Helpík – zdravověda pro páťáky

helpik23. a 30. března proběhl kurz první pomoci určený všem žákům pátých tříd. Z úst profesionální záchranářky se děti dověděly mnoho užitečných informací o poskytování základní první pomoci při lehčích, ale i život ohrožujících úrazech a stavech. Celou prezentaci doprovázely obrazové materiály a videa – zajímavá byla například ukázka fungování automatizovaného defibrilátoru. Velkým zážitkem pro všechny byla možnost vyzkoušet si nepřímou srdeční masáž na speciální figuríně. Že je téma opravdu poutavé, potvrdilo i množství dotazů, které během dopoledne děti vznesly. Na závěr prověřilo získané znalosti o poskytování první pomoci dvacet testových otázek. Nejúspěšnější řešitelé budou mít možnost reprezentovat naši školu v krajském kole soutěže.                Ing. Klára Karlíková