Zájmové kroužky

Nabídka  kroužků ve šk. r. 2017/18                                                       
Každý žák 1. stupně a zájemci o kroužek 2. stupně obdrží od svých třídních učitelů „Přihlášku do zájmového útvaru“. (Naleznete též zde  závazná přihláška na kroužek ).  Po jejím vyplnění u 1. a 2. ročníků zajistí tř. učitelé odevzdání přihlášky vedoucím jednotlivých kroužků, žáci 3.-9. roč. odevzdají přihlášku vedoucímu kroužku sami. Po přihlášení u vedoucích kroužků obdržíte závaznou přihlášku s informacemi pro rodiče a pokyny pro platbu.
Pokud bude kroužek pro nedostatek zájemců zrušen, či nastane převis a někteří žáci nebudou moci být na vybraný kroužek zapsáni, budete o tomto vedoucím kroužku informováni na e-mail nebo telefon uvedené v přihlášce.

Název kroužku Krátká anotace Vedoucí kroužku Od – do Cena za pololetí
Malíř Šikulka 1.-2.roč. výtvarný kroužek M.Silavecká pondělí 13,30-15,00 600,- Kč
Malíř Šikulka 1.-2.roč. výtvarný  kroužek V.Márová středa 13,30-15,00 600,- Kč
Hravé cvičení – rovná záda cvičení s hudbou I. Neporová čtvrtek 13,30-14,30 500,- Kč
Sporťáček 1.-3.roč. sportovní aktivity S.Eliášová pondělí 13,30-15,00 500,- Kč
Sportovní kroužek 1.roč. pohybové aktivity E.Teclová středa 13,30-14,30  14,30-15,45 500,- Kč
Stolní tenis sportovní kroužek L.Silavecký úterý 13,30-14,30  14,30-15,30 15,30-16,30 500,- Kč
Sportovní hry 2.-3.roč. všestranné pohybové aktivity L.Silavecký čtvrtek 13,30-15,00 500,- Kč
Sportovní hry 2.roč. pohybové aktivity, míčové hry E.Humlová čtvrtek 13,30-14,30 500,- Kč
Sovička 2.-5.roč. výtvarně-tvořivý kroužek L.Cvrková pondělí 13,30-15,00 600,- Kč
Sporťáček 3.-5.roč. atletika,, míčové hry S.Eliášová čtvrtek 13,30-15,00 500,- Kč
Žurnalistický 3.-9. roč. tvorba školních novin (časopisu) A. Tomanová pátek 1x za 14 dní           14,00-15,00 400,- Kč
Keramika a výtvarné techniky 4.-9.roč. práce s keramickou hlínou D.Vondrášková pátek 14,00-15,30 600,- Kč
Badminton 5.-9. roč. sportovní kroužek N. Kozáková pátek 14,00-15,30 500,- Kč
Florbal mladší žáci 5.,6. roč. sportovní kroužek J. Halaburda pondělí 14,00-15,30 500,- Kč
Basketbal 6.-7. roč. sportovní kroužek J. Halaburda čtvrtek 15,30-17,00 500,- Kč
Fotbal 6.-9.tř. sportovní kroužek Z. Mikeš středa 15,30-17,00 500,- Kč
Florbal starší žáci 7.,8.,9. roč. sportovní kroužek J. Halaburda pondělí 15,30-17,00 500,-Kč
Florbal dívky 2. st. sportovní kroužek M. Hlinka čtvrtek 15,30-17,00 500,- Kč
Basketbal 6.-9.roč. dívky K.Hradecká pondělí 15,45-16,45 středa 15,30-17,00 500,- Kč (1x) 600,- Kč (2x)
Basketbal 8.-9.roč. chlapci J.Hradecký úterý 6,45-7,45          pátek 6,45-7,45 600,- Kč
Volejbal 8.-9.roč. dívky J.Hradecký pátek 14,00-15,30 500,- Kč
Pěvecký sbor Jásan V.Herák pondělí dle domluvy 400,- Kč
Klub mladého diváka, vlastivědný 7.-9. roč. návštěva divadelních představení + toulky Prahou D.Vondrášková M.Štiplová sobota, neděle – 4x ročně aktuálně vstupy + doprava

 

Kroužky Cambridge English 2017 – 2018 / nabídka Příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám z anglického jazyka.

název zájmového kroužku anotace den čas cena vyučující
Cambridge English Starters (4.ročník) rozšiřování a prohlubování znalostí v AJ čtvrtek 06:55-07:40 2.000,- Martina Čmuchařová
Cambridge English Movers (5.ročník) čtvrtek 12:50-13:35 2.100,- Jana Žáková
Cambridge English Movers (5.ročník) čtvrtek 12:50-13:35 2.100,- Lucie Bernatová
Cambridge English Movers (6.ročník) čtvrtek 07:00-07:45 2.100,- Klára Karlíková
Cambridge English KET / 8.-9. ročník ÚT a PÁ 07:00-07:45 3.000,- Petr Noha

Poznámka: Cena zahrnuje výuku od října – května. Součástí ceny jsou učebnice a testové sady+kopírování