Amy – angličtina jinak

 DSCN7914Jak si procvičit angličtinu? Nejlépe s rodilou mluvčí a navíc vrstevnicí dětí. Naši školu v pondělí 12. února navštívila velmi sympatická studentka s americkými kořeny. Třináctiletá Amy se účastnila několika hodin angličtiny v osmých, pátých a šestých třídách a trpělivě odpovídala na otázky týkající se její rodiny, školy i zálib. Pro páťáky si spolu se svojí kamarádkou Patricií Svobodovou z 8.A připravila několik her a aktivit. Máme radost, že  naši žáci dokázali překonat přirozený stud a nebáli se zapojit, ptát se a odpovídat. Hodiny tak probíhaly velmi příjemně a svižně. Náš velký dík patří Patricii za zprostředkování tohoto skvělého setkání! Klára Karlíková

Seminář pro učitele – inkluze

Šablony

V pátek 2.2. proběhl v prostorách školní galerie seminář pro učitele v rámci inkluze, který za Národní institut pro další vzdělávání lektoroval RnDr. Pavel Nezval. Učitelé si tak v rámci evropského projektu Šablony pro ZŠ opět zopakovali stěžejní témata týkajících se inkluzivního vzdělávání, zejména pak legislativní rámec. Další „evropský“ seminář pro učitele je naplánován na květen letošního roku, který bude tématicky zaměřen na hodnocení a komunikaci ve škole.

Ať žijí duchové

V pondělí 29.1. a ve středu 31.1. odehráli žáci 9.A a 9.C společně s žáky 4.A a 4.D muzikálové představení Ať žijí duchové, které tak navázalo na tradici divadelních představení 9. ročníku, která trvá již od roku 2014, letos však byla navíc obohacena o spolupráci I. a II. stupně. Děti se pod vedením učitelů V. Havlíčka, S. Eliášové, M. Čmuchařové a za hudebního doprovodu V. Heráka nechaly inspirovat filmovým zpracováním českého dětského muzikálu, takže v prostorách zimní zahrady, kde pro daný účel vzniklo malé divadlo s ručně malovanými kulisy, opět zazněly slavné písně autorské dvojice Svěrák – Uhlíř. Výsledkem pak byla téměř hodinová přehlídka úžasných hereckých, pěveckých a tanečních výkonů všech protagonistů, za které se jim dostalo od ostatních žáků a učitelů školy a v odpoledních hodinách i od rodičů a dalších rodinných příslušníku, kteří zaplnili zimní zahradu do posledního místečka, zaslouženého dlouhotrvajícího potlesku. Více o tomto vystoupení v regionálním týdeníku Periskop 6/2018, který vyjde 8.2.2018 (Periskop). Za celý tým žáků a učitelů, který muzikál nazkoušel, Václav Havlíček. prohlížejte foto

Úspěchy našich žáků – kpbi.cz

Naši žáci se, jako každoročně, zúčastnili projektu Asociace krajů ČR „Kraje pro bezpečný internet“.

Ve školním roce 2017 se projektu zúčastnilo 30 965 žáků z celé České republiky, z toho 16 670 žáků  správně zodpovědělo otázky soutěžního kvízu. Mezi úspěšnými absolventy základního online kvízu bylo 1 432 žáků ze Středočeského kraje.

Z tohoto počtu byl mezi třemi vylosovanými i Dominik S. z 8.B z naší školy a o vánočních prázdninách si vyzvedl na Krajském úřadě středočeského kraje cenu – mobilní telefon.

Ještě větším úspěchem byla účast naší žákyně Terezy S. ze 7.C v krajském finále soutěže „Kvíz plus“, která se dnes umístila na krásném třetím místě. čtěte více

Výměna oken

image00122.1. 2018 byla dokončena další část výměny oken v naší škole a to v tělocvičnách, a dvou pavilonech prvního stupně. I když se pracovalo v době výuky, všichni učitelé, vychovatelky i žáci vše zvládli na výbornou.
Věřím, že projekt bude v letních měsících pokračovat. Máme přislíbenu částku 6 milionů korun.
Od 23.1.2018 již bude výuka probíhat ve všech kmenových třídách.
Mgr. Dana Křápková

„Světlušky“ ve ŠD

DSCN5665Dne 16.1. 2017 proběhla v naší školní družině beseda o nevidomých. Děti měly možnost seznámit se se světem zrakově postižených lidí  na vlastní kůži.  V první části proběhlo netradiční seznámení s autorkou besedy paní Markétou Vítkovou.  Přivítala se s dětmi naslepo s očima zavázanýma šátkem. Vyprávěla dětem své osobní zkušenosti se soužitím s nevidomou osobou a ukázala knihy pro děti, jichž je autorkou. Děti přidaly své vlastní zážitky s nevidomými. Ve druhé části nám paní Markéta Vítková přečetla ukázku ze své knihy „Narozeninová kočka“, jejímž hlavním hrdinou je nevidomý dědeček. Žáci si mohli vyzkoušet některé činnosti „poslepu“- například kresbu podle zadání a modelování opět se zavázanýma očima. Součástí byla i ukázka některých pomůcek pro nevidomé. Beseda o nevidomých děti velmi zaujala, obzvlášť její praktická část. Renata Roubová a Svatava Řechková, vychovatelky ŠD   foto

Divadelní představení žáků 9.A+4.A a 9.C+4.D

Duchové 9V pondělí 29.1. (9.A+4.A) a ve středu 31.1. (9.C+4.D) se již popáté uskuteční divadelní představení 9. ročníku (tentokrát ve spolupráci se 4. třídami), kdy po uvedeních her Maryša, Hrátky s čertem a Kytice v minulých letech si tentokrát deváťáci nastudovali divadelní muzikál Ať žijí duchové. Dopoledne vystoupí pro žáky školy (od 4. tříd) a odpoledne se představí pro rodiče a veřejnost.