ZA HMYZEM DO MOTÝLÁRIA

Závěrečná část projektu Hmyz a motýli se odehrála ve Voticích v Ochranně fauny ČR, kde naši žáci šestých ročníků navštívili nově vybudované motýlárium. Tentokrát naší náplní nebyly jen motýli, ale také další hmyz. Lektoři ve Voticích pro nás měli připraveny 4 stanoviště s tématicky zaměřenými aktivitami.
První stanoviště byla samotná prohlídka motýlária a expozice zvířat. Aktivita se týkala především ukázky různých biotopů a vysvětlení vztahů motýlů k daným biotopům.
Druhá aktivita se týkala vodního ekosystému a vodních bezobratlých živočichů. Zde žáci mohli nachytat vodní hmyz, který pak společně s lektory určovali a porovnávali. Hovořili o jednotlivých znacích a přizpůsobeních vodnímu životu. Zde se žákům podařilo pozorovat také larvy některých obratlovců, jmenovitě čolků.
Třetí aktivita byla zaměřena na motýly a jejich vývoj. Zde měli žáci možnost pracovat s živými housenkami martináčů nebo baboček. Hovořilo se především o vývoji hmyzu a porovnání hlavních znaků hmyzu s proměnou dokonalou a nedokonalou.
Čtvrtá aktivita zahrnovala lovení bezobratlých živočichů technikou smýkáním. Žáci zde měli možnost nachytat luční bezobratlé živočichy v přilehlém sadu. Jejich úlovky jsme pak určovali a vyprávěli jsme si o hlavních znacích daných skupin organismů.
Výjezd splnil naše očekávání a všichni jsme si z Votic odvezli cenné vědomosti. Nutno podotknout, ze pokud si někdo představuje výuku v přírodě, tak program, který jsme naplánovali a lektoři ve Voticích ho pro nás realizovali, naprosto nahrazuje několik hodin výuky v lavicích. Program nám absolutně zapadl do našeho ŠVP, protože bezobratlí jsou učivem 6. ročníku.
Poděkování patří RNDr. Ondřejovi Sedláčkovi, který byl hlavním zdrojem a studnicí vědomostí, které jsme se společně snažili předat našim žákům. Příprava a jednotlivé aktivity proběhly díky jeho snažení a odhodlání. Ochrana fauny ČR ve Voticích je skvělým místem pro vzdělání. Mgr. Jan Hradecký   foto

Poslední etapa výměny oken – 22.6. a 25.6. 2018 ředitelské volno

Vážení rodiče,
v letošním roce bude realizována na naší škole poslední etapa výměny oken. Zahájena bude 19. 6. 2018.  Vzhledem k tomu, že musíme zajistit bezproblémový závěr školního roku a také přípravu na uvedený projekt, vyhlašuji na dny 22. 6. a 25. 6. 2018 ředitelské volno. V tyto dny budou k dispozici oddělení školní družiny pro zájemce z 1. stupně. Nahlaste do 18. 6.2 018 třídním učitelům, zda bude vaše dítě v tyto dny ve školní družině. Provoz bude zajištěn od  7.00 – 15.00 hodin. Děkuji vám za pochopení a podporu. Mgr. Dana Křápková – ředitelka školy

Výsledky sběrové akce 2017/2018

Pro letošní rok byla zvolena 2 sběrová období. Naši žáci a nesmíme zapomenout také na rodiče, se opět činili. Z výsledků vyplývá, že sběrem papíru nejsme unaveni a jsme rádi, že spousta sběračů papíru se na akci připravuje a papír schraňuje delší dobu před samotným konáním sběru.
Poděkování za vysoká čísla patří všem, kteří se na sběru podíleli. Finanční odměny za shromážděný papír připadly opět v plné výši do třídních fondů. Za pomoc s nakládkou papíru musíme také poděkovat žákům 8. a 9. ročníků, kteří byli při ruce panu školníkovi Vítovi.
Ve druhém sběrovém období se podařilo dát dohromady 13600 kg papíru. Pokud k tomu přičteme 19346 kg papíru z prvního období, tak jsme v letošním roce odevzdali 32 946 kg papíru. Oproti minulému školnímu roku jsme navýšili celkový objem o přibližně 2 tuny papíru. Mgr. Jan Hradecký
výsledky v číslech

INFORMACE K REZERVACI VSTUPENEK NA ŠKOLNÍ AKADEMII !!!!

Vážení rodiče,

vzhledem k celé řadě nepřesných informací, ale i výtek vůči škole se pokusím vše uvést na správnou míru.

Dne 31.5.2018 byli rodiče prokazatelně informováni o záměru školy, jakým způsobem bude možnost získat vstupenky na představení Školní akademie v příbramském divadle. Vzhledem k tomu, že se nikdo do 5.6. (6.6. v 6:00 byl spuštěn rezervační systém) neozval s nějakou výtkou, škola logicky předpokládala, že systém všem vyhovuje a všichni jsou s ním ztotožnění. O to je větší překvapení, že po rezervacích, kdy se na některé rodiče nedostalo, je škola obviňována za to, že systém rezervace vstupenek byl „nesmyslný“ a vše mělo proběhnout trochu jinak.

