Učitelský sbor

vedení
školy:

Mgr. Dana Křápková ředitelka školy, M krapkova@7zs.pb.cz
Mgr. Václav Havlíček ekonomický zástupce, Čjl – D havlicek@7zs.pb.cz
Mgr. Eva Šináglová zást. pro 1.stupeň, poradce pro vzdělávací problémy,
koordinátorka ŠVP, ČjP
sinaglova@7zs.pb.cz
Mgr. Hana Rubá zást. pro 2. stupeň, výchovná poradkyně,
kariérní poradenství , SP – Ov – SeS
ruba@7zs.pb.cz


vyučující 1. stupně:

1.A Mgr. Eva Teclová 1.stupeň teclova@7zs.pb.cz
1.B Mgr. Jana Kadlecová 1.stupeň kadlecova.jana@7zs.pb.cz
1.C Mgr. Hana Lulková 1.stupeň lulkova@7zs.pb.cz
1.D Mgr. Veronika Krůtová 1.stupeň krutova@7zs.pb.cz
2.A Mgr. Vladimíra Márová 1.stupeň marova@7zs.pb.cz
2.B Mgr. Markéta Kubalová 1.stupeň kubalova@7zs.pb.cz
2.C Mgr. Eva Humlová 1.stupeň humlova@7zs.pb.cz
2.D Mgr. Michaela Silavecká 1.stupeň silavecka@7zs.pb.cz
3.A Mgr. Monika Bendová 1.stupeň bendovam@7zs.pb.cz
3.B Mgr. Eva Drmlová 1.stupeň drmlova@7zs.pb.cz
3.C Mgr. Jarmila Pavlásková 1.stupeň pavlaskova@7zs.pb.cz
3.D Mgr. Ivana Neporová 1.stupeň neporova@7zs.pb.cz
4.A Mgr. Sylva Eliášová 1.stupeň eliasova@7zs.pb.cz
4.B Mgr. Lenka Cvrková 1.stupeň cvrkova@7zs.pb.cz
4.C Mgr. Kateřina Nováková 1.stupeň katerina.novakova@7zs.pb.cz
4.D Mgr. Martina Čmuchařová
1.stupeň cmucharova@7zs.pb.cz
5.A Bc. Drahomíra Poslušná 1.stupeň poslusna@7zs.pb.cz
5.B Mgr. Radomíra Andršová 1.stupeň andrsova@7zs.pb.cz
5.C Mgr. Lucie Jehličková Aj-Nj-M sloupova@7zs.pb.cz
5.D Mgr. Ivana Šobrová 1.stupeň sobrova@7zs.pb.cz

učitelé 2.stupně:

6.A Mgr. Jan Hradecký
koordinátor EVVO
 Př – Eko – Tv  hradecky@7zs.pb.cz
6.B Ing. Naděžda Kozáková  Fy – VkZ – PčV – DoV kozakova@7zs.pb.cz
6.C Ing. Klára Karlíková  Aj – Nj – M – VkZ  karlikova@7zs.pb.cz
6.D Mgr. Lucie Bernatová  Aj – AjK – VkZ bernatova@7zs.pb.cz
7.A Mgr. Andrea Tomanová Čjl – Vv tomanova@7zs.pb.cz
7.B Mgr. Monika Průchová
koordinátorka ICT a ŠVP
M-Inf-MeV pruchova@7zs.pb.cz
7.C Mgr. Žaneta Nohová Čjl – Aj – AjK nohova@7zs.pb.cz
8.A Mgr. Jana Žáková Aj – VkZ – AjK zakova@7zs.pb.cz
8.B Mgr. Jaroslava Krešová                                      školní metodik prevence rizikového chování           Čjl – Nj – SeČ kresova@7zs.pb.cz
8.C Mgr. Štěpánka Kalivodová Aj – Nj – VkZ kalivodova@7zs.pb.cz
9.A Mgr. Jarmila Kadlecová M -Z kadlecova.jarmila@7zs.pb.cz
9.B Mgr. Hana Vrzalová M – Ov – Z vrzalova@7zs.pb.cz
9.C Mgr. Alena Bílková Ch-Př-PčV-PřS bilkova@7zs.pb.cz
Mgr. Milan Hlinka  Tv-SpV-Z-PčD hlinka@7zs.pb.cz
Mgr. Zdeněk Mikeš D mikes@7zs.pb.cz
Mgr. Vladimír Herák Hv-Vv herak@7zs.pb.cz
Mgr. Petr Noha
správce počítačové sítě
Aj – AjK – InfV
noha@7zs.pb.cz
Mgr. Kateřina Hradecká Tv – SpV hradecka@7zs.pb.cz
Ing. Lenka Svobodová M – Ch – Tv – Ov – VkZ svobodova@7zs.pb.cz
Mgr. Josef Halaburda Tv halaburda@7zs.pb.cz
Mgr. Dana Vondrášková  Čjl – Ov – SeČ vondraskova@7zs.pb.cz


vychovatelky školní družiny:

Věra Doláková vedoucí vychovatelka, 1. oddělení dolakova@7zs.pb.cz
Renata Roubová 3. oddělení mickova@7zs.pb.cz
Jitka Kupková 2. oddělení k upkova@7zs.pb.cz
Vladislava Schacherlová 6. oddělení schacherlova@7zs.pb.cz
Jana Kabátová 5. oddělení kabatova@7zs.pb.cz
Svatava Řechková 4. oddělení rehkova@7zs.pb.cz
Helena Čiháková 7. oddělení cihakova@7zs.pb.cz
Vladimíra Kaiserová 8. oddělení kaiserova@7zs.pb.cz