Dopravní výchova – 4. ročníky

V posledním  květnovém týdnu žáci čtvrtých tříd navštívili dopravní hřiště. Po praktickém i teoretickém výcviku mohli získat Průkaz mladého cyklisty. Aktivity děti bavily a všem, kteří uspěli, gratulujeme! Třídní učitelky 4. tříd. foto