Učitelský sbor

vedení školy:

Ing. Klára Karlíková ředitelka školy karlikova@7zs.pb.cz
Mgr. Eva Šináglová zástupkyně pro 1.stupeň, poradce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané 1. stupeň, koordinátorka ŠVP sinaglova@7zs.pb.cz
Mgr. Hana Rubá zástupkyně pro 2. stupeň, výchovná poradkyně,
kariérní poradenství 
ruba@7zs.pb.cz

vyučující 1. stupně:

1. A Mgr. Jarmila Pavlásková 1.stupeň pavlaskova@7zs.pb.cz
1. B Mgr. Radka Andršová 1.stupeň andrsova@7zs.pb.cz
1. C Mgr. Ivana Šobrová 1.stupeň sobrova@7zs.pb.cz
2. A Mgr. Eva Teclová 1.stupeň teclova@7zs.pb.cz
2 .B Mgr. Jana Kadlecová 1.stupeň kadlecova.jana@7zs.pb.cz
2. C Mgr. Hana Lulková 1.stupeň lulkova@7zs.pb.cz
2. D Mgr. Veronika Krůtová 1.stupeň krutova@7zs.pb.cz
3. A Mgr. Vladimíra Márová 1.stupeň marova@7zs.pb.cz
3. B Mgr. Markéta Kubalová 1.stupeň kubalova@7zs.pb.cz
3. C Mgr. Eva Humlová 1.stupeň humlova@7zs.pb.cz
3. D Mgr. Michaela Silavecká 1.stupeň silavecka@7zs.pb.cz
4. A Mgr. Monika Bendová 1.stupeň bendovam@7zs.pb.cz
4. B Mgr. Radka Kopičková (od 1.2.2019) 1.stupeň kopickova@7zs.pb.cz
4. C Bc. Drahomíra Poslušná 1.stupeň poslusna@7zs.pb.cz
4. D Mgr. Ivana Neporová 1.stupeň neporova@7zs.pb.cz
5. A Mgr. Sylva Eliášová 1.stupeň eliasova@7zs.pb.cz
5. B Mgr. Lenka Cvrková 1.stupeň cvrkova@7zs.pb.cz
5. C Mgr. Kateřina Nováková 1.stupeň katerina.novakova@7zs.pb.cz
5. D Mgr. Martina Čmuchařová
1.stupeň cmucharova@7zs.pb.cz

učitelé 2.stupně:

6. A Mgr. Zdeněk Mikeš   mikes@7zs.pb.cz
6. B Mgr. Dana Vondrášková    vondraskova@7zs.pb.cz
6. C Mgr. Kateřina Hradecká   k.hradecka@7zs.pb.cz
6. D Mgr. Josef Halaburda   halaburda@7zs.pb.cz
7. A Mgr. Jan Hradecký
koordinátor EVVO
  hradecky@7zs.pb.cz
7. B Ing. Naděžda Kozáková   kozakova@7zs.pb.cz
7. C Mgr. Alena Bílková   bíikova@7zs.pb.cz
7. D Mgr. Lucie Bernatová poradce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané 2. stupeň   bernatova@7zs.pb.cz
8. A Mgr. Andrea Tomanová     tomanova@7zs.pb.cz
8. B Mgr. Monika Průchová
koordinátorka ICT a ŠVP
  pruchova@7zs.pb.cz
8. C Mgr. Petr Noha správce počítačové sítě   noha@7zs.pb.cz
9. A Mgr. Jana Žáková   zakova@7zs.pb.cz
9. B Mgr. Jaroslava Krešová   školní metodik prevence rizikového chování      kresova@7zs.pb.cz
9. C Mgr. Štěpánka Kalivodová    kalivodova@7zs.pb.cz
       
  Mgr. Hana Vrzalová   vrzalova@7zs.pb.cz 
  Mgr. Jarmila Kadlecová    kadlecova.jarmila@7zs.pb.cz
  Mgr. Vladimír Herák     herak@7zs.pb.cz 
  Bc. Lucie Kratochvílová   kratochvilova@7zs.pb.cz 
  Mgr. Jan Zikmund   zikmund@7zs.pb.cz 
  Mrg. Pavlína Kotlíková, od 25.2. 2019    


vychovatelky školní družiny:

Věra Doláková vedoucí vychovatelka, 1. oddělení dolakova@7zs.pb.cz
Renata Roubová 3. oddělení mickova@7zs.pb.cz
Jitka Kupková 2. oddělení k upkova@7zs.pb.cz
Vladislava Schacherlová 6. oddělení schacherlova@7zs.pb.cz
Jana Kabátová 5. oddělení kabatova@7zs.pb.cz
Svatava Řechková 4. oddělení rehkova@7zs.pb.cz
Helena Čiháková 7. oddělení cihakova@7zs.pb.cz
Vladimíra Kaiserová 8. oddělení kaiserova@7zs.pb.cz