Roční plán akcí

Září

3.9.               Zahájení školního roku

3.9.               MS – vyučujících Aj

5.9.               Předávání certifikátů mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge – Ernestinum

7.9.               Zahájení plavání 2. roč.

10.9.             Zahájení plavání 3. roč.

10.9.             Volby do školské rady

11.-14.9.      Návštěva partnerské školy ve Freibergu

28.9.             Státní svátek

Říjen

1.10.             Zahájení činnosti kroužků

2.10              Třídní schůzky 1. roč. a 4.C

1.-6.10.         Ozdravný pobyt 6. ročníky

5.10.             Světový den učitelů

5.-6.10.         Volby do obecních zastupitelstev

28.10.           Státní svátek

29.-30.10.     Podzimní prázdniny

Listopad

12.–23.11     Zjišťování výsledků vzdělávání  ČŠI – dopravní výchova 6. ročníky

17.11.           Státní svátek

20.11.           Pedagogická rada

27.11.           Třídní schůzky

27.11.           Informační schůzka pro rodiče 9. roč.

Prosinec

5.12.             Mikulášská

11.12.           Vánoční jarmark

20.12.           Vánoční turnaj

20.12.           Filmové představení pro 1. st.

21.12.           Vánoční posezení a filmové představení pro 2. st.

22.12.-2.1.    Vánoční prázdniny

 Leden

3.1.               Zahájení vyučování

22.1.             Pedagogická rada

24.-25.1       Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo

31.1.             Konec 1. pol. a vydávání výpisů vysvědčení

Únor

1.2.               Pololetní prázdniny

4.-9.2.           Ozdravný pobyt 3. ročníky

9.-16.2.         Lyžařský výcvik 7. ročníky

23.2.-1.3.      Ozdravný pobyt 5. ročníky

Březen

11.-17.3.       Jarní prázdniny

22.3.             Matematický klokan

26.3.             Den otevřené školy

28.3.             Den učitelů

Duben

6.4.               Zápis do 1. roč.

11.4.             Svět kolem nás – Írán – zahalená krása

16.4.             Pedagogická rada + Třídní schůzky

18.-19.4.       Velikonoční prázdniny

22.4.             Velikonoční pondělí

22.4. – 30.4  Poznávací zájezd – Irsko smaragdový ostrov      

Květen

1.5.               Státní svátek

8.5.               Státní svátek

13.-17.5.       Ozdravný pobyt 4.A,B a 8. ročníky

20.-24.5.       Ozdravný pobyt 4.C,D

27.-31.5.       Ozdravný pobyt 2.A,B

31.5.             Ukončení činnosti kroužků

Červen

1.6.               Den dětí, Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English

4.6.               Třídní schůzky 

3.-7.6.           Ozdravný pobyt 2.C,D

18.6.             Pedagogická rada

28.6.             Ukončení školního roku, vydávání vysvědčení, poslední zvonění

29.6.-1.9.      Hlavní prázdniny

 

Změna termínů a akcí vyhrazena.