Deváťáci u soudu 

Dne 21.2. navštívili naši deváťáci v rámci společenskovědního semináře již podruhé občanské soudní řízení na Okresním soudě v Příbrami. 
Při vstupu jsme museli projít bezpečnostní prověrkou. Vyslechli jsme si rozsudek JUDr. Alice Kořínkové, která nám pak zodpověděla všechny naše dotazy týkající se občanského práva a ukázala nám i další soudní jednací síně. Naše právní vědomí je zase o něco vyšší. Michaela Kořínková za 9.roč.