Matematický klokan – mezinárodní soutěž

Bez názvuMatematický klokan proběhl ve všech krajích naší republiky v pátek 17.3. Soutěžilo se v kategoriích Cvrček (3. třída), Klokánek (4. – 5. třída), Benjamín (6. – 7. třída) a Kadet (8. – 9. třída). Ve všech kategoriích soutěžící řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení.

Jako vždy bylo 24 otázek rozdělených do 3 kategorií podle bodového ohodnocení za 3, 4 a 5 bodů. Za neřešenou úlohu se nepočítá žádný bod, za špatnou odpověď se strhává 1 bod, a aby se řešitel nedostal do záporných čísel měl již od začátku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh, tedy 24.

Na 1. stupni se Klokana zúčastnili všichni žáci 3.-5. ročníků. Na 2. stupni žáci, kteří měli zájem se do soutěže zapojit – bylo jich 90. Mgr. Monika Průchová a Martin Schrödl 7.A