Zájmové kroužky

Nabídka  kroužků ve šk. r. 2018/19                                                     
Každý žák 1. stupně a zájemci o kroužek 2. stupně obdrží od svých třídních učitelů „Přihlášku do zájmového útvaru“. (Naleznete též zde  závazná přihláška na kroužek ).  Po jejím vyplnění u 1. a 2. ročníků zajistí tř. učitelé odevzdání přihlášky vedoucím jednotlivých kroužků, žáci 3.-9. roč. odevzdají přihlášku vedoucímu kroužku sami. Po přihlášení u vedoucích kroužků obdržíte závaznou přihlášku s informacemi pro rodiče a pokyny pro platbu.
Pokud bude kroužek pro nedostatek zájemců zrušen, či nastane převis a někteří žáci nebudou moci být na vybraný kroužek zapsáni, budete o tomto vedoucím kroužku informováni na e-mail nebo telefon uvedené v přihlášce.

Název kroužku Krátká anotace Vedoucí kroužku Od – do Cena za pololetí
Malíř Šikulka 2.-3.roč. výtvarný kroužek M.Silavecká pondělí 13,30-15,00 600,- Kč
Sporťáček 1.-3.roč. sportovní aktivity S.Eliášová pondělí 13,30-15,00 500,- Kč
Sportovní kroužek 2.roč. pohybové aktivity E.Teclová středa 13,30-15,30 500,- Kč
Stolní tenis věkově bez omezení sportovní kroužek L.Silavecký úterý 13,30-14,30  14,30-15,30  500,- Kč
Sportovní hry 2.-5.roč. všestranné pohybové aktivity L.Silavecký čtvrtek 13,30-15,00 500,- Kč
Sovička 3.-5.roč. výtvarně-tvořivý kroužek L.Cvrková pondělí 13,30-15,00 600,- Kč
Sovička 1.-2.roč. výtvarně-tvořivý kroužek  L.Cvrková středa 13,30-15,00 600,-Kč
Sporťáček 3.-5.roč. atletika, míčové hry S.Eliášová čtvrtek 13,30-15,00 500,- Kč
Atletika 2.-3. ročník atletika K. Hradecká středa 14,00-15,30  500,- Kč
Žurnalistický 3.-9. roč. tvorba školních novin (časopisu) A. Tomanová,                  K. Nováková pátek 14,00-15,00 600,-Kč
Keramika a výtvarné techniky 4.-9.roč. práce s keramickou hlínou D.Vondrášková pátek 14,00-16,00 800,- Kč
Badminton 5.-9. roč. sportovní kroužek N. Kozáková pátek 14,00-15,30 500,- Kč
Florbal mladší žáci 5.,6. roč. sportovní kroužek J. Halaburda pondělí 14,00-15,30 500,- Kč
Basketbal 5.-7. roč. sportovní kroužek J. Halaburda čtvrtek 15,30-17,00 500,- Kč
Fotbal chlapci 6.-9.tř. sportovní kroužek Z. Mikeš čtvrtek 15,30-17,00 500,- Kč
Florbal dívky 6.-9.tř. sportovní kroužek Z. Mikeš úterý 15,30-17,00 500,-Kč
Florbal 7.,8.,9. roč. sportovní kroužek J. Halaburda pondělí 15,30-17,00 500,-Kč
Basketbal 6.-9.roč. dívky sportovní kroužek K.Hradecká pondělí 15,45-16,45 středa 15,45-16,45 500,- Kč (1x) 600,- Kč (2x)
Basketbal 8.-9.roč. chlapci sportovní kroužek J.Hradecký úterý 6,45-7,45          pátek 6,45-7,45 650,- Kč
Volejbal 8.-9.roč. dívky sportovní kroužek J.Hradecký pátek 14,00-15,30 500,- Kč
Pěvecký sbor Jásan   V.Herák pondělí dle domluvy 400,- Kč
Klub mladého diváka, vlastivědný 7.-9. roč. návštěva divadelních představení + toulky Prahou D.Vondrášková M.Štiplová sobota, neděle – 4x ročně aktuálně vstupy + doprava
Fitness 8.,9. roč. dívky, chlapci posilovací cvičení  J. Halaburda čtvrtek 6,45-7,45 400,- Kč

 

Kroužky Cambridge English 2018 – 2019 / nabídka Příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám z anglického jazyka.

Název kroužku cena den / čas vyučující poznámka k ceně:
AJ / STARTERS 2.200,- PO / 12:50-13:35 Mgr. Jana Žáková V ceně jsou zahrnuty učebnice ve výši 600,- Kč 
AJ / STARTERS 2.200,- ST / 13.45 – 14.30 Mgr. Lucie Bernatová
AJ / STARTERS 2.200,- PO / 12:50 – 13:35 Mgr. Martina Čmuchařová
AJ / MOVERS 1.800,- ÚT / 06:55-07:40 Mgr. L.Bernatová / Mgr. J.Žáková V ceně jsou zahrnuty testové sady ve výši 300,- Kč / Žáci pokračující
AJ / MOVERS 2.200,- ÚT / 06:55-07:40 Mgr. L.Bernatová / Mgr. J.Žáková V ceně jsou zahrnuty knížky a testové sady ve výši 700,- Kč /Noví žáci.
AJ / KET 2.800,- PO / 06:55-07:40 Mgr. Jana Žáková V ceně jsou zahrnuty učebnice ve výši 900,- Kč 
AJ / KET 3.200,- ÚT a PÁ 06:55-07:40 Mgr. Petr Noha V ceně jsou zahrnuty učebnice ve výši 900,- Kč !