Proto bych chtěl všechny rodiče, kteří v rezervacích na školní akademii neuspěli, požádat, aby se se současnou situací ztotožnili a i když školu velmi mrzí rodičovský nezdar při zamlouvání vstupenek, škola činila vše v dobré víře, že je vše takto v pořádku a že systém rezervací, který navrhla, je v pořádku (do 6.6.2018 (6:00) bez jakékoliv zpětné vazby).

Od 11.6. 2018 budou ve školní galerii předávány vstupenky těm zájemcům, kteří si je od 6.6.2018 skrz rezervační systém zamluvili a mají platný rezervační kód (nesoulad a chyby v rezervacích jsou s dotčenými klienty řešeny nabídkou alternativních možností) a pokud se vstupenky k Vám nedostaly, opravdu v tuto chvíli není prostor na okamžité řešení takových situací, které souvisí se selháním systému, potažmo s nerezervací vstupenek z jakýchkoliv důvodů.

Pokud nejste majiteli platného rezrvačního kódu, který Vás opravňuje k vyzvednutí vstupenek, napište e-mail na havlicek@7zs.pb.z a bude Vám v nejbližší možné době Váš dotaz zodpovězen. Věřím, že pokud jste v tuto chvíli z jakéhokoliv dúvodu nespokojeni s distribucí vstupenek na Akademii, dokážeme vše vyřešit konstruktivní cestou formou e-mailové komunikace (nebráním se ani osobní schůzce, ale vzhledem k vytížení v souvislost s Akademií bych nerad sliboval osobní setkání, kterého bych se z časových důvodů nemohl nakonec zúčastnít).

Děkuji za pochopení, Václav Havlíček, tel. 724 244 154, e-mail: havlicek@7zs.pb.cz

 

POZOR !!! Od 11.6.2018 distribuce zarezervovaných vstupenek na školní akademii

Vstupenky na ŠKOLNÍ AKADEMII si mohou zájemci proti potvrzovacímu kódu z e-mailové adresy vyzvedávat ve škole 11.6. od 9,00 do 10,00 a od 12,00 do 13,30 a dny následující (12.6., 13.6., 14.6. a 15.6.) vždy od 7,30 do 10,00 a od 12,00 do 13,30 v prostorách školní galerie (hlavní pavilon školy, 1. patro).

NEZAPOMEŇTE MÍT S SEBOU PLATNÝ POTVRZOVACÍ KÓD !!!

POKUD VÁM KÓD NEPŘIŠEL PO REZERVACI DO E-MAILOVÉ SCHRÁNKY, POŽÁDEJTE O NĚJ NA MAILOVÉ ADRESE sunyfilip@gmail.com NEBO NA TELEFONNÍM ČÍSLE 774 519 916 !!!

Pokud si zájemce nevyzvedne do jednoho týdne od rezervace své vstupenky (upozornění přijde mailem), rezervovaná místa jsou opět vrácena do distribuce. Všechny vstupenky, které si zájemci nevyzvednou do 15.6., nebo které nebudou zarezervovány, se 18.6. předají k dispozici zájemcům, kteří si o ně požádali. Na potvrzovací kódy již nebude brán ohled.

S havířem do práce

Dne 1.6.2018 navštívily děti z druhého oddělení školní družiny příbramské hornické muzeum, kde pro ně byl připravený program s názvem „S havířem do práce“.
U Ševčinskému dolu, kde celá akce probíhala, na nás čekala paní Trantinová, která děti seznámila s tím, jak vypadala cesta do práce zdejšího havíře v dobách, kdy se ještě na Březových Horách těžilo stříbro. Ukázala jim, v čem byl havíř oblečen, co asi měl s sebou k jídlu, jaké pracovní nástroje používal. V cáchovně si děti vyrobily papírový kahan a vybaveni tímto kahanem se „proměnily“ v havíře záchranáře, kteří měli uvolnit cestu po závalu. Po imaginární cestě výtahem do „mínus“ třetího patra v dole, se svezly důlním vláčkem, ve kterém prověřily, že cesta je volná a havíři mohou dál v klidu pracovat J. Po tom všem jsme ještě navštívili posledního místního permoníka a vrátili se zpět. Připravený program se dětem líbil a to hlavně díky paní Trantinové, která děti dokázala zaujmout. Rádi bychom navštívili i některou z dalších akcí, které jsou pro děti chystány na příští školní rok. Jitka Kupková, vychovatelka 2.odd. ŠD  foto

Krajské kolo – plavecko–běžecký pohár

8 závodníků z naší školy se vydalo poměřit své síly v plavání a běhu do Čelákovic, kde se konalo krajské kolo plavecko–běžeckého poháru. Některým se dařilo více, některým méně. Důležité však je, že si všichni dobře zasportovali a užili si pěkný den. Přesto, že jsme nezískali žádný cenný kov, na sport určitě nezanevřeme a budeme se s ním bavit dál. Příští rok to bude určitě lepší! Mgr. Kateřina Hradecká