Učitelský sbor

vedení školy:

Ing. Klára Karlíková ředitelka školy karlikova@7zs.pb.cz
Mgr. Eva Šináglová zástupkyně pro 1.stupeň, poradce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané 1. stupeň, koordinátorka ŠVP sinaglova@7zs.pb.cz
Mgr. Hana Rubá zástupkyně pro 2. stupeň, výchovná poradkyně,
kariérní poradenství 
ruba@7zs.pb.cz

vyučující 1. stupně:

1. A   Mgr. Sylva Eliášová               eliasova@7zs.pb.cz
1. B   Mgr. Lenka Cvrková              cvrkova@7zs.pb.cz
1. C   Mgr. Kateřina Nováková      katerina.novakova@7zs.pb.cz
1. D   Mgr. Eva Humlová                humlova@7zs.pb.cz
2 .A   Mgr. Jarmila Pavlásková       pavlaskova@7zs.pb.cz
2. B   Mgr. Radka Andršová           andrsova@7zs.pb.cz
2. C   Mgr. Ivana Šobrová               sobrova@7zs.pb.cz
3. A   Mgr. Eva Teclová                    teclova@7zs.pb.cz
3. B   Mgr. Martina Čmuchařová   cmucharova@7zs.pb.cz
3. C   Mgr. Hana Lulková                 lulkova@7zs.pb.cz
3. D   Mgr. Veronika Krůtová          krutova@7zs.pb.cz
4. A   Mgr. Vladimíra Márová         marova@7zs.pb.cz
4. B   Mgr. Markéta Kubalová        kubalova@7zs.pb.cz
4. C   Mgr. Jana Cingelová               cingelova@7zs.pb.cz
4. D   Mgr. Michaela Silavecká       silavecka@7zs.pb.cz
5. A   Mgr. Monika Bendová           bendovam@7zs.pb.cz
5. B   Mgr. Radka Kopičková           kopickova@7zs.pb.cz
5. C   Bc. Drahomíra Poslušná       poslusna@7zs.pb.cz
5. D   Mgr. Ivana Neporová            neporova@7zs.pb.cz

vyučující 2. stupně:
6. A   Mgr. Štěpánka Kalivodová   kalivodova@7zs.pb.cz
6. B   Mgr. Jaroslava Krešová        kresova@7zs.pb.cz            školní metodik prevence rizikového chování
6. C   Mgr. Jiří Jílek                           jilek@7zs.pb.cz
6. D   Mgr. Tomáš Majer                majer@7zs.pb.cz
7. A   Mgr. Markéta Nováková      novakova1@7zs.pb.cz
7. B   Mgr. Dana Vondrášková     vondraskova@7zs.pb.cz 
7. C   Mgr. Kateřina Hradecká      k.hradecka@7zs.pb.cz
7. D   Mgr. Josef Halaburda          halaburda@7zs.pb.cz
8. A   Mgr. Jan Hradecký               hradecky@7zs.pb.cz       koordinátor EVVO
8. B   Ing. Naděžda Kozáková      kozakova@7zs.pb.cz
8. C   Mgr. Alena Bílková              bílkova@7zs.pb.cz
8. D   Ing. Nikol Eliášová               eliasova.n@7zs.pb.cz
9. A   Mgr. Andrea Tomanová     tomanova@7zs.pb.cz
9. B   Mgr. Monika Průchová      pruchova@7zs.pb.cz      koordinátorka  ICT a ŠVP
9. C   Mgr. Petr Noha                   noha@7zs.pb.cz             správce počítačové sítě

Mgr. Hana Vrzalová            vrzalova@7zs.pb.cz   
Mgr. Jarmila Kadlecová      kadlecova.jarmila@7zs.pb.cz 
Mgr. Vladimír Herák           herak@7zs.pb.cz 
Bc. Lucie Kratochvílová      kratochvilova@7zs.pb.cz 
Mgr. Jan Zikmund               zikmund@7zs.pb.cz 
Mgr. Pavlína Kotlíková       kotlikova@7zs.pb.cz 
Mgr. Jana Žáková                zakova@7zs.pb.cz 
Mgr. Karolína Staňková     stankova@7zs.pb.cz
Ing. Stanislav Karas            karas@7zs.pb.cz 
Mgr. Žaneta Nohová          nohova@7zs.pb.cz

Mgr. Lucie Bernatová poradce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané, koordinátor inkluze  bernatova@7zs.pb.cz

asistentky pedagoga:  Jana Kabátová, Soňa Abrahamová, Blanka Flíčková, Zuzana Knolová, Petra Macháčková
školní asistentka:  Bc.Veronika Patáková

vychovatelky školní družiny:
Věra Doláková                    dolakova@7zs.pb.cz          vedoucí vychovatelka, 1. oddělení
Renata Roubová                 roubova@7zs.pb.cz          3. oddělení
Jitka Kupková                      kupkova@7zs.pb.cz          2. oddělení
Vladislava Schacherlová   schacherlova@7zs.pb.cz  6. oddělení
Jana Kabátová                    kabatova@7zs.pb.cz         5. oddělení
Svatava Řechková              rehkova@7zs.pb.cz          4. oddělení
Helena Čiháková                cihakova@7zs.pb.cz        7. oddělení
Vladimíra Kaiserová          kaiserova@7zs.pb.cz       8. oddělení
Markéta Tulachová           tulachova@7zs.pb.cz       9. oddělení