Látková prevence

Díky naší bývalé žákyni Markétě Kořínkové, která je studentkou adiktologie 1.LF UK Praha jsme se měli možnost seznámit  částečně s programem  LÁTKOVÉ PREVENCE, který nás velice zaujal. Po celou dobu jsme pracovali interaktivně a dozvěděli se různé mýty z této oblasti.
Za společenskovědní seminář Mgr. Hana Rubá