Pasování 6. tříd

Po velmi vydařeném „bradavickém“ ozdravném pobytu na Monínci se 6.třídy sešly opět společně, tentokrát v Galerii na tradičním pasování (11.10.2016), kdy paní ředitelka společně s třídními učitelkami „šestek“, výchovnou poradkyní a zástupkyní pro 2.stupeň a dvěma děvčaty z 9.ročníku symbolicky přijala žáky 6.ročníku za „druhostupňáky“. Navíc každá třída přečetla svůj slib pravidel třídy, který stvrdila uvázáním třídní stuhy na pasovací lopatu. Ve velmi příjemné a slavnostní atmosféře se nakonec všichni společně vyfotili. Tak ať se Vám šesťáci na druhém stupni daří !!!          Mgr. Václav Havlíček        foto

   66-b 6-c