Návštěva prvňáčků v ředitelně

Ve čtvrtek 15.9. navštívili paní ředitelku nejmladší žáčci naší školy, aby se nejen při prohlídce školy podívali, kde je ředitelna, ale aby i zazpívali písničky, zarecitovali básničky či předali výtvarné dárky. Odměnou jim pak byla sladká odměna a společná fotografie s paní ředitelkou a třídní učitelkou.

1-a 1-b 1-c 1-d