Návštěva z Probační a mediační služby ČR – přednáška pro 9. ročníky

Dne 20.3.2019 naši školu navštívila paní Mgr. Kateřina Bábíčková, která je vedoucí Probační a mediační služby ČR. Vysvětlila nám, co všechno tato práce obnáší. Probační úředník pomáhá trestním pachatelům vést řádný život, přičemž na ně dohlíží.
      Seznámila nás také s alternativními tresty, které umožňují za určitých podmínek uskutečnění trestu, způsobem, který dovoluje danému člověku udržet si své rodinné, sociální
a pracovní vazby. Dále jsme se dozvěděli spoustu informací o domácím vězení, obecně prospěšných pracích nebo zákazu vstupu na různé akce.
Celá přednáška byla pro nás velmi přínosná, mohli jsme pracovat interaktivně a zároveň se dozvěděli spoustu zajímavých informací.
Děkujeme. Žáci společenskovědního semináře