Ekotopfilm – Mezinárodní festival filmů o trvale udržitelném rozvoji

image00127. ledna jsme společně s žáky z Ekologického semináře navštívili Ekotopfilm. Jednalo se o úvodní část festivalu filmů s ekologickou tematikou. Hlavní část byla na programu téhož dne odpoledne, kdy od 16h začínala vlastní přehlídka filmů určená pro širokou veřejnost. My jsme se v dopoledních hodinách účastnili předkrmu připraveného pro školy. Náš celek zahrnoval vlastně 2 filmové bloky o délce několika desítek minut. Po první části nás organizátoři dostali do děje a diskuze. Povídali jsme si o tématu a problematice třídění odpadu. V několika zajímavých otázkách a někdy nečekaných odpovědích nám jazyky lehce povolily. Nenásilně jsme vpluli do druhého filmového bloku, který byl o moc zajímavější. Zabýval se biodiverzitou.

Asi jako nejzajímavější snímek bych označil film s tematikou Jednorožce. Kdy na příkladu tohoto bájného tvora, otázkou stále zůstává, jestli skutečně existoval, bylo krásně přiblíženo téma biodiverzity v praxi. „Vyhubení“ jednorožce bylo ve snímku přirovnáno k aktuálnímu honu na nosorožce nebo narvaly a to z důvodu ne obživy, ale patrně nesmyslné víry ve zvláštní léčivé nebo kouzelné účinky, které jejich rohy „mají“.

Závěr programu byla opět diskuze, tentokrát k tématům, jež jsme viděli ve filmech. A závěrečná otázka: „Jak je to s tím jednorožcem?“ zůstala nezodpovězena. Což napovídá, že příští rok se festivalu jistě rádi účastníme.  Mgr. Jan Hradecký