Pevnost Terezín – exkurze 9. tříd  

IMG_20170511_102529Ve čtvrtek 11.května vyrazili žáci devátých tříd na dějepisnou exkurzi do Terezína. Během velmi zajímavého a poutavého výkladu jsme se dozvěděli řadu významných informací.  Například, že byl Terezín založen jako pevnost na konci 18. století císařem Josefem II. a pojmenován na počest jeho matky Marie Terezie. Již od svého vzniku byla pevnost určena jako vězení. Byly zde vězněny vojenské osoby i političtí vězni. Po obsazení Československa Hitlerem zde nacisté zřídili policejní věznici, kam posílalo své vězně především gestapo. Malá pevnost měla charakter průchozí věznice, odkud byli vězni posíláni po určité době před soud nebo do koncentračních táborů. Celý výklad byl zakončen krátkým filmem a reálnými záběry z té doby, které jsme měli možnost shlédnout v místním malém kině. Ačkoli je někdy těžké zapamatovat si čísla, tato následující jsme si zapamatovali. V letech 1940-1945 bylo v Malé pevnosti vězněno přes 1500 židů. Přes 500 z nich zde bylo umučeno. Většina ostatních zemřela po deportaci v koncentračních táborech. Skrz celé ghetto prošlo 150.000 židů, z nichž zde kolem  35.000 zemřelo v důsledku stresu, hladu a hrozných ubytovacích a hygienických podmínek. Mgr. Hanka Žáková, Mgr. Zdeněk Mikeš