Dopravní výchova v 1. ročníku

Po dvou vyučovacích hodinách v prvouce se děti seznámily se základními pravidly silničního provozu a poznávaly některé dopravní značky. Poté následovala vycházka, kde si děti nacvičily bezpečné přecházení komunikace a opět procvičily některé základní dopravní značky. Další hodinu prvouky si děti vyplnily připravený pracovní list. Všechny děti zaujal, a proto i výsledné hodnocení bylo velmi dobré. Vyučující 1. ročníku

IMG_20171010_123150 IMG_20171010_123201 IMG_20171013_074256 IMG_20171013_074340