Pro budoucí prvňáčky

Seznam dětí přijatých do 1. ročníku

 

   

 

Zápis se koná v sobotu 6.4.2019 od 8:00 – 13:00 hodin.

s sebou:   
občanský průkaz zákonného zástupce (pokud zastupuje dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě  zastupovat – oběma stranami podepsaná plná moc)
 – rodný list dítěte

Pokud je dítě nemocné nebo se nemůže k zápisu v daném termínu dostavit, nemusí se zúčastnit dodatečného zápisu, ale přijde jej v den zápisu zapsat zákonný zástupce či osoba jím pověřená (plná moc).

informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

Do doby zahájení povinné školní docházky mohou zákonní zástupci pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji posilováním  oblastí, které uvádíme níže v Desateru pro rodiče. desatero_pro_rodice

CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT
  • Naše škola již od 1. třídy  vyučuje anglický jazyk povinně a to 1 hodinu týdně. Výuka probíhá podle světoznámé metody s názvem SUPER  NATURE a je založena na aktivní účasti každého ze žáků. Pro výuku bude každý žák využívat pracovní sešit a interaktivní CD, se kterým je nutné pracovat i doma. Vyučovací hodiny probíhají pouze v anglickém jazyce prostřednictvím her, zábavných aktivit, písniček a příběhů. Více informací o této metodě  naleznete na http://www.supernature.cz
  • Na naší škole vyučujeme psaní  psacím písmem Comenia Script (CS). Více na www.comeniascript.czKlasické psací písmo se děti učí pouze číst. Se psaním psacího písma se seznamují pouze zábavnou  formou, např. při výtvarné výchově.