Podzimní anglické odpoledne se seniory

Rok se s rokem sešel, několikaletá tradice zůstala zachována a my jsme mohli opět přivítat naše milé seniory. Setkání proběhlo 2. 10. 2018. Role „učitelů angličtiny“ a hostitelů se tentokrát zhostilo 8 žáků z 8.C – Terka S., Bětka N., Barča K., Barča J., Vaneska J., Lucka K., Anetka Š. a zástupce mužského pohlaví Honza F.

Tématem našeho setkání byl tentokrát „Podzim / Autumn“. Na úvod měli žáci připravenou pro seniory prezentaci se slovní zásobou v angličtině. Senioři se snažili si slovíčka zapamatovat a zároveň i opakovali výslovnost po žákyních, které slovní zásobu prezentovaly. A šlo jim to náramně. A abychom si ověřili, jací studenti naši senioři jsou, následovalo vyplnění pracovního listu. A kdo si nevěděl rady, požádal o pomoc žáky 8.C, kteří ochotně pomohli, s čím bylo třeba a ještě si slovíčka i s výslovností se seniory znovu zopakovali.

Po anglické části následovala odměna v podobě kávy, čaje, ovoce a sladkého či slaného občerstvení, za které žákům patří velké díky.  

Zcela jistě pro všechny ale největším zážitkem byla volná zábava, kdy jsme si se seniory povídali. Dozvěděli jsme se spousta zajímavých informací o jejich životě, ale také o tom, jak se v městě Příbrami žilo před lety a jaké to bylo, když oni sami byli v jejich věku a chodili do školy.

Pro všechny to bylo velmi příjemně strávené odpoledne a už se moc těšíme zase za rok. Mgr. Petr Noha