Jsem chodec – projektový den 1. ročníků

V rámci dopravní výchovy měli naši prvňáčci 1.10.2019 svůj první projektový den na téma Jsem chodec. Nejprve ve třídách vyplňovali pracovní list spolu s dalšími aktivitami v rámci bezpečnosti silničního provozu. Po velké přestávce se přesunuli na školní hřiště,kde plnili úkoly na různých stanovištích-jezdili slalom na koloběžkách, poznávali dopravní značky, přecházeli přes přechod pro chodce,kdy v roli semaforu byl jejich spolužák,ve skupinách skládali puzzle z dopravních značek.
Každý prvňáček měl svůj „Průkaz chodce“, do kterého dostal po splnění úkolu razítko.
Projektový den se všem líbil-žáci aktivně plnili úkoly v rámci dopravní výchovy, poznali paní učitelky ze sousedních 1.tříd a viděli i své kamarády, které znali z mateřské školy. Třídní učitelky 1.tříd   foto