Roční plán akcí

září 2017

4.9.        zahájení školního roku 2017/2018

7.9.        slavnostní předání certifikátů Cambridge English

7.9.        zahájení plavání 3. roč. (do 16.11.)

8.9.        zahájení plavání 2. roč. (do 26.1.)

14.9. – 15.9.       návštěva partnerské školy ve Freibergu

26.9.      volby do školské rady

28.9.      státní svátek (čtvrtek)

29.9.      ředitelské volno

 

říjen 2017

2.10.      zahájení činnosti kroužků

2.10. – 7.10.       ozdravný pobyt 6. ročník

5.10.      Světový den učitelů

10.10.    třídní schůzky 1.ročník

11.10.    pasování 6. ročníků

12.10.    školská rada

20.10. – 21.10.   volby do PS PČR

26.10. – 27.10.   podzimní prázdniny (čtvrtek, pátek)

28.10.    státní svátek (sobota)

 

listopad 2017

17.11.    státní svátek (pátek)

21.11.    pedagogická rada

28.11.    třídní schůzky

28.11.    informační schůzka pro rodiče 9. ročníku

28.11.    5.A – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na prevenci šikany

29.11.    5.B – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na prevenci šikany

30.11.    5.C – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na prevenci šikany

 

prosinec 2017

1.12.    5.D- zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na prevenci šikany

4.12.    Mikulášská pro MŚ

5.12.    Mikulášská pro 1. stupeň

12.12.    vánoční jarmark

21.12.    vánoční turnaj

21.12.    filmové představení pro 1.stupeň

22.12.    vánoční posezení a filmové představení pro 2.stupeň

23.12. – 2.1.2018  (vánoční prázdniny)

 

leden 2018

3.1.        zahájení vyučování

12.1. – 13.1.       volby prezidenta ČR

23.1.      pedagogická rada

29.1. – 31.1.       divadelní představení 9. ročníku

31.1.      konec 1.pololetí – vydávání výpisu vysvědčení

 

únor 2018

2.2. (pátek)        pololetní prázdniny

2.2.        DVPP pedagogického sboru

5.2. – 10.2.          ozdravný pobyt 3. ročník

7.2., 8.2.              zahájení plavání 1. roč. (do 18.4., 19.4.)

10.2. – 17.2.       lyžařský výcvik 7. ročník

17.2. – 23.2.       ozdravný pobyt 5. ročník

 

březen 2018

5.3. – 11.3.          jarní prázdniny

13.3.      4.A  zážitkový kurz OSV zaměřený na „Rozvoj vztahů v třídním kolektivu“

14.3.      4.B  zážitkový kurz OSV zaměřený na „Rozvoj vztahů v třídním kolektivu“

15.3.      4.C  zážitkový kurz OSV zaměřený na „Rozvoj vztahů v třídním kolektivu“

16.3.      4.D  zážitkový kurz OSV zaměřený na „Rozvoj vztahů v třídním kolektivu“

20.3.      Den otevřené školy

28.3.      Den učitelů

28.3.      velikonoční turnaj

29.3. – 30.3. velikonoční prázdniny

30.3.      státní svátek (Velký pátek)

 

duben 2018

2.4.        Velikonoční pondělí

7.4.        zápis do 1.ročníku

17.4.      pedagogická rada

18.4.      7.A  zážitkový kurz  -„Prevence závislostí“

19.4.      7.B  zážitkový kurz  -„Prevence závislostí“

20.4.      7.C  zážitkový kurz  -„Prevence závislostí“

24.4.      třídní schůzky

24.4.      5.A – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na prevenci šikany

25.4.      vyhodnocení soutěže Napiš pro mě …

25.4.     5.B – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na prevenci šikany

26.4.      5.C – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na prevenci šikany

27.4.      5.D – zážitkový kurz osobnostní a sociální výchovy zaměřený na prevenci šikany

28.4. – 29.4.       DVPP pedagogického sboru

30.4.      ředitelské volno

 

květen 2018

1.5.        státní svátek (úterý)

7.5.        ředitelské volno

8.5.        státní svátek (úterý)

14.5. – 18.5.       ozdravný pobyt 8. ročník

14.5. – 18.5.       ozdravný pobyt 4. ročník

21.5. – 25.5.       ozdravný pobyt 4. ročník

28.5. – 1.6.         ozdravný pobyt 2. ročník

29.5.      Žák roku, Sportovec roku – slavnostní vyhodnocení

31.5.      ukončení činnosti kroužků

 

červen 2018

1.6.        Den dětí

4.6. – 8.6.            ozdravný pobyt 2. ročník

5.6.        třídní schůzky – konzultace

18.6.      snídaně s Žákovským parlamentem

19.6.      pedagogická rada

20.6. – 21.6.       školní akademie

25.6.      Den žáků 5. tříd

29.6.      ukončení školního roku 2017/2018

vydávání vysvědčení, poslední zvonění

 

zahájení školního roku 2018/2019 v pondělí 3. září 2018

 

Změna termínů vyhrazena.