmínkou pro zařazení do soutěže, jejíž vítěz obdrží 100.000 Kč na zakoupení sportovního vybavení pro školu, je vytvoření soutěžní fotografie. Odborná porota pak vybere do užšího finále 30 nejkreativnějších fotografií a potom to bude již jen o nás, abychom té naší fotce dokázali dát na facebooku co nejvíce “lajků”. Tímto bychom chtěli tak poděkovat žákům a jejich třídním učitelkám 1.ročníku, kteří se na vytvoření soutěžní fotografie podíleli. O zahájení finálové části, pokud bude naše škola nominována, se dozvíte prostřednictvím webových stránek i informací na nástěnce školy či v žákovských knížkách. foto

Pythagoriáda – školní kolo 5. třídy

Ve středu 25. ledna 2016 proběhlo na naší škole školní kolo 39. ročníku matematické soutěže Pythagoriáda, do kterého se zapojilo 41 žáků z 5. tříd. Za šedesát minut měli za úkol vyřešit 15 logických úloh. Jednalo se o úlohy se slovním zadáním na téma s názvem Toulání jurským světem. I když pouze dvě ze soutěžících získaly 10 potřebných bodů pro postup do okresního kola, všichni si vyzkoušeli řešit složitější typy úloh. Stát se úspěšným řešitelem a získat alespoň 10 bodů se podařilo pouze dvěma soutěžícím a to Magdaléně Studené z 5.C, která získala 11 bodů a Martině Janíkové z 5.A s 10 správnými příklady.

Školní kolo Pythagoriády pro 6. až 8. třídu proběhne v měsíci březnu.

Mgr. Monika Průchová

Zeměpisná olympiáda

V prosinci a během měsíce ledna proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády pro žáky 6. až 9. tříd. Soutěže se zúčastnilo 66 žáků.
Žáci byli rozděleni do tří kategorií. V kategorii pro 6. ročník zvítězil Petr Doubek z 6.C, v kategorii pro 7. ročník Michaela Francová ze 7.B a ve společné kategorii pro 8. a 9. ročník Lukáš Jirásek z 9.A.
Vítězové jednotlivých kategorií postupují do okresního kola, které se bude konat v únoru.
Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalších kolech, ostatním účastníkům děkujeme za účast.

Vyučující zeměpisu

foto