Podpora výuky anglického jazyka prostřednictvím anglických časopisů

image001S novým školním rokem znovu pokračuje na naší škole i možnost objednávky anglických časopisů…. Žáci mají možnost si prostřednictvím těchto časopisů rozšířit slovní zásobu a přečíst si o aktuálních tématech ze života v angličtině. Každý měsíc od září do června obdrží předplatitel jeden výtisk plný obrázků, anglických článků, komiksů, gramatiky a zajímavostí. Většina nových slovíček je vždy pod textem vysvětlena či přeložena, doplněna o výslovnost. Časopisy se nám líbí, využíváme je v hodinách a především při konverzaci. Žáci si mohou vybrat jeden ze tří typů časopisů. Zároveň mají k dispozici online podporu na webových stránkách bridge-online.cz, kde si mohou procvičovat poslech, plnit interaktivní cvičení, vybrat si E-knihu, zúčastnit se soutěží. Žáci si vybírají z těchto časopisů:
RR – A1 – A2 – úroveň ELEMENTARY – INTERMEDIATE /pro 3. – 5. třídy/
Gate– A2-B1 – úroveň pre-intermediate – intermediate /6. třída a výš/
Bridge– B1-B2 –úroveň – intermediate  a výše –  šikovní studenti 8. i 9. tříd
Možnost objednání pro tento rok  je do 18. září 2017. Předplatné na celý rok vychází 220,- , jeden výtisk tedy stojí 22,- Kč. Odkaz na  internet. stránky, kde je možné do časopisů nahlédnout: www. bridge-online.cz
Vyučující Aj