Ozdravný pobyt 8. ročníků

V týdnu od 13. do 17. května 2019 se žáci 8. ročníku zúčastnili ozdravného pobytu v hotelu Aktiv v Přední Výtoni. Byli jsme ubytováni v krásných mezonetových apartmánech s výhledem na část vodní nádrže Lipno.
Hned první den jsme absolvovali procházku po cyklostezce kolem Lipna a den jsme zakončili diskotékou.
V rámci dopoledního programu děti pracovaly na projektech na téma „Mimořádné události“, na něž byl ozdravný pobyt zaměřen. Celý jeden den strávila každá třída kurzem první pomoci s občanským sdružením Projekt Odyssea. Během kurzu si děti vyzkoušely pomocí simulací různých zranění, jak se postarat o zraněného do příjezdu záchranné služby. Kurz první pomoci se dětem velice líbil, protože si vše mohly vyzkoušet v praxi.
Jedno odpoledne jsme se vydali na Stezku korunami stromů, ze které je nádherný výhled do okolí, především na vodní nádrž Lipno. V rámci procházky po vyznačené trase na děti čekaly různé překážky, např. chůze po ocelovém laně či kladině, a také otázky týkající se samotné Stezky korunami stromů.
Ozdravný pobyt byl zakončen předáním pamětních listů a sladké odměny. Počasí nám celý týden bohužel moc nepřálo, ale i přesto jsme si společný pobyt v Přední Výtoni všichni užili.
Za třídní učitele 8. ročníku Mgr. Andrea Tomanová