Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Komunikaci v anglickém jazyce mezi učitelem a žákem, se na naší škole snažíme podpořit nejenom v rámci výuky anglického jazyka, ale již 9. rokem konverzační soutěží, která je určená žákům 5. – 9. ročníků.
Soutěž proběhla ve dnech 24. a 25. ledna a zúčastnilo se jí celkem 91 žáků ve čtyřech kategoriích: kategorie 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník a kategorie 8. a 9. ročníky. Všechny aktivně zapojené děti si zaslouží velkou pochvalu, protože jejich bezprostřední ústní projev byl velmi pěkný a všichni vyučující jsme měli velikou radost. Vítězem je tak každý, kdo se soutěže zúčastnil.
Anglický jazyk jako prostředek dorozumění se takřka po celém světě, je v dnešní době   nejenom nutností, ale dá se říci, že i samozřejmostí. Jsme rádi, že jsme se mohli i letos přesvědčit o tom, že většina žáků má o anglický jazyk velký zájem, ale i výsledky většiny z nich jsou čím dál lepší a mile tak překvapují nejenom nás pedagogy, ale i sebe samotné. Za kolektiv vyučujících cizího jazyka Mgr. Jana Žáková a Mgr. Lucie Bernatová