Tradice

Dny otevřené školy – děti z 1. stupně se svými učitelkami připravují pro budoucí prvňáčky krátké programy, které mají ukázat, co všechno se ve škole naučí a čemu se mohou věnovat ve svém volném čase. Odpoledne pokračuje den pro rodiče i děti, kteří se mohou seznámit s celou školou a s vyučujícími 1.stupně.

Vítání prvňáčků – nové žáčky prvních tříd i jejich rodiče vítáme v jejich třídách, děti dostávají kornouty s bonbony, které pro ně vždy připravují starší spolužáci, vedení školy předává každému nováčkovi symbolický klíč od školy.
Netradiční zápis do 1. tříd – na jednotlivých stanovištích provází budoucí prvňáčky starší spolužáci v kostýmech k danému tématu

„Pasování na druhostupňáka“ – pasování žáků 6. ročníků ředitelkou školy prostřednictvím „lopaty“ a společná pravidla potvrzují za účasti žáků 9. tříd  jejich vstup mezi starší žáky.

Vánoční jarmark – prodej výrobků žáků i rodičů s vánoční tématikou dotváří předvádění lidových vánočních technik a zvyků za doprovodu kulturních vystoupení školního pěveckého sboru

Mikulášská pro 1.stupeň – v učebně hudebny „Pekle“ členové pěveckého sboru Jásan (žáci 2. stupně) připravují divadelní program pro žáky 1.stupně. Ti pak zpívají, recitují a odnáší si drobné sladkosti od čertů, andělů a Mikuláše.

Žák roku, sportovec roku – nominace žáků na titul , slavnostní vyhodnocení a odměňování v závěru školního roku

Rozloučení se žáky 9. ročníků – probíhá poslední den školního roku ve školní galerii za přítomnosti žáků 9. tříd a pedagogického sboru. Součástí rozloučení je vyhodnocení žáků za reprezentaci školy a předání pamětních listů.
Poslední zvonění – navazuje na Rozloučení. Vycházející žáci procházejí ze školní galerie koridorem žáků z 1. a 2. tříd, kteří jim naposledy zvoní malými zvonečky. Za odměnu dostávají od nejstarších spolužáků sladkosti.