Pro budoucí prvňáčky

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 12.6.2018 od 16,00 hod.
Rodičům přijde pozvánka poštou.

 

Seznam dětí přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2018-19

 

dvere 2018  zapis 2018

 

ZPRAVODAJ 1. TŘÍDY_2017

 

 

Zápis do 1. ročníku

Veškeré informace k zápisu do 1. tříd, k odkladu školní docházky, ke školní zralosti, vyučovaným předmětům, ukázku prostor školy získáte na Dnu otevřené školy 20. 3. 2018 v době od 14.30 – 17.00 hodin.

Zúčastnit se přímo vyučování můžete v dopoledních hodinách od 8.00-11.00 hodin.

Zápis se koná v sobotu 7. 4. 2018 od 8.00 – 13.00 hodin.

S sebou:     
– občanský průkaz zákonného zástupce (pokud zastupuje dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat)
– rodný list dítěte

Pokud je dítě nemocné nebo se nemůže k zápisu v daném termínu dostavit, nemusí se zúčastnit dodatečného zápisu, ale přijde jej v den zápisu zapsat zákonný zástupce či osoba jím pověřená.

Pro přijímání dětí do naší školy máme stanovena tato kritéria:

  • přiměřená tělesná a duševní vyspělost
  • připravenost dítěte na školní docházku – viz Desatero pro rodiče

V září 2018 budeme otevírat 3 – 4 třídy po 27 žácích, celkem do 1. tříd přijímáme 81 až 108 žáků.

Bližší informace k zápisu – zde

Co je důležité vědět

    • Naše škola již od 1. třídy  vyučuje anglický jazyk povinně a to 1 hodinu týdně. Výuka probíhá podle světoznámé metody s názvem SUPER  NATURE a je založena na aktivní účasti každého ze žáků. Pro výuku bude každý žák využívat pracovní sešit a interaktivní CD, se kterým je nutné pracovat i doma. Vyučovací hodiny probíhají pouze v anglickém jazyce prostřednictvím her, zábavných aktivit, písniček a příběhů. Více informací o této metodě  naleznete na http://www.supernature.cz
    • Na naší škole vyučujeme psaní novým psacím písmem Comenia Script (CS). Více na www.comeniascript.cz.   Informace k písmu Comenia Script Klasické psací písmo se děti učí pouze číst. Se psaním psacího písma se seznamují pouze zábavnou  formou, např. při výtvarné výchově.

Do doby zahájení povinné školní docházky mohou zákonní zástupci pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji posilováním  oblastí, které uvádíme níže v Desateru pro rodiče.